0915.096.396

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin | Wednesday, 25 October 2017 04:10:32 | Lượt xem: 317 | Trả lời: 0
Xem
317
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 09:10:47 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 09:10:44 | Lượt xem: 155 | Trả lời: 0
Xem
155
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin | Thursday, 01 June 2017 07:06:49 | Lượt xem: 248 | Trả lời: 0
Xem
248
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin | Thursday, 29 December 2016 10:12:03 | Lượt xem: 476 | Trả lời: 0
Xem
476
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce | Saturday, 02 July 2016 10:07:27 | Lượt xem: 596 | Trả lời: 0
Xem
596
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn | Tuesday, 21 June 2016 02:06:28 | Lượt xem: 543 | Trả lời: 0
Xem
543
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092 | Saturday, 18 June 2016 07:06:12 | Lượt xem: 529 | Trả lời: 0
Xem
529
Trả lời
0
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất Viết bởi: chimainguyenhn78 | Friday, 20 May 2016 04:05:54 | Lượt xem: 495 | Trả lời: 1
Xem
495
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm | Wednesday, 30 March 2016 02:03:39 | Lượt xem: 541 | Trả lời: 0
Xem
541
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm | Monday, 14 March 2016 11:03:29 | Lượt xem: 2928 | Trả lời: 0
Xem
2928
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999 | Thursday, 10 March 2016 05:03:19 | Lượt xem: 2817 | Trả lời: 0
Xem
2817
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd | Friday, 04 March 2016 02:03:19 | Lượt xem: 670 | Trả lời: 0
Xem
670
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich | Friday, 04 March 2016 12:03:58 | Lượt xem: 2226 | Trả lời: 0
Xem
2226
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 04 March 2016 10:03:30 | Lượt xem: 879 | Trả lời: 0
Xem
879
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929 | Thursday, 24 September 2015 09:09:38 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 0
Xem
554
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz | Thursday, 24 September 2015 09:09:56 | Lượt xem: 556 | Trả lời: 0
Xem
556
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 24 September 2015 09:09:31 | Lượt xem: 537 | Trả lời: 0
Xem
537
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1 Viết bởi: changtraidatviet8x | Thursday, 24 September 2015 09:09:57 | Lượt xem: 534 | Trả lời: 0
Xem
534
Trả lời
0
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản Viết bởi: oanhphan5297 | Tuesday, 31 May 2016 03:05:36 | Lượt xem: 311 | Trả lời: 0
Xem
311
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang