0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 12:11:52 | Lượt xem: 1059 | Trả lời: 0
Xem
1059
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 2 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:54 | Lượt xem: 788 | Trả lời: 0
Xem
788
Trả lời
0
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1
Idioms of Love – Thành ngữ tiếng Anh về tình yêu - Phần 1 Viết bởi: admin | Friday, 18 November 2016 11:11:16 | Lượt xem: 863 | Trả lời: 1
Xem
863
Trả lời
1
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME
Một vài cụm động từ bắt đầu với COME Viết bởi: admin | Tuesday, 08 November 2016 08:11:37 | Lượt xem: 661 | Trả lời: 0
Xem
661
Trả lời
0
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình
Idioms about family – Thành ngữ về gia đình Viết bởi: admin | Friday, 04 November 2016 03:11:50 | Lượt xem: 1038 | Trả lời: 0
Xem
1038
Trả lời
0
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t
11 cụm từ hay bắt đầu với Can’t Viết bởi: admin | Thursday, 13 October 2016 02:10:50 | Lượt xem: 2277 | Trả lời: 0
Xem
2277
Trả lời
0
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash
Idioms: 7 thành ngữ thông dụng với cash Viết bởi: ThuTra Dang | Tuesday, 23 August 2016 06:08:55 | Lượt xem: 800 | Trả lời: 0
Xem
800
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p1 Viết bởi: tranyenlinh0195 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:40 | Lượt xem: 1807 | Trả lời: 0
Xem
1807
Trả lời
0
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p3 Viết bởi: sangtaothongminh108 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:53 | Lượt xem: 1423 | Trả lời: 1
Xem
1423
Trả lời
1
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2
Sự khác nhau giữa phrasal verb, idiom và proverb p2 Viết bởi: vtthuong1012 | Tuesday, 23 August 2016 05:08:46 | Lượt xem: 1577 | Trả lời: 0
Xem
1577
Trả lời
0
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh
Nhóm từ trùng điệp phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: thu.ly.84 | Thursday, 18 August 2016 09:08:58 | Lượt xem: 546 | Trả lời: 0
Xem
546
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh hay
Những cụm từ tiếng Anh hay Viết bởi: tranhang | Tuesday, 05 July 2016 03:07:42 | Lượt xem: 1965 | Trả lời: 0
Xem
1965
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 2) Viết bởi: teafieldtran | Friday, 17 June 2016 10:06:59 | Lượt xem: 727 | Trả lời: 0
Xem
727
Trả lời
0
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1)
Các phrasal verb hay gặp trong kì thi tuyển sinh đại học ( Phần 1) Viết bởi: dkjghdsj | Friday, 17 June 2016 10:06:25 | Lượt xem: 1765 | Trả lời: 0
Xem
1765
Trả lời
0
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb
Nói tiếng Anh trôi chảy với pharsal verb Viết bởi: scgkl | Thursday, 16 June 2016 03:06:08 | Lượt xem: 1044 | Trả lời: 0
Xem
1044
Trả lời
0
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ
Các Cụm Động Từ Đi Với Giới Từ In Cần Phải Nhớ Viết bởi: Minh Dai | Monday, 16 May 2016 05:05:31 | Lượt xem: 1251 | Trả lời: 0
Xem
1251
Trả lời
0
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao?
Sử Dụng Động Từ Nào Khi Nói Đến Các Môn Thể Thao? Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 1355 | Trả lời: 0
Xem
1355
Trả lời
0
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only
Sự Khác Nhau Giữa Just Và Only Viết bởi: oopopo | Saturday, 14 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 628 | Trả lời: 0
Xem
628
Trả lời
0
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic
50 Tính Từ Cực Kỳ Thông Dụng Và Thường Xuyên Bắt Gặp Trong Đề Thi Toeic Viết bởi: admin | Friday, 13 May 2016 03:05:15 | Lượt xem: 1114 | Trả lời: 0
Xem
1114
Trả lời
0
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp
Những Câu Nói Khẳng Định Và Phủ Định Thường Gặp Trong Tiếng Anh Giao Tiếp Viết bởi: kimbong050894 | Tuesday, 10 May 2016 11:05:45 | Lượt xem: 689 | Trả lời: 0
Xem
689
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang