0915.096.396

Quotes

Chia sẻ những câu quotes hay trong tiếng Anh

Tiêu đề
Học tiếng Anh qua 10 câu nói thay đổi cuộc đời Richard Bronson
Học tiếng Anh qua 10 câu nói thay đổi cuộc đời Richard Bronson Viết bởi: admin | Tuesday, 14 November 2017 08:11:54 | Lượt xem: 42 | Trả lời: 0
Xem
42
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P2)
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P2) Viết bởi: admin | Thursday, 09 November 2017 02:11:38 | Lượt xem: 35 | Trả lời: 0
Xem
35
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P1)
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P1) Viết bởi: admin | Thursday, 09 November 2017 02:11:51 | Lượt xem: 39 | Trả lời: 0
Xem
39
Trả lời
0
10 lời thoại đắt giá trong các bộ phim tiếng Anh
10 lời thoại đắt giá trong các bộ phim tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 27 October 2017 02:10:41 | Lượt xem: 75 | Trả lời: 0
Xem
75
Trả lời
0
19 câu châm ngôn tạo động lực học tiếng Anh
19 câu châm ngôn tạo động lực học tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 25 October 2017 05:10:36 | Lượt xem: 80 | Trả lời: 0
Xem
80
Trả lời
0
Tan chảy trái tim với 10 lời chào buổi sáng bằng tiếng Anh
Tan chảy trái tim với 10 lời chào buổi sáng bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 04 October 2017 10:10:10 | Lượt xem: 106 | Trả lời: 0
Xem
106
Trả lời
0
Những câu nói tiếng Anh truyền động lực từ Barack Obama
Những câu nói tiếng Anh truyền động lực từ Barack Obama Viết bởi: admin | Saturday, 07 October 2017 05:10:54 | Lượt xem: 146 | Trả lời: 0
Xem
146
Trả lời
0
13 câu tỏ tình bằng tiếng Anh ngọt ngào
13 câu tỏ tình bằng tiếng Anh ngọt ngào Viết bởi: admin | Friday, 25 August 2017 10:08:53 | Lượt xem: 169 | Trả lời: 0
Xem
169
Trả lời
0
Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân
Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân Viết bởi: admin | Friday, 18 August 2017 08:08:36 | Lượt xem: 454 | Trả lời: 0
Xem
454
Trả lời
0
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự tự do
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự tự do Viết bởi: admin | Friday, 18 August 2017 08:08:01 | Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
Những châm ngôn tiếng Anh về học tập
Những châm ngôn tiếng Anh về học tập Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 09:08:26 | Lượt xem: 493 | Trả lời: 0
Xem
493
Trả lời
0
​Châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng
​Châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:18 | Lượt xem: 312 | Trả lời: 0
Xem
312
Trả lời
0
​10 câu tiếng Anh để động viên người khác
​10 câu tiếng Anh để động viên người khác Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 08:08:07 | Lượt xem: 177 | Trả lời: 0
Xem
177
Trả lời
0
10 châm ngôn giúp bạn thoát khỏi tâm lý đám đông
10 châm ngôn giúp bạn thoát khỏi tâm lý đám đông Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 10:08:30 | Lượt xem: 112 | Trả lời: 0
Xem
112
Trả lời
0
​Những câu nói tiếng anh khiến bạn không thể không cười
​Những câu nói tiếng anh khiến bạn không thể không cười Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 05:07:09 | Lượt xem: 144 | Trả lời: 0
Xem
144
Trả lời
0
Châm ngôn về việc là chính mình
Châm ngôn về việc là chính mình Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:21 | Lượt xem: 197 | Trả lời: 0
Xem
197
Trả lời
0
Châm ngôn hay nhất về cuộc sống
Châm ngôn hay nhất về cuộc sống Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 12:07:50 | Lượt xem: 215 | Trả lời: 0
Xem
215
Trả lời
0
Châm ngôn tiếp thêm động lực
Châm ngôn tiếp thêm động lực Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 08:07:50 | Lượt xem: 158 | Trả lời: 0
Xem
158
Trả lời
0
Những câu danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa nên đọc khi buồn
Những câu danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa nên đọc khi buồn Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 10:07:59 | Lượt xem: 133 | Trả lời: 0
Xem
133
Trả lời
0
Những câu danh ngôn khuyết danh về nụ cười
Những câu danh ngôn khuyết danh về nụ cười Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 10:07:51 | Lượt xem: 107 | Trả lời: 0
Xem
107
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang