0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Cách chuyển câu điều kiện sang câu tường thuật
Cách chuyển câu điều kiện sang câu tường thuật Viết bởi: admin | Thursday, 01 March 2018 07:03:37 | Lượt xem: 9838 | Trả lời: 0
Xem
9838
Trả lời
0
Cùng ôn lại ngữ pháp 3 loại câu điều kiện căn bản
Cùng ôn lại ngữ pháp 3 loại câu điều kiện căn bản Viết bởi: admin | Saturday, 10 February 2018 04:02:00 | Lượt xem: 365 | Trả lời: 0
Xem
365
Trả lời
0
Phân biệt cách dùng May và Might trong tiếng Anh
Phân biệt cách dùng May và Might trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 10:02:50 | Lượt xem: 2453 | Trả lời: 0
Xem
2453
Trả lời
0
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 09:02:06 | Lượt xem: 326 | Trả lời: 0
Xem
326
Trả lời
0
Cấu trúc câu ao ước - Wish
Cấu trúc câu ao ước - Wish Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:17 | Lượt xem: 515 | Trả lời: 0
Xem
515
Trả lời
0
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:18 | Lượt xem: 299 | Trả lời: 0
Xem
299
Trả lời
0
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:19 | Lượt xem: 643 | Trả lời: 0
Xem
643
Trả lời
0
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 04:02:57 | Lượt xem: 434 | Trả lời: 0
Xem
434
Trả lời
0
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:21 | Lượt xem: 408 | Trả lời: 0
Xem
408
Trả lời
0
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:31 | Lượt xem: 324 | Trả lời: 0
Xem
324
Trả lời
0
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau Viết bởi: admin | Thursday, 18 January 2018 03:01:18 | Lượt xem: 2159 | Trả lời: 0
Xem
2159
Trả lời
0
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 05:01:13 | Lượt xem: 366 | Trả lời: 0
Xem
366
Trả lời
0
Phân biệt No và Not Given
Phân biệt No và Not Given Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:28 | Lượt xem: 422 | Trả lời: 0
Xem
422
Trả lời
0
Một số cấu trúc của Knock
Một số cấu trúc của Knock Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:40 | Lượt xem: 583 | Trả lời: 0
Xem
583
Trả lời
0
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 06:11:09 | Lượt xem: 399 | Trả lời: 0
Xem
399
Trả lời
0
Một số quy tắc chính tả hữu ích
Một số quy tắc chính tả hữu ích Viết bởi: admin | Wednesday, 01 November 2017 09:11:41 | Lượt xem: 407 | Trả lời: 0
Xem
407
Trả lời
0
Sự thú vị của Palindrome
Sự thú vị của Palindrome Viết bởi: admin | Tuesday, 24 October 2017 04:10:38 | Lượt xem: 430 | Trả lời: 0
Xem
430
Trả lời
0
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 October 2017 08:10:22 | Lượt xem: 722 | Trả lời: 0
Xem
722
Trả lời
0
Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 13 October 2017 08:10:05 | Lượt xem: 411 | Trả lời: 0
Xem
411
Trả lời
0
Câu điều kiện trong tiếng Anh
Câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 06 October 2017 03:10:17 | Lượt xem: 456 | Trả lời: 0
Xem
456
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:984
  • Trả lời:172
Len dau trang