0915.096.396

Listening

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Luyện nghe cơ bản: Lesson 8 -  Exercise
Luyện nghe cơ bản: Lesson 8 - Exercise Viết bởi: tuanvu021 | Wednesday, 15 July 2015 10:07:39 | Lượt xem: 521 | Trả lời: 0
Xem
521
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 7 - Hobby
Luyện nghe cơ bản: Lesson 7 - Hobby Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Wednesday, 15 July 2015 10:07:21 | Lượt xem: 552 | Trả lời: 0
Xem
552
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 6 - Hobby (Painting)
Luyện nghe cơ bản: Lesson 6 - Hobby (Painting) Viết bởi: scgkl | Wednesday, 15 July 2015 10:07:56 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 5 - Favorite Class
Luyện nghe cơ bản: Lesson 5 - Favorite Class Viết bởi: admin | Wednesday, 15 July 2015 10:07:50 | Lượt xem: 546 | Trả lời: 0
Xem
546
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 4-  Horror Movie
Luyện nghe cơ bản: Lesson 4- Horror Movie Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 15 July 2015 10:07:34 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 0
Xem
554
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 3 - Types of Movies
Luyện nghe cơ bản: Lesson 3 - Types of Movies Viết bởi: thietkelogoazvn | Wednesday, 15 July 2015 10:07:13 | Lượt xem: 623 | Trả lời: 0
Xem
623
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 2 - Theater
Luyện nghe cơ bản: Lesson 2 - Theater Viết bởi: Hanhnguyen9418 | Wednesday, 15 July 2015 10:07:54 | Lượt xem: 595 | Trả lời: 0
Xem
595
Trả lời
0
Luyện nghe cơ bản: Lesson 1- Movies
Luyện nghe cơ bản: Lesson 1- Movies Viết bởi: ph8504 | Wednesday, 15 July 2015 10:07:30 | Lượt xem: 768 | Trả lời: 0
Xem
768
Trả lời
0
Tài liệu luyện nghe tiếng anh cùng VOA
Tài liệu luyện nghe tiếng anh cùng VOA Viết bởi: mongthanh.mt | Wednesday, 14 September 2016 04:09:49 | Lượt xem: 725 | Trả lời: 0
Xem
725
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:847
  • Trả lời:172
Len dau trang