0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
​Cụm động từ tiếng Anh với SET
​Cụm động từ tiếng Anh với SET Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 05:08:31 | Lượt xem: 93 | Trả lời: 0
Xem
93
Trả lời
0
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 03:07:59 | Lượt xem: 230 | Trả lời: 0
Xem
230
Trả lời
0
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 05:05:11 | Lượt xem: 407 | Trả lời: 0
Xem
407
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích Viết bởi: admin | Wednesday, 10 May 2017 01:05:57 | Lượt xem: 249 | Trả lời: 0
Xem
249
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do Viết bởi: admin | Wednesday, 10 May 2017 01:05:00 | Lượt xem: 227 | Trả lời: 0
Xem
227
Trả lời
0
Mệnh đề danh từ
Mệnh đề danh từ Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 06:04:43 | Lượt xem: 212 | Trả lời: 0
Xem
212
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 06:04:05 | Lượt xem: 388 | Trả lời: 0
Xem
388
Trả lời
0
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 05:04:17 | Lượt xem: 274 | Trả lời: 0
Xem
274
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2) Viết bởi: admin | Friday, 24 March 2017 12:03:05 | Lượt xem: 323 | Trả lời: 0
Xem
323
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1) Viết bởi: admin | Friday, 24 March 2017 11:03:14 | Lượt xem: 308 | Trả lời: 0
Xem
308
Trả lời
0
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp Viết bởi: admin | Saturday, 18 March 2017 12:03:32 | Lượt xem: 329 | Trả lời: 0
Xem
329
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL Viết bởi: admin | Friday, 10 March 2017 10:03:07 | Lượt xem: 567 | Trả lời: 0
Xem
567
Trả lời
0
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết Viết bởi: admin | Saturday, 11 March 2017 10:03:02 | Lượt xem: 255 | Trả lời: 0
Xem
255
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN Viết bởi: admin | Friday, 24 February 2017 09:02:04 | Lượt xem: 2463 | Trả lời: 0
Xem
2463
Trả lời
0
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh - Phần 3
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh - Phần 3 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 09:11:32 | Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh - Phần 2
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh - Phần 2 Viết bởi: admin | Tuesday, 15 November 2016 10:11:36 | Lượt xem: 502 | Trả lời: 0
Xem
502
Trả lời
0
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 01:11:52 | Lượt xem: 605 | Trả lời: 0
Xem
605
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 12:11:54 | Lượt xem: 276 | Trả lời: 0
Xem
276
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 12:11:16 | Lượt xem: 357 | Trả lời: 1
Xem
357
Trả lời
1
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME Viết bởi: admin | Tuesday, 08 November 2016 09:11:37 | Lượt xem: 355 | Trả lời: 0
Xem
355
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang