0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
NEED: semi modal và main verb (P.2)
NEED: semi modal và main verb (P.2) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 08:08:41 | Lượt xem: 68 | Trả lời: 0
Xem
68
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.1)
NEED: semi modal và main verb (P.1) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 08:08:01 | Lượt xem: 52 | Trả lời: 0
Xem
52
Trả lời
0
Động từ nguyên mẫu có
Động từ nguyên mẫu có "To" và Danh động từ làm chức năng chủ từ Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 05:08:42 | Lượt xem: 54 | Trả lời: 0
Xem
54
Trả lời
0
Dùng
Dùng "GRAB" hay "GRASP" ? Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 04:08:20 | Lượt xem: 59 | Trả lời: 0
Xem
59
Trả lời
0
Khi nào dùng Be + to Infinitive
Khi nào dùng Be + to Infinitive Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 03:08:25 | Lượt xem: 60 | Trả lời: 0
Xem
60
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "funny" và "fun" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:36 | Lượt xem: 65 | Trả lời: 0
Xem
65
Trả lời
0
Cách dùng
Cách dùng "ON SALE" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:04 | Lượt xem: 56 | Trả lời: 0
Xem
56
Trả lời
0
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:30 | Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:34 | Lượt xem: 56 | Trả lời: 0
Xem
56
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "a while" và "awhile" Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 09:08:19 | Lượt xem: 102 | Trả lời: 0
Xem
102
Trả lời
0
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:34 | Lượt xem: 63 | Trả lời: 0
Xem
63
Trả lời
0
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:16 | Lượt xem: 53 | Trả lời: 0
Xem
53
Trả lời
0
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor”
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor” Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 03:07:49 | Lượt xem: 100 | Trả lời: 0
Xem
100
Trả lời
0
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh
Cách sử dụng “IS” và “ARE” đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 03:07:32 | Lượt xem: 91 | Trả lời: 0
Xem
91
Trả lời
0
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác.
Dùng giới từ “in”, “on”, “at” một cách chính xác. Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 11:07:18 | Lượt xem: 63 | Trả lời: 0
Xem
63
Trả lời
0
Phân biệt cụm động từ với made
Phân biệt cụm động từ với made Viết bởi: admin | Tuesday, 11 July 2017 08:07:57 | Lượt xem: 114 | Trả lời: 0
Xem
114
Trả lời
0
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh
Đáp án bài tập câu chẻ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 05:07:50 | Lượt xem: 148 | Trả lời: 0
Xem
148
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 05:07:18 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ trong tiếng Anh - P1 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 05:07:59 | Lượt xem: 208 | Trả lời: 0
Xem
208
Trả lời
0
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2
Ngữ pháp tiếng Anh: Câu bị động trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 08 July 2017 04:07:13 | Lượt xem: 71 | Trả lời: 0
Xem
71
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang