0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh
Các cách dùng khác của Wish trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 09:02:06 | Lượt xem: 180 | Trả lời: 0
Xem
180
Trả lời
0
Cấu trúc câu ao ước - Wish
Cấu trúc câu ao ước - Wish Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:17 | Lượt xem: 241 | Trả lời: 0
Xem
241
Trả lời
0
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V
Sự khác nhau về nghĩa của động từ khi đi cùng V-ing và to V Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:18 | Lượt xem: 149 | Trả lời: 0
Xem
149
Trả lời
0
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh
Biến thể của câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 07:02:19 | Lượt xem: 216 | Trả lời: 0
Xem
216
Trả lời
0
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh
Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 04:02:57 | Lượt xem: 176 | Trả lời: 0
Xem
176
Trả lời
0
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ
​Cách rút gọn mệnh đề quan hệ Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:21 | Lượt xem: 168 | Trả lời: 0
Xem
168
Trả lời
0
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh
Thứ tự các tính từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 07 February 2018 07:02:31 | Lượt xem: 158 | Trả lời: 0
Xem
158
Trả lời
0
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau
Hai danh từ tiếng Anh đứng cạnh nhau Viết bởi: admin | Thursday, 18 January 2018 03:01:18 | Lượt xem: 572 | Trả lời: 0
Xem
572
Trả lời
0
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 05:01:13 | Lượt xem: 209 | Trả lời: 0
Xem
209
Trả lời
0
Phân biệt No và Not Given
Phân biệt No và Not Given Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:28 | Lượt xem: 239 | Trả lời: 0
Xem
239
Trả lời
0
Một số cấu trúc của Knock
Một số cấu trúc của Knock Viết bởi: admin | Thursday, 11 January 2018 12:01:40 | Lượt xem: 262 | Trả lời: 0
Xem
262
Trả lời
0
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng
Từ viết tắt tiếng Anh thông dụng trên mạng Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 06:11:09 | Lượt xem: 245 | Trả lời: 0
Xem
245
Trả lời
0
Một số quy tắc chính tả hữu ích
Một số quy tắc chính tả hữu ích Viết bởi: admin | Wednesday, 01 November 2017 09:11:41 | Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
Sự thú vị của Palindrome
Sự thú vị của Palindrome Viết bởi: admin | Tuesday, 24 October 2017 04:10:38 | Lượt xem: 256 | Trả lời: 0
Xem
256
Trả lời
0
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh
Từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 October 2017 08:10:22 | Lượt xem: 336 | Trả lời: 0
Xem
336
Trả lời
0
Liên từ trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 13 October 2017 08:10:05 | Lượt xem: 259 | Trả lời: 0
Xem
259
Trả lời
0
Câu điều kiện trong tiếng Anh
Câu điều kiện trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 06 October 2017 03:10:17 | Lượt xem: 294 | Trả lời: 0
Xem
294
Trả lời
0
Định lượng từ trong Tiếng Anh
Định lượng từ trong Tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 07:10:06 | Lượt xem: 389 | Trả lời: 0
Xem
389
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.2)
NEED: semi modal và main verb (P.2) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 07:08:41 | Lượt xem: 326 | Trả lời: 0
Xem
326
Trả lời
0
NEED: semi modal và main verb (P.1)
NEED: semi modal và main verb (P.1) Viết bởi: admin | Wednesday, 16 August 2017 07:08:01 | Lượt xem: 226 | Trả lời: 0
Xem
226
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:878
  • Trả lời:172
Len dau trang