0915.096.396

Pronunciation

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Tiêu đề
Bí quyết luyện phát âm chuẩn
Bí quyết luyện phát âm chuẩn Viết bởi: linhtran123 | Friday, 22 July 2016 02:07:40 | Lượt xem: 1817 | Trả lời: 0
Xem
1817
Trả lời
0
Nguyên tắc phát âm bạn cần biết?
Nguyên tắc phát âm bạn cần biết? Viết bởi: jfdkghkjfd | Saturday, 28 November 2015 09:11:37 | Lượt xem: 1077 | Trả lời: 0
Xem
1077
Trả lời
0
Phát Âm: phân biệt Can & Can't
Phát Âm: phân biệt Can & Can't Viết bởi: sdsvv | Friday, 22 July 2016 04:07:35 | Lượt xem: 1221 | Trả lời: 0
Xem
1221
Trả lời
0
Kinh nghiệm giúp bạn phát âm thật chuẩn
Kinh nghiệm giúp bạn phát âm thật chuẩn Viết bởi: fdhfhdf | Wednesday, 11 November 2015 03:11:00 | Lượt xem: 809 | Trả lời: 0
Xem
809
Trả lời
0
Lựa chọn giữa giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ
Lựa chọn giữa giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ Viết bởi: linhvu | Wednesday, 04 November 2015 10:11:24 | Lượt xem: 843 | Trả lời: 0
Xem
843
Trả lời
0
Bí quyết luyện Pronunciation thật chuẩn
Bí quyết luyện Pronunciation thật chuẩn Viết bởi: tranhang | Thursday, 31 December 2015 10:12:15 | Lượt xem: 1305 | Trả lời: 0
Xem
1305
Trả lời
0
3 Bước học cách phát âm tiếng Anh chuẩn nhất
3 Bước học cách phát âm tiếng Anh chuẩn nhất Viết bởi: myan080794 | Thursday, 31 December 2015 10:12:23 | Lượt xem: 3849 | Trả lời: 0
Xem
3849
Trả lời
0
Phương pháp luyện tập Pronunciation
Phương pháp luyện tập Pronunciation Viết bởi: Vuthithomtq | Saturday, 17 October 2015 11:10:56 | Lượt xem: 834 | Trả lời: 0
Xem
834
Trả lời
0
Những quy luật cơ bản nhấn trọng âm
Những quy luật cơ bản nhấn trọng âm Viết bởi: phongtiranoxxx | Saturday, 17 October 2015 09:10:53 | Lượt xem: 788 | Trả lời: 0
Xem
788
Trả lời
0
Thế nào là
Thế nào là "Trọng âm"? Viết bởi: mimitrantran.mt | Monday, 12 October 2015 11:10:47 | Lượt xem: 713 | Trả lời: 0
Xem
713
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'n', 'm' and 'ŋ'
Phát âm: Consonant 'n', 'm' and 'ŋ' Viết bởi: thuanan | Thursday, 31 December 2015 10:12:56 | Lượt xem: 1008 | Trả lời: 0
Xem
1008
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'L'
Phát âm: Consonant 'L' Viết bởi: dsafas | Thursday, 31 December 2015 10:12:37 | Lượt xem: 900 | Trả lời: 0
Xem
900
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'θ' and 'ð'
Phát âm: Consonant 'θ' and 'ð' Viết bởi: huent1693 | Thursday, 31 December 2015 10:12:02 | Lượt xem: 907 | Trả lời: 0
Xem
907
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'tʃ' and 'dʒ'
Phát âm: Consonant 'tʃ' and 'dʒ' Viết bởi: tamhoang | Thursday, 31 December 2015 10:12:34 | Lượt xem: 859 | Trả lời: 0
Xem
859
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'p,t,k'  and  'b,d,g'
Phát âm: Consonant 'p,t,k' and 'b,d,g' Viết bởi: phongtran29 | Thursday, 31 December 2015 11:12:32 | Lượt xem: 1028 | Trả lời: 0
Xem
1028
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'H'
Phát âm: Consonant 'H' Viết bởi: Minhhuy89hd | Thursday, 31 December 2015 11:12:56 | Lượt xem: 825 | Trả lời: 0
Xem
825
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'F' and 'V'
Phát âm: Consonant 'F' and 'V' Viết bởi: hoatrinh | Thursday, 31 December 2015 11:12:26 | Lượt xem: 1246 | Trả lời: 0
Xem
1246
Trả lời
0
Phát âm: Consonant /ʃ/ và /ʒ/
Phát âm: Consonant /ʃ/ và /ʒ/ Viết bởi: iokljg | Thursday, 31 December 2015 11:12:58 | Lượt xem: 859 | Trả lời: 0
Xem
859
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'S / Z'
Phát âm: Consonant 'S / Z' Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Thursday, 31 December 2015 11:12:19 | Lượt xem: 806 | Trả lời: 0
Xem
806
Trả lời
0
Phát âm: Consonant 'R'
Phát âm: Consonant 'R' Viết bởi: mrbean200 | Thursday, 31 December 2015 11:12:39 | Lượt xem: 791 | Trả lời: 0
Xem
791
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:969
  • Trả lời:172
Len dau trang