0915.096.396

Quotes

Chia sẻ những câu quotes hay trong tiếng Anh

Tiêu đề
10 câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu đời hơn
10 câu nói tiếng Anh giúp bạn yêu đời hơn Viết bởi: thietkelogoazvn | Tuesday, 27 October 2015 08:10:36 | Lượt xem: 1066 | Trả lời: 0
Xem
1066
Trả lời
0
10 câu châm ngôn ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh
10 câu châm ngôn ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh Viết bởi: nguyenthanh1239 | Wednesday, 21 October 2015 11:10:59 | Lượt xem: 1097 | Trả lời: 0
Xem
1097
Trả lời
0
8 CÂU NÓI KHIẾN BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NGAY LẬP TỨC
8 CÂU NÓI KHIẾN BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NGAY LẬP TỨC Viết bởi: thandongtre | Monday, 19 October 2015 06:10:41 | Lượt xem: 587 | Trả lời: 0
Xem
587
Trả lời
0
8 danh ngôn hay nhất về phái đẹp
8 danh ngôn hay nhất về phái đẹp Viết bởi: maivan1211 | Saturday, 17 October 2015 10:10:34 | Lượt xem: 599 | Trả lời: 0
Xem
599
Trả lời
0
Những câu danh ngôn tiếng Anh tuyệt vời về tình yêu
Những câu danh ngôn tiếng Anh tuyệt vời về tình yêu Viết bởi: thinhtvdhtm | Saturday, 10 October 2015 09:10:41 | Lượt xem: 654 | Trả lời: 0
Xem
654
Trả lời
0
When silence is golden?
When silence is golden? Viết bởi: G1300247 | Tuesday, 06 October 2015 11:10:05 | Lượt xem: 520 | Trả lời: 0
Xem
520
Trả lời
0
19 câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống
19 câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống Viết bởi: phongkaka | Monday, 05 October 2015 09:10:32 | Lượt xem: 5150 | Trả lời: 0
Xem
5150
Trả lời
0
Quotes about Smile #1
Quotes about Smile #1 Viết bởi: xzxzfw | Friday, 02 October 2015 09:10:03 | Lượt xem: 978 | Trả lời: 0
Xem
978
Trả lời
0
Quotes about Youth #1
Quotes about Youth #1 Viết bởi: huyhoang.bka | Thursday, 01 October 2015 11:10:07 | Lượt xem: 943 | Trả lời: 0
Xem
943
Trả lời
0
Quotes about Motivation #1
Quotes about Motivation #1 Viết bởi: bnnbnb | Wednesday, 30 September 2015 03:09:04 | Lượt xem: 998 | Trả lời: 0
Xem
998
Trả lời
0
Quotes about Friendship (P3)
Quotes about Friendship (P3) Viết bởi: Phuong Kim | Thursday, 20 August 2015 02:08:55 | Lượt xem: 857 | Trả lời: 0
Xem
857
Trả lời
0
Quotes about Friendship (P2)
Quotes about Friendship (P2) Viết bởi: tuan.anhanh | Thursday, 20 August 2015 02:08:17 | Lượt xem: 1292 | Trả lời: 0
Xem
1292
Trả lời
0
Quote about Friendship (P1)
Quote about Friendship (P1) Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Friday, 22 July 2016 03:07:13 | Lượt xem: 1101 | Trả lời: 0
Xem
1101
Trả lời
0
Quote of the day
Quote of the day Viết bởi: mychii9x | Tuesday, 07 July 2015 03:07:34 | Lượt xem: 674 | Trả lời: 0
Xem
674
Trả lời
0
Quote Ngày mới
Quote Ngày mới Viết bởi: jfdkghkjfd | Tuesday, 07 July 2015 03:07:13 | Lượt xem: 801 | Trả lời: 0
Xem
801
Trả lời
0
Quote về bạn thân
Quote về bạn thân Viết bởi: phongtiranoxxx | Tuesday, 30 June 2015 01:06:27 | Lượt xem: 1380 | Trả lời: 0
Xem
1380
Trả lời
0
Những câu nói tiếng Anh hay về phụ nữ
Những câu nói tiếng Anh hay về phụ nữ Viết bởi: gkjjkj | Thursday, 08 February 2018 04:02:13 | Lượt xem: 348 | Trả lời: 0
Xem
348
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang