0915.096.396

Reading

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 03 February 2018 04:02:39 | Lượt xem: 642 | Trả lời: 0
Xem
642
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1 Viết bởi: admin | Saturday, 03 February 2018 04:02:25 | Lượt xem: 680 | Trả lời: 0
Xem
680
Trả lời
0
Kỹ năng Skimming và Scanning cho việc đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả
Kỹ năng Skimming và Scanning cho việc đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Friday, 18 August 2017 07:08:09 | Lượt xem: 1028 | Trả lời: 0
Xem
1028
Trả lời
0
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language Viết bởi: admin | Saturday, 15 July 2017 03:07:19 | Lượt xem: 762 | Trả lời: 0
Xem
762
Trả lời
0
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Monday, 13 February 2017 11:02:56 | Lượt xem: 1045 | Trả lời: 0
Xem
1045
Trả lời
0
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh Viết bởi: boidepzai9x | Tuesday, 13 September 2016 02:09:22 | Lượt xem: 1144 | Trả lời: 2
Xem
1144
Trả lời
2
Các chiến lược làm phần thi Reading hiệu quả nhất trong TOEIC
Các chiến lược làm phần thi Reading hiệu quả nhất trong TOEIC Viết bởi: dkjfghkjfd | Thursday, 11 August 2016 03:08:11 | Lượt xem: 1076 | Trả lời: 0
Xem
1076
Trả lời
0
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt Viết bởi: miumiuxinh1998 | Friday, 08 July 2016 04:07:53 | Lượt xem: 1154 | Trả lời: 0
Xem
1154
Trả lời
0
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt Viết bởi: frcvx | Thursday, 16 June 2016 08:06:11 | Lượt xem: 1284 | Trả lời: 0
Xem
1284
Trả lời
0
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading Viết bởi: KThe Vo | Wednesday, 09 March 2016 11:03:22 | Lượt xem: 1058 | Trả lời: 0
Xem
1058
Trả lời
0
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh Viết bởi: mychii9x | Thursday, 03 March 2016 02:03:27 | Lượt xem: 1050 | Trả lời: 0
Xem
1050
Trả lời
0
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh Viết bởi: ha.nt | Wednesday, 02 March 2016 05:03:06 | Lượt xem: 1141 | Trả lời: 0
Xem
1141
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Ngọc Linh | Wednesday, 02 March 2016 11:03:35 | Lượt xem: 1069 | Trả lời: 0
Xem
1069
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Wednesday, 02 March 2016 11:03:34 | Lượt xem: 1028 | Trả lời: 0
Xem
1028
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford Viết bởi: lahuyen98 | Monday, 25 January 2016 09:01:23 | Lượt xem: 1517 | Trả lời: 0
Xem
1517
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow Viết bởi: oldfox_9x | Friday, 22 January 2016 09:01:38 | Lượt xem: 1005 | Trả lời: 0
Xem
1005
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1)
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1) Viết bởi: Phương Thảo | Thursday, 21 January 2016 09:01:30 | Lượt xem: 878 | Trả lời: 0
Xem
878
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu truyện George Washington: The Father of His Country
Luyện Reading qua câu truyện George Washington: The Father of His Country Viết bởi: ytampct | Saturday, 16 January 2016 09:01:09 | Lượt xem: 873 | Trả lời: 0
Xem
873
Trả lời
0
Luyện Listening và Reading với câu truyện Getting Ready for Work
Luyện Listening và Reading với câu truyện Getting Ready for Work Viết bởi: 677269955754550 | Wednesday, 13 January 2016 09:01:38 | Lượt xem: 861 | Trả lời: 0
Xem
861
Trả lời
0
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket Viết bởi: dgfhjt | Tuesday, 12 January 2016 11:01:43 | Lượt xem: 912 | Trả lời: 0
Xem
912
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1072
  • Trả lời:172
Len dau trang