0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được Viết bởi: khavictory | Friday, 07 August 2015 12:08:19 | Lượt xem: 772 | Trả lời: 0
Xem
772
Trả lời
0
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh
Ngữ pháp cơ bản: Cấu trúc của một câu trong tiếng anh Viết bởi: Linh Lang | Friday, 07 August 2015 11:08:55 | Lượt xem: 1376 | Trả lời: 0
Xem
1376
Trả lời
0
Ngữ pháp: If ... not và Unless
Ngữ pháp: If ... not và Unless Viết bởi: Nguyễn Duy Luân | Thursday, 16 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 1536 | Trả lời: 0
Xem
1536
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) (tiếp theo) Viết bởi: tdmkhoa80 | Tuesday, 14 July 2015 05:07:59 | Lượt xem: 1124 | Trả lời: 0
Xem
1124
Trả lời
0
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs)
Ngữ pháp: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) Viết bởi: jdhgdksjg | Tuesday, 14 July 2015 05:07:07 | Lượt xem: 666 | Trả lời: 0
Xem
666
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs)
Ngữ pháp: Trợ động từ (auxiliary verbs) Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 14 July 2015 04:07:15 | Lượt xem: 4533 | Trả lời: 0
Xem
4533
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (III) Viết bởi: c2bee6294 | Tuesday, 14 July 2015 02:07:23 | Lượt xem: 654 | Trả lời: 0
Xem
654
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp Viết bởi: webvitran | Tuesday, 14 July 2015 04:07:42 | Lượt xem: 887 | Trả lời: 0
Xem
887
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tổng hợp
Ngữ pháp: Tổng hợp "thì" trong Tiếng Anh (I) Viết bởi: iokljg | Tuesday, 14 July 2015 03:07:05 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 0
Xem
554
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (II)
Ngữ pháp: Trọng âm (II) Viết bởi: phongdeahan04 | Tuesday, 14 July 2015 11:07:22 | Lượt xem: 545 | Trả lời: 0
Xem
545
Trả lời
0
Ngữ pháp: Trọng âm (I)
Ngữ pháp: Trọng âm (I) Viết bởi: Cỏ Dại | Tuesday, 14 July 2015 11:07:21 | Lượt xem: 538 | Trả lời: 0
Xem
538
Trả lời
0
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp'
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp' Viết bởi: admin | Tuesday, 14 July 2015 09:07:56 | Lượt xem: 559 | Trả lời: 0
Xem
559
Trả lời
0
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need'
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need' Viết bởi: phongcaptain | Wednesday, 08 July 2015 10:07:25 | Lượt xem: 483 | Trả lời: 0
Xem
483
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which'
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which' Viết bởi: phongtran29 | Wednesday, 08 July 2015 09:07:49 | Lượt xem: 563 | Trả lời: 0
Xem
563
Trả lời
0
Ngữ pháp: 'few, little'
Ngữ pháp: 'few, little' Viết bởi: G1300247 | Wednesday, 08 July 2015 09:07:32 | Lượt xem: 511 | Trả lời: 0
Xem
511
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (II)
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (II) Viết bởi: Hải Thiên | Wednesday, 08 July 2015 12:07:44 | Lượt xem: 647 | Trả lời: 0
Xem
647
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (I)
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (I) Viết bởi: oldfox_9x | Wednesday, 08 July 2015 12:07:55 | Lượt xem: 548 | Trả lời: 0
Xem
548
Trả lời
0
Ngữ pháp: Cấu trúc 'as...as'
Ngữ pháp: Cấu trúc 'as...as' Viết bởi: sdhfgdsyh | Tuesday, 07 July 2015 05:07:26 | Lượt xem: 705 | Trả lời: 0
Xem
705
Trả lời
0
Xem
7661
Trả lời
0
So sánh kép
So sánh kép Viết bởi: mimitrantran.mt | Tuesday, 30 June 2015 05:06:16 | Lượt xem: 605 | Trả lời: 0
Xem
605
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:826
  • Trả lời:172
Len dau trang