0915.096.396

IELTS Listening
Xem
28807
Chủ đề
31

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Listening

IELTS Speaking
Xem
367628
Chủ đề
142

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

IELTS Reading
Xem
28653
Chủ đề
40

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Reading

IELTS Vocabulary/ Grammar
Xem
93034
Chủ đề
55

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

IELTS General Writing
Xem
14000
Chủ đề
16

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

IELTS Writing Task 1
Xem
24250
Chủ đề
23

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2
Xem
45064
Chủ đề
38

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Bí Quyết IELTS
Xem
113883
Chủ đề
69

Thảo luận và chia sẻ những bí quyết giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả

Tiêu đề
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh Viết bởi: thang4979 | Monday, 04 January 2016 05:01:55 | Lượt xem: 1071 | Trả lời: 0
Xem
1071
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Food'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Food' Viết bởi: Nguyễn Việt Nam | Tuesday, 07 July 2015 03:07:52 | Lượt xem: 1509 | Trả lời: 0
Xem
1509
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Food' - Thức ăn
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Food' - Thức ăn Viết bởi: fcsfr | Tuesday, 07 July 2015 03:07:52 | Lượt xem: 1913 | Trả lời: 0
Xem
1913
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Sport'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Sport' Viết bởi: chutran0009 | Tuesday, 07 July 2015 03:07:46 | Lượt xem: 1322 | Trả lời: 0
Xem
1322
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề ' Technology'
IELTS Speaking Test: Chủ đề ' Technology' Viết bởi: belenglishcenter | Tuesday, 07 July 2015 02:07:03 | Lượt xem: 688 | Trả lời: 0
Xem
688
Trả lời
0
IELTS speaking Test: Chủ đề 'Relationship'
IELTS speaking Test: Chủ đề 'Relationship' Viết bởi: thuanan | Tuesday, 07 July 2015 12:07:26 | Lượt xem: 859 | Trả lời: 0
Xem
859
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Holiday'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Holiday' Viết bởi: admin | Tuesday, 07 July 2015 12:07:39 | Lượt xem: 2670 | Trả lời: 0
Xem
2670
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Sport' - Thể thao
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Sport' - Thể thao Viết bởi: diempham0193 | Monday, 06 July 2015 10:07:22 | Lượt xem: 1858 | Trả lời: 0
Xem
1858
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Technology' - Công Nghệ
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Technology' - Công Nghệ Viết bởi: havan1991 | Monday, 06 July 2015 09:07:23 | Lượt xem: 3456 | Trả lời: 0
Xem
3456
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Holiday' - Kỳ nghỉ
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Holiday' - Kỳ nghỉ Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Monday, 06 July 2015 09:07:12 | Lượt xem: 2742 | Trả lời: 0
Xem
2742
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Relationship' - Những mối quan hệ trong đời sống
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Relationship' - Những mối quan hệ trong đời sống Viết bởi: Thủy Tiên | Monday, 06 July 2015 09:07:15 | Lượt xem: 1761 | Trả lời: 0
Xem
1761
Trả lời
0
 6 LỜI KHUYÊN CHO PHẦN THI IELTS SPEAKING
6 LỜI KHUYÊN CHO PHẦN THI IELTS SPEAKING Viết bởi: chutran0009 | Friday, 03 July 2015 10:07:45 | Lượt xem: 506 | Trả lời: 0
Xem
506
Trả lời
0
IELTS Vocabulary: Chủ đề Films and Books
IELTS Vocabulary: Chủ đề Films and Books Viết bởi: thuhang.bacha2015 | Thursday, 02 July 2015 05:07:47 | Lượt xem: 1885 | Trả lời: 0
Xem
1885
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề  Entertainment
IELTS Speaking Test: Chủ đề Entertainment Viết bởi: ytam2006 | Thursday, 02 July 2015 04:07:50 | Lượt xem: 7621 | Trả lời: 1
Xem
7621
Trả lời
1
IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp những câu hỏi về chủ đề Phim ảnh - Films
IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp những câu hỏi về chủ đề Phim ảnh - Films Viết bởi: mr.salervietnam | Thursday, 02 July 2015 03:07:29 | Lượt xem: 7121 | Trả lời: 0
Xem
7121
Trả lời
0
IELTS Speaking Part 1: Chủ đề Music or Movie
IELTS Speaking Part 1: Chủ đề Music or Movie Viết bởi: vuchithien0606 | Thursday, 02 July 2015 11:07:00 | Lượt xem: 15695 | Trả lời: 0
Xem
15695
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1 Viết bởi: admin | Wednesday, 01 July 2015 12:07:18 | Lượt xem: 817 | Trả lời: 0
Xem
817
Trả lời
0
Topic: The IELTS salary essay
Topic: The IELTS salary essay Viết bởi: Chuông Đen | Wednesday, 01 July 2015 11:07:12 | Lượt xem: 1104 | Trả lời: 0
Xem
1104
Trả lời
0
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing Viết bởi: Lin Lâu Lớn | Monday, 04 January 2016 05:01:14 | Lượt xem: 1524 | Trả lời: 0
Xem
1524
Trả lời
0
Lộ Trình Học IELTS hiệu quả của Thầy Vĩnh Huy
Lộ Trình Học IELTS hiệu quả của Thầy Vĩnh Huy Viết bởi: Ngocquynhnguyen66 | Wednesday, 01 July 2015 11:07:31 | Lượt xem: 1601 | Trả lời: 0
Xem
1601
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:884
  • Trả lời:172
Len dau trang