0915.096.396

IELTS Listening
Xem
32348
Chủ đề
31

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Listening

IELTS Speaking
Xem
432390
Chủ đề
142

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

IELTS Reading
Xem
33058
Chủ đề
40

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Reading

IELTS Vocabulary/ Grammar
Xem
106484
Chủ đề
55

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

IELTS General Writing
Xem
16100
Chủ đề
16

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

IELTS Writing Task 1
Xem
27814
Chủ đề
23

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2
Xem
52508
Chủ đề
38

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Bí Quyết IELTS
Xem
124616
Chủ đề
70

Thảo luận và chia sẻ những bí quyết giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả

Tiêu đề
Kinh nghiệm giúp bạn tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS
Kinh nghiệm giúp bạn tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Viết bởi: xhoang31 | Wednesday, 08 July 2015 03:07:31 | Lượt xem: 634 | Trả lời: 0
Xem
634
Trả lời
0
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh Viết bởi: thang4979 | Monday, 04 January 2016 05:01:55 | Lượt xem: 1159 | Trả lời: 0
Xem
1159
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Food'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Food' Viết bởi: Nguyễn Việt Nam | Tuesday, 07 July 2015 03:07:52 | Lượt xem: 1684 | Trả lời: 0
Xem
1684
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Food' - Thức ăn
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Food' - Thức ăn Viết bởi: fcsfr | Tuesday, 07 July 2015 03:07:52 | Lượt xem: 2048 | Trả lời: 0
Xem
2048
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Sport'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Sport' Viết bởi: chutran0009 | Tuesday, 07 July 2015 03:07:46 | Lượt xem: 1528 | Trả lời: 0
Xem
1528
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề ' Technology'
IELTS Speaking Test: Chủ đề ' Technology' Viết bởi: belenglishcenter | Tuesday, 07 July 2015 02:07:03 | Lượt xem: 819 | Trả lời: 0
Xem
819
Trả lời
0
IELTS speaking Test: Chủ đề 'Relationship'
IELTS speaking Test: Chủ đề 'Relationship' Viết bởi: thuanan | Tuesday, 07 July 2015 12:07:26 | Lượt xem: 994 | Trả lời: 0
Xem
994
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Holiday'
IELTS Speaking Test: Chủ đề 'Holiday' Viết bởi: admin | Tuesday, 07 July 2015 12:07:39 | Lượt xem: 2903 | Trả lời: 0
Xem
2903
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Sport' - Thể thao
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Sport' - Thể thao Viết bởi: diempham0193 | Monday, 06 July 2015 10:07:22 | Lượt xem: 2033 | Trả lời: 0
Xem
2033
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Technology' - Công Nghệ
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Technology' - Công Nghệ Viết bởi: havan1991 | Monday, 06 July 2015 09:07:23 | Lượt xem: 3627 | Trả lời: 0
Xem
3627
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Holiday' - Kỳ nghỉ
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Holiday' - Kỳ nghỉ Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Monday, 06 July 2015 09:07:12 | Lượt xem: 2926 | Trả lời: 0
Xem
2926
Trả lời
0
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Relationship' - Những mối quan hệ trong đời sống
Vocabulary for IELTS : Chủ đề 'Relationship' - Những mối quan hệ trong đời sống Viết bởi: Thủy Tiên | Monday, 06 July 2015 09:07:15 | Lượt xem: 1930 | Trả lời: 0
Xem
1930
Trả lời
0
 6 LỜI KHUYÊN CHO PHẦN THI IELTS SPEAKING
6 LỜI KHUYÊN CHO PHẦN THI IELTS SPEAKING Viết bởi: chutran0009 | Friday, 03 July 2015 10:07:45 | Lượt xem: 550 | Trả lời: 0
Xem
550
Trả lời
0
IELTS Vocabulary: Chủ đề Films and Books
IELTS Vocabulary: Chủ đề Films and Books Viết bởi: thuhang.bacha2015 | Thursday, 02 July 2015 05:07:47 | Lượt xem: 2110 | Trả lời: 0
Xem
2110
Trả lời
0
IELTS Speaking Test: Chủ đề  Entertainment
IELTS Speaking Test: Chủ đề Entertainment Viết bởi: ytam2006 | Thursday, 02 July 2015 04:07:50 | Lượt xem: 9150 | Trả lời: 1
Xem
9150
Trả lời
1
IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp những câu hỏi về chủ đề Phim ảnh - Films
IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp những câu hỏi về chủ đề Phim ảnh - Films Viết bởi: mr.salervietnam | Thursday, 02 July 2015 03:07:29 | Lượt xem: 8665 | Trả lời: 0
Xem
8665
Trả lời
0
IELTS Speaking Part 1: Chủ đề Music or Movie
IELTS Speaking Part 1: Chủ đề Music or Movie Viết bởi: vuchithien0606 | Thursday, 02 July 2015 11:07:00 | Lượt xem: 18339 | Trả lời: 0
Xem
18339
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1 Viết bởi: admin | Wednesday, 01 July 2015 12:07:18 | Lượt xem: 884 | Trả lời: 0
Xem
884
Trả lời
0
Topic: The IELTS salary essay
Topic: The IELTS salary essay Viết bởi: Chuông Đen | Wednesday, 01 July 2015 11:07:12 | Lượt xem: 1249 | Trả lời: 0
Xem
1249
Trả lời
0
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing Viết bởi: Lin Lâu Lớn | Monday, 04 January 2016 05:01:14 | Lượt xem: 1686 | Trả lời: 0
Xem
1686
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:969
  • Trả lời:172
Len dau trang