0915.096.396

Listening

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 02 - Studying for Exam
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 02 - Studying for Exam Viết bởi: seowebsite1245678913 | Wednesday, 05 August 2015 02:08:44 | Lượt xem: 615 | Trả lời: 0
Xem
615
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 01 - University Conversation
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 01 - University Conversation Viết bởi: kimbong050894 | Wednesday, 05 August 2015 02:08:30 | Lượt xem: 631 | Trả lời: 0
Xem
631
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up Viết bởi: Linh Linh | Friday, 31 July 2015 02:07:24 | Lượt xem: 676 | Trả lời: 0
Xem
676
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job Viết bởi: Duy Quang | Friday, 31 July 2015 01:07:06 | Lượt xem: 674 | Trả lời: 0
Xem
674
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief Viết bởi: buithuhien.c2 | Friday, 31 July 2015 01:07:42 | Lượt xem: 629 | Trả lời: 0
Xem
629
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love Viết bởi: Minh Khánh Bùi | Wednesday, 29 July 2015 06:07:44 | Lượt xem: 611 | Trả lời: 0
Xem
611
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up Viết bởi: cnbjfh | Wednesday, 29 July 2015 06:07:14 | Lượt xem: 613 | Trả lời: 0
Xem
613
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Wednesday, 29 July 2015 09:07:20 | Lượt xem: 591 | Trả lời: 0
Xem
591
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 -  Stressful Parents
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 - Stressful Parents Viết bởi: dsdsg | Tuesday, 21 July 2015 03:07:00 | Lượt xem: 628 | Trả lời: 0
Xem
628
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad Viết bởi: minhchauabc | Tuesday, 21 July 2015 03:07:58 | Lượt xem: 608 | Trả lời: 0
Xem
608
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby Viết bởi: admin | Tuesday, 21 July 2015 03:07:42 | Lượt xem: 593 | Trả lời: 0
Xem
593
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 -  Jewelry Watch
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 - Jewelry Watch Viết bởi: sailungtung | Tuesday, 21 July 2015 03:07:58 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry Viết bởi: Phụng Trần | Tuesday, 21 July 2015 02:07:39 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift Viết bởi: tubio36 | Tuesday, 21 July 2015 02:07:02 | Lượt xem: 631 | Trả lời: 0
Xem
631
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping Viết bởi: ffxsdds | Tuesday, 21 July 2015 02:07:13 | Lượt xem: 678 | Trả lời: 0
Xem
678
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 21 -  Mall Shopping
Luyện nghe nâng cao: Lesson 21 - Mall Shopping Viết bởi: Thuong Nguyen | Tuesday, 21 July 2015 02:07:44 | Lượt xem: 610 | Trả lời: 0
Xem
610
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 20 - Golf
Luyện nghe nâng cao: Lesson 20 - Golf Viết bởi: Nghết Ngốc | Monday, 20 July 2015 11:07:22 | Lượt xem: 582 | Trả lời: 0
Xem
582
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 19 - General Sports
Luyện nghe nâng cao: Lesson 19 - General Sports Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 20 July 2015 11:07:23 | Lượt xem: 811 | Trả lời: 0
Xem
811
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 18 - Baseball
Luyện nghe nâng cao: Lesson 18 - Baseball Viết bởi: vuthily | Monday, 20 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 17 - Proposing
Luyện nghe nâng cao: Lesson 17 - Proposing Viết bởi: thanktan.tvn | Monday, 20 July 2015 11:07:59 | Lượt xem: 597 | Trả lời: 0
Xem
597
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:958
  • Trả lời:172
Len dau trang