0915.096.396

Quotes

Chia sẻ những câu quotes hay trong tiếng Anh

Tiêu đề
14 châm ngôn hay về cuộc sống
14 châm ngôn hay về cuộc sống Viết bởi: chutran0009 | Thursday, 05 November 2015 10:11:17 | Lượt xem: 962 | Trả lời: 0
Xem
962
Trả lời
0
Tiếng Anh thật thú vị qua những câu nói đầy ý nghĩa
Tiếng Anh thật thú vị qua những câu nói đầy ý nghĩa Viết bởi: kpkpkpk | Wednesday, 04 November 2015 09:11:16 | Lượt xem: 824 | Trả lời: 0
Xem
824
Trả lời
0
15 câu chứng minh sự phức tạp của đồng âm tiếng Anh
15 câu chứng minh sự phức tạp của đồng âm tiếng Anh Viết bởi: vtthuong1012 | Saturday, 31 October 2015 10:10:25 | Lượt xem: 718 | Trả lời: 0
Xem
718
Trả lời
0
10 câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu đời hơn
10 câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu đời hơn Viết bởi: thietkelogoazvn | Tuesday, 27 October 2015 08:10:36 | Lượt xem: 1618 | Trả lời: 0
Xem
1618
Trả lời
0
10 câu châm ngôn ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh
10 câu châm ngôn ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh Viết bởi: nguyenthanh1239 | Wednesday, 21 October 2015 11:10:59 | Lượt xem: 1404 | Trả lời: 0
Xem
1404
Trả lời
0
8 CÂU NÓI KHIẾN BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NGAY LẬP TỨC
8 CÂU NÓI KHIẾN BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NGAY LẬP TỨC Viết bởi: thandongtre | Monday, 19 October 2015 06:10:41 | Lượt xem: 760 | Trả lời: 0
Xem
760
Trả lời
0
8 danh ngôn hay nhất về phái đẹp
8 danh ngôn hay nhất về phái đẹp Viết bởi: maivan1211 | Saturday, 17 October 2015 10:10:34 | Lượt xem: 748 | Trả lời: 0
Xem
748
Trả lời
0
Những câu danh ngôn tiếng Anh tuyệt vời về tình yêu
Những câu danh ngôn tiếng Anh tuyệt vời về tình yêu Viết bởi: thinhtvdhtm | Saturday, 10 October 2015 09:10:41 | Lượt xem: 834 | Trả lời: 0
Xem
834
Trả lời
0
When silence is golden?
When silence is golden? Viết bởi: G1300247 | Tuesday, 06 October 2015 11:10:05 | Lượt xem: 684 | Trả lời: 0
Xem
684
Trả lời
0
19 câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống
19 câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống Viết bởi: phongkaka | Monday, 05 October 2015 09:10:32 | Lượt xem: 5592 | Trả lời: 0
Xem
5592
Trả lời
0
Quotes about Smile #1
Quotes about Smile #1 Viết bởi: xzxzfw | Friday, 02 October 2015 09:10:03 | Lượt xem: 1182 | Trả lời: 0
Xem
1182
Trả lời
0
Quotes about Youth #1
Quotes about Youth #1 Viết bởi: huyhoang.bka | Thursday, 01 October 2015 11:10:07 | Lượt xem: 1252 | Trả lời: 0
Xem
1252
Trả lời
0
Quotes about Motivation #1
Quotes about Motivation #1 Viết bởi: bnnbnb | Wednesday, 30 September 2015 03:09:04 | Lượt xem: 1582 | Trả lời: 0
Xem
1582
Trả lời
0
Quotes about Friendship (P3)
Quotes about Friendship (P3) Viết bởi: Phuong Kim | Thursday, 20 August 2015 02:08:55 | Lượt xem: 1036 | Trả lời: 0
Xem
1036
Trả lời
0
Quotes about Friendship (P2)
Quotes about Friendship (P2) Viết bởi: tuan.anhanh | Thursday, 20 August 2015 02:08:17 | Lượt xem: 1506 | Trả lời: 0
Xem
1506
Trả lời
0
Quote about Friendship (P1)
Quote about Friendship (P1) Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Friday, 22 July 2016 03:07:13 | Lượt xem: 1381 | Trả lời: 0
Xem
1381
Trả lời
0
Quote of the day
Quote of the day Viết bởi: mychii9x | Tuesday, 07 July 2015 03:07:34 | Lượt xem: 871 | Trả lời: 0
Xem
871
Trả lời
0
Quote Ngày mới
Quote Ngày mới Viết bởi: jfdkghkjfd | Tuesday, 07 July 2015 03:07:13 | Lượt xem: 1103 | Trả lời: 0
Xem
1103
Trả lời
0
Quote về bạn thân
Quote về bạn thân Viết bởi: phongtiranoxxx | Tuesday, 30 June 2015 01:06:27 | Lượt xem: 1554 | Trả lời: 0
Xem
1554
Trả lời
0
Những câu nói tiếng Anh hay về phụ nữ
Những câu nói tiếng Anh hay về phụ nữ Viết bởi: gkjjkj | Thursday, 08 February 2018 04:02:13 | Lượt xem: 966 | Trả lời: 0
Xem
966
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang