0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp'
Ngữ pháp: Đừng sợ hai từ 'ngữ pháp' Viết bởi: admin | Tuesday, 14 July 2015 09:07:56 | Lượt xem: 881 | Trả lời: 0
Xem
881
Trả lời
0
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need'
Ngữ pháp: Khám phá và xoay sở với 'need' Viết bởi: phongcaptain | Wednesday, 08 July 2015 10:07:25 | Lượt xem: 787 | Trả lời: 0
Xem
787
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which'
Ngữ pháp: Tuyệt đối không dùng 'which' Viết bởi: phongtran29 | Wednesday, 08 July 2015 09:07:49 | Lượt xem: 882 | Trả lời: 0
Xem
882
Trả lời
0
Ngữ pháp: 'few, little'
Ngữ pháp: 'few, little' Viết bởi: G1300247 | Wednesday, 08 July 2015 09:07:32 | Lượt xem: 857 | Trả lời: 0
Xem
857
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (II)
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (II) Viết bởi: Hải Thiên | Wednesday, 08 July 2015 12:07:44 | Lượt xem: 989 | Trả lời: 0
Xem
989
Trả lời
0
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (I)
Ngữ pháp: Tiếng Anh giao tiếp với những mẫu câu thông dụng (I) Viết bởi: oldfox_9x | Wednesday, 08 July 2015 12:07:55 | Lượt xem: 874 | Trả lời: 0
Xem
874
Trả lời
0
Ngữ pháp: Cấu trúc 'as...as'
Ngữ pháp: Cấu trúc 'as...as' Viết bởi: sdhfgdsyh | Tuesday, 07 July 2015 05:07:26 | Lượt xem: 1080 | Trả lời: 0
Xem
1080
Trả lời
0
Xem
11294
Trả lời
0
So sánh kép
So sánh kép Viết bởi: mimitrantran.mt | Tuesday, 30 June 2015 05:06:16 | Lượt xem: 951 | Trả lời: 0
Xem
951
Trả lời
0
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Viết bởi: dsdsdsgv | Wednesday, 14 September 2016 05:09:33 | Lượt xem: 944 | Trả lời: 0
Xem
944
Trả lời
0
Cách Dùng Do, Play Và Go
Cách Dùng Do, Play Và Go Viết bởi: Đăng Hải | Monday, 21 March 2016 09:03:40 | Lượt xem: 967 | Trả lời: 0
Xem
967
Trả lời
0
Tổng Hợp Các Irregular Verb Đặc Biệt
Tổng Hợp Các Irregular Verb Đặc Biệt Viết bởi: spurs.nhkn | Thursday, 17 March 2016 09:03:53 | Lượt xem: 1052 | Trả lời: 0
Xem
1052
Trả lời
0
Câu hỏi đuôi (Tag question)
Câu hỏi đuôi (Tag question) Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Wednesday, 16 March 2016 05:03:21 | Lượt xem: 808 | Trả lời: 0
Xem
808
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1099
  • Trả lời:172
Len dau trang