0915.096.396

Reading

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Kỹ năng Skimming và Scanning cho việc đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả
Kỹ năng Skimming và Scanning cho việc đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Friday, 18 August 2017 08:08:09 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language Viết bởi: admin | Saturday, 15 July 2017 04:07:19 | Lượt xem: 180 | Trả lời: 0
Xem
180
Trả lời
0
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Monday, 13 February 2017 12:02:56 | Lượt xem: 402 | Trả lời: 0
Xem
402
Trả lời
0
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh Viết bởi: boidepzai9x | Tuesday, 13 September 2016 03:09:22 | Lượt xem: 422 | Trả lời: 2
Xem
422
Trả lời
2
Các chiến lược làm phần thi Reading hiệu quả nhất trong TOEIC
Các chiến lược làm phần thi Reading hiệu quả nhất trong TOEIC Viết bởi: dkjfghkjfd | Thursday, 11 August 2016 04:08:11 | Lượt xem: 389 | Trả lời: 0
Xem
389
Trả lời
0
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt Viết bởi: miumiuxinh1998 | Friday, 08 July 2016 05:07:53 | Lượt xem: 627 | Trả lời: 0
Xem
627
Trả lời
0
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt Viết bởi: frcvx | Thursday, 16 June 2016 09:06:11 | Lượt xem: 570 | Trả lời: 0
Xem
570
Trả lời
0
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading Viết bởi: KThe Vo | Wednesday, 09 March 2016 12:03:22 | Lượt xem: 628 | Trả lời: 0
Xem
628
Trả lời
0
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh Viết bởi: mychii9x | Thursday, 03 March 2016 03:03:27 | Lượt xem: 597 | Trả lời: 0
Xem
597
Trả lời
0
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh Viết bởi: ha.nt | Wednesday, 02 March 2016 06:03:06 | Lượt xem: 616 | Trả lời: 0
Xem
616
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Ngọc Linh | Wednesday, 02 March 2016 12:03:35 | Lượt xem: 588 | Trả lời: 0
Xem
588
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Wednesday, 02 March 2016 12:03:34 | Lượt xem: 579 | Trả lời: 0
Xem
579
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford Viết bởi: lahuyen98 | Monday, 25 January 2016 10:01:23 | Lượt xem: 825 | Trả lời: 0
Xem
825
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow Viết bởi: oldfox_9x | Friday, 22 January 2016 10:01:38 | Lượt xem: 569 | Trả lời: 0
Xem
569
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1)
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1) Viết bởi: Phương Thảo | Thursday, 21 January 2016 10:01:30 | Lượt xem: 458 | Trả lời: 0
Xem
458
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu truyện George Washington: The Father of His Country
Luyện Reading qua câu truyện George Washington: The Father of His Country Viết bởi: ytampct | Saturday, 16 January 2016 10:01:09 | Lượt xem: 495 | Trả lời: 0
Xem
495
Trả lời
0
Luyện Listening và Reading với câu truyện Getting Ready for Work
Luyện Listening và Reading với câu truyện Getting Ready for Work Viết bởi: 677269955754550 | Wednesday, 13 January 2016 10:01:38 | Lượt xem: 467 | Trả lời: 0
Xem
467
Trả lời
0
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket Viết bởi: dgfhjt | Tuesday, 12 January 2016 12:01:43 | Lượt xem: 477 | Trả lời: 0
Xem
477
Trả lời
0
Vừa luyện Listening vừa Reading với truyện ngắn
Vừa luyện Listening vừa Reading với truyện ngắn Viết bởi: van.huy.1504 | Saturday, 09 January 2016 10:01:42 | Lượt xem: 551 | Trả lời: 0
Xem
551
Trả lời
0
​Reading cho người mới bắt đầu (Lession 1)
​Reading cho người mới bắt đầu (Lession 1) Viết bởi: Nongdandaksong | Friday, 08 January 2016 09:01:41 | Lượt xem: 1505 | Trả lời: 0
Xem
1505
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang