0915.096.396

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin | Wednesday, 25 October 2017 05:10:32 | Lượt xem: 89 | Trả lời: 0
Xem
89
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 10:10:47 | Lượt xem: 58 | Trả lời: 0
Xem
58
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 10:10:44 | Lượt xem: 63 | Trả lời: 0
Xem
63
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin | Thursday, 01 June 2017 08:06:49 | Lượt xem: 198 | Trả lời: 0
Xem
198
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin | Thursday, 29 December 2016 11:12:03 | Lượt xem: 387 | Trả lời: 0
Xem
387
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce | Saturday, 02 July 2016 11:07:27 | Lượt xem: 551 | Trả lời: 0
Xem
551
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn | Tuesday, 21 June 2016 03:06:28 | Lượt xem: 486 | Trả lời: 0
Xem
486
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092 | Saturday, 18 June 2016 08:06:12 | Lượt xem: 485 | Trả lời: 0
Xem
485
Trả lời
0
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất Viết bởi: chimainguyenhn78 | Friday, 20 May 2016 05:05:54 | Lượt xem: 445 | Trả lời: 1
Xem
445
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm | Wednesday, 30 March 2016 03:03:39 | Lượt xem: 497 | Trả lời: 0
Xem
497
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm | Monday, 14 March 2016 12:03:29 | Lượt xem: 2177 | Trả lời: 0
Xem
2177
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999 | Thursday, 10 March 2016 06:03:19 | Lượt xem: 2625 | Trả lời: 0
Xem
2625
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd | Friday, 04 March 2016 03:03:19 | Lượt xem: 606 | Trả lời: 0
Xem
606
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich | Friday, 04 March 2016 01:03:58 | Lượt xem: 1965 | Trả lời: 0
Xem
1965
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 04 March 2016 11:03:30 | Lượt xem: 785 | Trả lời: 0
Xem
785
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929 | Thursday, 24 September 2015 10:09:38 | Lượt xem: 518 | Trả lời: 0
Xem
518
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz | Thursday, 24 September 2015 10:09:56 | Lượt xem: 512 | Trả lời: 0
Xem
512
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 24 September 2015 10:09:31 | Lượt xem: 499 | Trả lời: 0
Xem
499
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1 Viết bởi: changtraidatviet8x | Thursday, 24 September 2015 10:09:57 | Lượt xem: 498 | Trả lời: 0
Xem
498
Trả lời
0
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản Viết bởi: oanhphan5297 | Tuesday, 31 May 2016 04:05:36 | Lượt xem: 277 | Trả lời: 0
Xem
277
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang