0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 07:11:09 | Lượt xem: 51 | Trả lời: 0
Xem
51
Trả lời
0
Một số quy tắc chính tả hữu ích
Một số quy tắc chính tả hữu ích Viết bởi: admin | Wednesday, 01 November 2017 10:11:41 | Lượt xem: 78 | Trả lời: 0
Xem
78
Trả lời
0
Sự thú vị của Palindrome
Sự thú vị của Palindrome Viết bởi: admin | Tuesday, 24 October 2017 05:10:38 | Lượt xem: 75 | Trả lời: 0
Xem
75
Trả lời
0
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 October 2017 09:10:22 | Lượt xem: 74 | Trả lời: 0
Xem
74
Trả lời
0
Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 13 October 2017 09:10:05 | Lượt xem: 85 | Trả lời: 0
Xem
85
Trả lời
0
Câu điều kiện trong tiếng Anh
Câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 06 October 2017 04:10:17 | Lượt xem: 106 | Trả lời: 0
Xem
106
Trả lời
0
Định lượng từ trong Tiếng Anh
Định lượng từ trong Tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 08:10:06 | Lượt xem: 142 | Trả lời: 0
Xem
142
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.2)
NEED: semi modal và main verb (P.2) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 08:08:41 | Lượt xem: 138 | Trả lời: 0
Xem
138
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.1)
NEED: semi modal và main verb (P.1) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 08:08:01 | Lượt xem: 105 | Trả lời: 0
Xem
105
Trả lời
0
Động từ nguyên mẫu có
Động từ nguyên mẫu có "To" và Danh động từ làm chức năng chủ từ Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 05:08:42 | Lượt xem: 141 | Trả lời: 0
Xem
141
Trả lời
0
Dùng
Dùng "GRAB" hay "GRASP" ? Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 04:08:20 | Lượt xem: 102 | Trả lời: 0
Xem
102
Trả lời
0
Khi nào dùng Be + to Infinitive
Khi nào dùng Be + to Infinitive Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 03:08:25 | Lượt xem: 143 | Trả lời: 0
Xem
143
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "funny" và "fun" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:36 | Lượt xem: 112 | Trả lời: 0
Xem
112
Trả lời
0
Cách dùng
Cách dùng "ON SALE" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:04 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:30 | Lượt xem: 169 | Trả lời: 0
Xem
169
Trả lời
0
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh
Một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:34 | Lượt xem: 89 | Trả lời: 0
Xem
89
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "a while" và "awhile" Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 09:08:19 | Lượt xem: 160 | Trả lời: 0
Xem
160
Trả lời
0
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định
Câu hỏi Yes-No thể Phủ định Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:34 | Lượt xem: 114 | Trả lời: 0
Xem
114
Trả lời
0
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions
Các dạng câu hỏi ngắn - short questions Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 08:08:16 | Lượt xem: 108 | Trả lời: 0
Xem
108
Trả lời
0
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor”
Sự khác biệt giữa “Taste”, “Aroma” và “Flavor” Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 03:07:49 | Lượt xem: 220 | Trả lời: 0
Xem
220
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang