0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Phân biệt whole và all trong tiếng Anh
Phân biệt whole và all trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 25 April 2017 04:04:55 | Lượt xem: 611 | Trả lời: 0
Xem
611
Trả lời
0
Các cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn p2
Các cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn p2 Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 05:04:25 | Lượt xem: 200 | Trả lời: 0
Xem
200
Trả lời
0
Các cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn p.1
Các cặp từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn p.1 Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 02:04:16 | Lượt xem: 273 | Trả lời: 0
Xem
273
Trả lời
0
Phân biệt  các cụm từ đi với Day
Phân biệt các cụm từ đi với Day Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 11:04:43 | Lượt xem: 380 | Trả lời: 0
Xem
380
Trả lời
0
Cách gọi chữ số trong tiếng anh
Cách gọi chữ số trong tiếng anh Viết bởi: admin | Wednesday, 19 April 2017 09:04:10 | Lượt xem: 466 | Trả lời: 0
Xem
466
Trả lời
0
Cách phân loại liên từ trong tiếng anh
Cách phân loại liên từ trong tiếng anh Viết bởi: admin | Tuesday, 18 April 2017 05:04:53 | Lượt xem: 263 | Trả lời: 0
Xem
263
Trả lời
0
7 trường hợp dùng đại từ quan hệ là THAT
7 trường hợp dùng đại từ quan hệ là THAT Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 10:04:10 | Lượt xem: 259 | Trả lời: 0
Xem
259
Trả lời
0
10 cặp từ đồng âm trái nghĩa thường hay nhầm lẫn
10 cặp từ đồng âm trái nghĩa thường hay nhầm lẫn Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 10:04:16 | Lượt xem: 246 | Trả lời: 0
Xem
246
Trả lời
0
11 cách nói tạm biệt thú vị trong tiếng Anh
11 cách nói tạm biệt thú vị trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 12 April 2017 09:04:13 | Lượt xem: 374 | Trả lời: 0
Xem
374
Trả lời
0
Word families của các từ tiếng anh phần 2
Word families của các từ tiếng anh phần 2 Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 03:04:57 | Lượt xem: 283 | Trả lời: 0
Xem
283
Trả lời
0
Word Families của các từ tiếng anh phần 1
Word Families của các từ tiếng anh phần 1 Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 03:04:54 | Lượt xem: 1002 | Trả lời: 0
Xem
1002
Trả lời
0
Sở hữu cách trong tiếng Anh
Sở hữu cách trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 11:04:20 | Lượt xem: 213 | Trả lời: 0
Xem
213
Trả lời
0
Những cụm từ đi với Take phần 2
Những cụm từ đi với Take phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 10 April 2017 11:04:48 | Lượt xem: 201 | Trả lời: 0
Xem
201
Trả lời
0
Phân biệt cách dùng Home và House
Phân biệt cách dùng Home và House Viết bởi: admin | Monday, 10 April 2017 11:04:38 | Lượt xem: 241 | Trả lời: 0
Xem
241
Trả lời
0
Những cụm từ đi với Take phần 1
Những cụm từ đi với Take phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 10 April 2017 10:04:32 | Lượt xem: 208 | Trả lời: 0
Xem
208
Trả lời
0
Phân biệt cách dùng Believe và Trust
Phân biệt cách dùng Believe và Trust Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 11:04:26 | Lượt xem: 300 | Trả lời: 0
Xem
300
Trả lời
0
Absolute Phrase - Ngữ pháp cho tiếng Anh nâng cao
Absolute Phrase - Ngữ pháp cho tiếng Anh nâng cao Viết bởi: admin | Saturday, 01 April 2017 08:04:13 | Lượt xem: 686 | Trả lời: 0
Xem
686
Trả lời
0
Phân biệt cách dùng của Will và Going to
Phân biệt cách dùng của Will và Going to Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 09:04:17 | Lượt xem: 288 | Trả lời: 0
Xem
288
Trả lời
0
Các cấu trúc viết lại trong tiếng Anh
Các cấu trúc viết lại trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 27 March 2017 03:03:25 | Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Modal Verb - động từ khiếm khuyết và cách dùng (Phần 2)
Modal Verb - động từ khiếm khuyết và cách dùng (Phần 2) Viết bởi: admin | Friday, 24 March 2017 04:03:35 | Lượt xem: 178 | Trả lời: 0
Xem
178
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3577
  • Thành viên:781
  • Trả lời:172
Len dau trang