0915.096.396

Pronunciation

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Tiêu đề
Thế nào là
Thế nào là "Trọng âm"? Viết bởi: mimitrantran.mt | Monday, 12 October 2015 11:10:47 | Lượt xem: 584 | Trả lời: 0
Xem
584
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'n', 'm' and 'ŋ'
Phát âm: Consonant 'n', 'm' and 'ŋ' Viết bởi: thuanan | Thursday, 31 December 2015 10:12:56 | Lượt xem: 814 | Trả lời: 0
Xem
814
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'L'
Phát âm: Consonant 'L' Viết bởi: dsafas | Thursday, 31 December 2015 10:12:37 | Lượt xem: 738 | Trả lời: 0
Xem
738
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'θ' and 'ð'
Phát âm: Consonant 'θ' and 'ð' Viết bởi: huent1693 | Thursday, 31 December 2015 10:12:02 | Lượt xem: 721 | Trả lời: 0
Xem
721
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'tʃ' and 'dʒ'
Phát âm: Consonant 'tʃ' and 'dʒ' Viết bởi: tamhoang | Thursday, 31 December 2015 10:12:34 | Lượt xem: 684 | Trả lời: 0
Xem
684
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'p,t,k'  and  'b,d,g'
Phát âm: Consonant 'p,t,k' and 'b,d,g' Viết bởi: phongtran29 | Thursday, 31 December 2015 11:12:32 | Lượt xem: 778 | Trả lời: 0
Xem
778
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'H'
Phát âm: Consonant 'H' Viết bởi: Minhhuy89hd | Thursday, 31 December 2015 11:12:56 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'F' and 'V'
Phát âm: Consonant 'F' and 'V' Viết bởi: hoatrinh | Thursday, 31 December 2015 11:12:26 | Lượt xem: 1004 | Trả lời: 0
Xem
1004
Trả lời
0
Phát âm: Consonant /ʃ/ và /ʒ/
Phát âm: Consonant /ʃ/ và /ʒ/ Viết bởi: iokljg | Thursday, 31 December 2015 11:12:58 | Lượt xem: 667 | Trả lời: 0
Xem
667
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'S / Z'
Phát âm: Consonant 'S / Z' Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Thursday, 31 December 2015 11:12:19 | Lượt xem: 648 | Trả lời: 0
Xem
648
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'R'
Phát âm: Consonant 'R' Viết bởi: mrbean200 | Thursday, 31 December 2015 11:12:39 | Lượt xem: 634 | Trả lời: 0
Xem
634
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /u:/ and /ʊ/
Phát âm: Vowel /u:/ and /ʊ/ Viết bởi: Phuong Kim | Thursday, 31 December 2015 11:12:55 | Lượt xem: 671 | Trả lời: 0
Xem
671
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɪ/ and /i:/
Phát âm: Vowel /ɪ/ and /i:/ Viết bởi: nvnbnjg | Thursday, 31 December 2015 11:12:13 | Lượt xem: 722 | Trả lời: 0
Xem
722
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 31 December 2015 11:12:39 | Lượt xem: 663 | Trả lời: 0
Xem
663
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: admin | Thursday, 31 December 2015 11:12:57 | Lượt xem: 793 | Trả lời: 0
Xem
793
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/ Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 31 December 2015 11:12:29 | Lượt xem: 605 | Trả lời: 0
Xem
605
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: kimchitran | Thursday, 31 December 2015 11:12:46 | Lượt xem: 926 | Trả lời: 0
Xem
926
Trả lời
0
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ?
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ? Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 30 June 2015 04:06:35 | Lượt xem: 658 | Trả lời: 0
Xem
658
Trả lời
0
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2)
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2) Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 03:06:30 | Lượt xem: 485 | Trả lời: 0
Xem
485
Trả lời
0
Âm câm
Âm câm Viết bởi: jghjdg | Tuesday, 30 June 2015 03:06:17 | Lượt xem: 517 | Trả lời: 0
Xem
517
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3577
  • Thành viên:777
  • Trả lời:172
Len dau trang