0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:54 | Lượt xem: 428 | Trả lời: 0
Xem
428
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:16 | Lượt xem: 533 | Trả lời: 1
Xem
533
Trả lời
1
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME Viết bởi: admin | Tuesday, 08 November 2016 08:11:37 | Lượt xem: 461 | Trả lời: 0
Xem
461
Trả lời
0
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình Viết bởi: admin | Friday, 04 November 2016 03:11:50 | Lượt xem: 647 | Trả lời: 0
Xem
647
Trả lời
0
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t Viết bởi: admin | Thursday, 13 October 2016 02:10:50 | Lượt xem: 1079 | Trả lời: 0
Xem
1079
Trả lời
0
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash Viết bởi: ThuTra Dang | Tuesday, 23 August 2016 06:08:55 | Lượt xem: 496 | Trả lời: 0
Xem
496
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1 Viết bởi: tranyenlinh0195 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:40 | Lượt xem: 1110 | Trả lời: 0
Xem
1110
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3 Viết bởi: sangtaothongminh108 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:53 | Lượt xem: 821 | Trả lời: 1
Xem
821
Trả lời
1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2 Viết bởi: vtthuong1012 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:46 | Lượt xem: 953 | Trả lời: 0
Xem
953
Trả lời
0
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: thu.ly.84 | Thursday, 18 August 2016 09:08:58 | Lượt xem: 389 | Trả lời: 0
Xem
389
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh hay
Những cụm từ tiếng Anh hay Viết bởi: tranhang | Tuesday, 05 July 2016 03:07:42 | Lượt xem: 1697 | Trả lời: 0
Xem
1697
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2) Viết bởi: teafieldtran | Friday, 17 June 2016 10:06:59 | Lượt xem: 544 | Trả lời: 0
Xem
544
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1) Viết bởi: dkjghdsj | Friday, 17 June 2016 10:06:25 | Lượt xem: 1205 | Trả lời: 0
Xem
1205
Trả lời
0
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb Viết bởi: scgkl | Thursday, 16 June 2016 03:06:08 | Lượt xem: 718 | Trả lời: 0
Xem
718
Trả lời
0
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ Viết bởi: Minh Dai | Monday, 16 May 2016 05:05:31 | Lượt xem: 989 | Trả lời: 0
Xem
989
Trả lời
0
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao?
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao? Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 930 | Trả lời: 0
Xem
930
Trả lời
0
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only Viết bởi: oopopo | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 479 | Trả lời: 0
Xem
479
Trả lời
0
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic Viết bởi: admin | Friday, 13 May 2016 03:05:15 | Lượt xem: 666 | Trả lời: 0
Xem
666
Trả lời
0
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp Viết bởi: kimbong050894 | Tuesday, 10 May 2016 11:05:45 | Lượt xem: 490 | Trả lời: 0
Xem
490
Trả lời
0
Các Cấu Trúc
Các Cấu Trúc "To Do" Cần Ghi Nhớ Viết bởi: Ngọc Linh | Tuesday, 10 May 2016 10:05:03 | Lượt xem: 453 | Trả lời: 0
Xem
453
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3581
  • Thành viên:788
  • Trả lời:172
Len dau trang