0915.096.396

Pronunciation

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Tiêu đề
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/
Phát âm: Vowel /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 31 December 2015 11:12:39 | Lượt xem: 734 | Trả lời: 0
Xem
734
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/
Phát âm: Vowel /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: admin | Thursday, 31 December 2015 11:12:57 | Lượt xem: 866 | Trả lời: 0
Xem
866
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/
Phát âm: Vowel /e/ and /æ/ Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 31 December 2015 11:12:29 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/
Phát âm: Vowel /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: kimchitran | Thursday, 31 December 2015 11:12:46 | Lượt xem: 1014 | Trả lời: 0
Xem
1014
Trả lời
0
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ?
Làm thế nào để phát âm chuẩn như người bản xứ? Viết bởi: hoangbichhanh.sgu | Tuesday, 30 June 2015 04:06:35 | Lượt xem: 716 | Trả lời: 0
Xem
716
Trả lời
0
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2)
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 2) Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 03:06:30 | Lượt xem: 515 | Trả lời: 0
Xem
515
Trả lời
0
Âm câm
Âm câm Viết bởi: jghjdg | Tuesday, 30 June 2015 03:06:17 | Lượt xem: 559 | Trả lời: 0
Xem
559
Trả lời
0
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 1)
Cách nhấn âm trong tiếng Anh ( Phần 1) Viết bởi: nguyenvan0227 | Tuesday, 30 June 2015 03:06:53 | Lượt xem: 722 | Trả lời: 0
Xem
722
Trả lời
0
Tongue twisters -những câu nói líu lưỡi
Tongue twisters -những câu nói líu lưỡi Viết bởi: ananananlibra | Thursday, 15 September 2016 02:09:06 | Lượt xem: 422 | Trả lời: 0
Xem
422
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:825
  • Trả lời:172
Len dau trang