0915.096.396

Pronunciation

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Tiêu đề
Phát âm: Vowel /u:/ and /ʊ/
Phát âm: Vowel /u:/ and /ʊ/ Viết bởi: Phuong Kim | Thursday, 31 December 2015 11:12:55 | Lượt xem: 969 | Trả lời: 0
Xem
969
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɪ/ and /i:/
Phát âm: Vowel /ɪ/ and /i:/ Viết bởi: nvnbnjg | Thursday, 31 December 2015 11:12:13 | Lượt xem: 1081 | Trả lời: 0
Xem
1081
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 31 December 2015 11:12:39 | Lượt xem: 1008 | Trả lời: 0
Xem
1008
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: admin | Thursday, 31 December 2015 11:12:57 | Lượt xem: 1186 | Trả lời: 0
Xem
1186
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/ Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 31 December 2015 11:12:29 | Lượt xem: 870 | Trả lời: 0
Xem
870
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: kimchitran | Thursday, 31 December 2015 11:12:46 | Lượt xem: 1482 | Trả lời: 0
Xem
1482
Trả lời
0
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ?
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ? Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 30 June 2015 04:06:35 | Lượt xem: 972 | Trả lời: 0
Xem
972
Trả lời
0
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2)
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2) Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 03:06:30 | Lượt xem: 713 | Trả lời: 0
Xem
713
Trả lời
0
Âm câm
Âm câm Viết bởi: jghjdg | Tuesday, 30 June 2015 03:06:17 | Lượt xem: 794 | Trả lời: 0
Xem
794
Trả lời
0
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 1)
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 1) Viết bởi: nguyenvan0227 | Tuesday, 30 June 2015 03:06:53 | Lượt xem: 1077 | Trả lời: 0
Xem
1077
Trả lời
0
Tongue twisters -những câu nói líu lưỡi
Tongue twisters -những câu nói líu lưỡi Viết bởi: ananananlibra | Thursday, 15 September 2016 02:09:06 | Lượt xem: 792 | Trả lời: 0
Xem
792
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1059
  • Trả lời:172
Len dau trang