0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:31 | Lượt xem: 95 | Trả lời: 0
Xem
95
Trả lời
0
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau Viết bởi: admin | Thursday, 18 January 2018 03:01:18 | Lượt xem: 260 | Trả lời: 0
Xem
260
Trả lời
0
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 05:01:13 | Lượt xem: 157 | Trả lời: 0
Xem
157
Trả lời
0
Phân biệt No và Not Given
Phân biệt No và Not Given Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:28 | Lượt xem: 182 | Trả lời: 0
Xem
182
Trả lời
0
Một số cấu trúc của Knock
Một số cấu trúc của Knock Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:40 | Lượt xem: 179 | Trả lời: 0
Xem
179
Trả lời
0
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 06:11:09 | Lượt xem: 209 | Trả lời: 0
Xem
209
Trả lời
0
Một số quy tắc chính tả hữu ích
Một số quy tắc chính tả hữu ích Viết bởi: admin | Wednesday, 01 November 2017 09:11:41 | Lượt xem: 221 | Trả lời: 0
Xem
221
Trả lời
0
Sự thú vị của Palindrome
Sự thú vị của Palindrome Viết bởi: admin | Tuesday, 24 October 2017 04:10:38 | Lượt xem: 206 | Trả lời: 0
Xem
206
Trả lời
0
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 October 2017 08:10:22 | Lượt xem: 216 | Trả lời: 0
Xem
216
Trả lời
0
Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 13 October 2017 08:10:05 | Lượt xem: 209 | Trả lời: 0
Xem
209
Trả lời
0
Câu điều kiện trong tiếng Anh
Câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 06 October 2017 03:10:17 | Lượt xem: 247 | Trả lời: 0
Xem
247
Trả lời
0
Định lượng từ trong Tiếng Anh
Định lượng từ trong Tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 07:10:06 | Lượt xem: 281 | Trả lời: 0
Xem
281
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.2)
NEED: semi modal và main verb (P.2) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 07:08:41 | Lượt xem: 262 | Trả lời: 0
Xem
262
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.1)
NEED: semi modal và main verb (P.1) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 07:08:01 | Lượt xem: 193 | Trả lời: 0
Xem
193
Trả lời
0
Động từ nguyên mẫu có
Động từ nguyên mẫu có "To" và Danh động từ làm chức năng chủ từ Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 04:08:42 | Lượt xem: 254 | Trả lời: 0
Xem
254
Trả lời
0
Dùng
Dùng "GRAB" hay "GRASP" ? Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 03:08:20 | Lượt xem: 159 | Trả lời: 0
Xem
159
Trả lời
0
Khi nào dùng Be + to Infinitive
Khi nào dùng Be + to Infinitive Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 02:08:25 | Lượt xem: 395 | Trả lời: 0
Xem
395
Trả lời
0
Phân biệt
Phân biệt "funny" và "fun" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:36 | Lượt xem: 211 | Trả lời: 0
Xem
211
Trả lời
0
Cách dùng
Cách dùng "ON SALE" Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 07:08:04 | Lượt xem: 205 | Trả lời: 0
Xem
205
Trả lời
0
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn
​Những cấu trúc tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 06:08:30 | Lượt xem: 362 | Trả lời: 0
Xem
362
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:826
  • Trả lời:172
Len dau trang