0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Cách duy nhất phát âm chữ V trong tiếng Anh
Cách duy nhất phát âm chữ V trong tiếng Anh Viết bởi: Phương Thảo | Wednesday, 15 June 2016 10:06:53 | Lượt xem: 618 | Trả lời: 0
Xem
618
Trả lời
0
Các cách phát âm chữ P trong tiếng Anh
Các cách phát âm chữ P trong tiếng Anh Viết bởi: Nguyet Hoang | Thursday, 09 June 2016 09:06:37 | Lượt xem: 527 | Trả lời: 0
Xem
527
Trả lời
0
Phát âm chữ Q trong tiếng Anh
Phát âm chữ Q trong tiếng Anh Viết bởi: Liên Liên Liên | Saturday, 04 June 2016 09:06:28 | Lượt xem: 453 | Trả lời: 0
Xem
453
Trả lời
0
Hai cách phát âm chữ W trong tiếng Anh
Hai cách phát âm chữ W trong tiếng Anh Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Saturday, 04 June 2016 06:06:02 | Lượt xem: 440 | Trả lời: 0
Xem
440
Trả lời
0
8 cách phát âm chữ U trong tiếng Anh
8 cách phát âm chữ U trong tiếng Anh Viết bởi: xjuxuby | Saturday, 04 June 2016 06:06:24 | Lượt xem: 356 | Trả lời: 0
Xem
356
Trả lời
0
Phát âm chữ X trong tiếng Anh
Phát âm chữ X trong tiếng Anh Viết bởi: sgsef | Saturday, 04 June 2016 05:06:32 | Lượt xem: 406 | Trả lời: 0
Xem
406
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ Z
Cách phát âm duy nhất của chữ Z Viết bởi: admin | Friday, 03 June 2016 05:06:20 | Lượt xem: 403 | Trả lời: 0
Xem
403
Trả lời
0
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh Viết bởi: huyhoang.bka | Thursday, 02 June 2016 03:06:49 | Lượt xem: 654 | Trả lời: 0
Xem
654
Trả lời
0
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết Viết bởi: Hanh Shakii | Friday, 27 May 2016 10:05:30 | Lượt xem: 405 | Trả lời: 0
Xem
405
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ R
Cách phát âm duy nhất của chữ R Viết bởi: dsdsdsgv | Thursday, 16 June 2016 02:06:37 | Lượt xem: 517 | Trả lời: 0
Xem
517
Trả lời
0
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 May 2016 02:05:37 | Lượt xem: 458 | Trả lời: 0
Xem
458
Trả lời
0
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh Viết bởi: tranyenlinh0195 | Friday, 20 May 2016 02:05:08 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 1
Xem
558
Trả lời
1
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: Phạm Hoàng Phát | Friday, 20 May 2016 11:05:37 | Lượt xem: 808 | Trả lời: 0
Xem
808
Trả lời
0
Các cách phát âm chữ
Các cách phát âm chữ "C" cần phải ghi nhớ Viết bởi: sdhfgdsyh | Friday, 20 May 2016 11:05:15 | Lượt xem: 457 | Trả lời: 0
Xem
457
Trả lời
0
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh Viết bởi: fcsfr | Friday, 22 July 2016 04:07:40 | Lượt xem: 438 | Trả lời: 0
Xem
438
Trả lời
0
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 17 May 2016 11:05:44 | Lượt xem: 498 | Trả lời: 0
Xem
498
Trả lời
0
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Tuesday, 17 May 2016 10:05:08 | Lượt xem: 436 | Trả lời: 0
Xem
436
Trả lời
0
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: dangthituyetth | Monday, 16 May 2016 04:05:07 | Lượt xem: 639 | Trả lời: 0
Xem
639
Trả lời
0
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: phequaucuc | Monday, 16 May 2016 03:05:39 | Lượt xem: 432 | Trả lời: 0
Xem
432
Trả lời
0
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking Viết bởi: sgsef | Monday, 04 April 2016 11:04:24 | Lượt xem: 630 | Trả lời: 0
Xem
630
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3798
  • Thành viên:898
  • Trả lời:172
Len dau trang