0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:54 | Lượt xem: 528 | Trả lời: 0
Xem
528
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:16 | Lượt xem: 630 | Trả lời: 1
Xem
630
Trả lời
1
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME Viết bởi: admin | Tuesday, 08 November 2016 08:11:37 | Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình Viết bởi: admin | Friday, 04 November 2016 03:11:50 | Lượt xem: 749 | Trả lời: 0
Xem
749
Trả lời
0
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t Viết bởi: admin | Thursday, 13 October 2016 02:10:50 | Lượt xem: 1361 | Trả lời: 0
Xem
1361
Trả lời
0
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash Viết bởi: ThuTra Dang | Tuesday, 23 August 2016 06:08:55 | Lượt xem: 579 | Trả lời: 0
Xem
579
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1 Viết bởi: tranyenlinh0195 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:40 | Lượt xem: 1322 | Trả lời: 0
Xem
1322
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3 Viết bởi: sangtaothongminh108 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:53 | Lượt xem: 991 | Trả lời: 1
Xem
991
Trả lời
1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2 Viết bởi: vtthuong1012 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:46 | Lượt xem: 1120 | Trả lời: 0
Xem
1120
Trả lời
0
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: thu.ly.84 | Thursday, 18 August 2016 09:08:58 | Lượt xem: 438 | Trả lời: 0
Xem
438
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh hay
Những cụm từ tiếng Anh hay Viết bởi: tranhang | Tuesday, 05 July 2016 03:07:42 | Lượt xem: 1769 | Trả lời: 0
Xem
1769
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2) Viết bởi: teafieldtran | Friday, 17 June 2016 10:06:59 | Lượt xem: 605 | Trả lời: 0
Xem
605
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1) Viết bởi: dkjghdsj | Friday, 17 June 2016 10:06:25 | Lượt xem: 1425 | Trả lời: 0
Xem
1425
Trả lời
0
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb Viết bởi: scgkl | Thursday, 16 June 2016 03:06:08 | Lượt xem: 833 | Trả lời: 0
Xem
833
Trả lời
0
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ Viết bởi: Minh Dai | Monday, 16 May 2016 05:05:31 | Lượt xem: 1049 | Trả lời: 0
Xem
1049
Trả lời
0
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao?
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao? Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 1043 | Trả lời: 0
Xem
1043
Trả lời
0
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only Viết bởi: oopopo | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 531 | Trả lời: 0
Xem
531
Trả lời
0
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic Viết bởi: admin | Friday, 13 May 2016 03:05:15 | Lượt xem: 761 | Trả lời: 0
Xem
761
Trả lời
0
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp Viết bởi: kimbong050894 | Tuesday, 10 May 2016 11:05:45 | Lượt xem: 546 | Trả lời: 0
Xem
546
Trả lời
0
Các Cấu Trúc
Các Cấu Trúc "To Do" Cần Ghi Nhớ Viết bởi: Ngọc Linh | Tuesday, 10 May 2016 10:05:03 | Lượt xem: 500 | Trả lời: 0
Xem
500
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:847
  • Trả lời:172
Len dau trang