0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by Viết bởi: admin | Saturday, 17 March 2018 03:03:19 | Lượt xem: 14 | Trả lời: 0
Xem
14
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to Viết bởi: admin | Friday, 16 March 2018 03:03:18 | Lượt xem: 34 | Trả lời: 0
Xem
34
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with Viết bởi: admin | Friday, 16 March 2018 02:03:22 | Lượt xem: 39 | Trả lời: 0
Xem
39
Trả lời
0
Câu tường thuật trong tiếng Anh
Câu tường thuật trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 15 March 2018 08:03:06 | Lượt xem: 23 | Trả lời: 0
Xem
23
Trả lời
0
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật Viết bởi: admin | Wednesday, 14 March 2018 07:03:29 | Lượt xem: 29 | Trả lời: 0
Xem
29
Trả lời
0
Cách chuyển câu điều kiện sang câu tường thuật
Cách chuyển câu điều kiện sang câu tường thuật Viết bởi: admin | Thursday, 01 March 2018 07:03:37 | Lượt xem: 54 | Trả lời: 0
Xem
54
Trả lời
0
Cùng ôn lại ngữ pháp 3 loại câu điều kiện căn bản
Cùng ôn lại ngữ pháp 3 loại câu điều kiện căn bản Viết bởi: admin | Saturday, 10 February 2018 04:02:00 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Phân biệt cách dùng May và Might trong tiếng Anh
Phân biệt cách dùng May và Might trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 10:02:50 | Lượt xem: 80 | Trả lời: 0
Xem
80
Trả lời
0
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 09:02:06 | Lượt xem: 98 | Trả lời: 0
Xem
98
Trả lời
0
Cấu trúc câu ao ước - Wish
Cấu trúc câu ao ước - Wish Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:17 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:18 | Lượt xem: 69 | Trả lời: 0
Xem
69
Trả lời
0
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:19 | Lượt xem: 74 | Trả lời: 0
Xem
74
Trả lời
0
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 04:02:57 | Lượt xem: 53 | Trả lời: 0
Xem
53
Trả lời
0
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:21 | Lượt xem: 67 | Trả lời: 0
Xem
67
Trả lời
0
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:31 | Lượt xem: 66 | Trả lời: 0
Xem
66
Trả lời
0
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau Viết bởi: admin | Thursday, 18 January 2018 03:01:18 | Lượt xem: 172 | Trả lời: 0
Xem
172
Trả lời
0
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 05:01:13 | Lượt xem: 128 | Trả lời: 0
Xem
128
Trả lời
0
Phân biệt No và Not Given
Phân biệt No và Not Given Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:28 | Lượt xem: 152 | Trả lời: 0
Xem
152
Trả lời
0
Một số cấu trúc của Knock
Một số cấu trúc của Knock Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:40 | Lượt xem: 147 | Trả lời: 0
Xem
147
Trả lời
0
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 06:11:09 | Lượt xem: 193 | Trả lời: 0
Xem
193
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3638
  • Thành viên:797
  • Trả lời:172
Len dau trang