0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
8 cách phát âm chữ U trong tiếng Anh
8 cách phát âm chữ U trong tiếng Anh Viết bởi: xjuxuby | Saturday, 04 June 2016 06:06:24 | Lượt xem: 292 | Trả lời: 0
Xem
292
Trả lời
0
Phát âm chữ X trong tiếng Anh
Phát âm chữ X trong tiếng Anh Viết bởi: sgsef | Saturday, 04 June 2016 05:06:32 | Lượt xem: 333 | Trả lời: 0
Xem
333
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ Z
Cách phát âm duy nhất của chữ Z Viết bởi: admin | Friday, 03 June 2016 05:06:20 | Lượt xem: 340 | Trả lời: 0
Xem
340
Trả lời
0
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh Viết bởi: huyhoang.bka | Thursday, 02 June 2016 03:06:49 | Lượt xem: 521 | Trả lời: 0
Xem
521
Trả lời
0
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết Viết bởi: Hanh Shakii | Friday, 27 May 2016 10:05:30 | Lượt xem: 339 | Trả lời: 0
Xem
339
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ R
Cách phát âm duy nhất của chữ R Viết bởi: dsdsdsgv | Thursday, 16 June 2016 02:06:37 | Lượt xem: 433 | Trả lời: 0
Xem
433
Trả lời
0
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 May 2016 02:05:37 | Lượt xem: 378 | Trả lời: 0
Xem
378
Trả lời
0
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh Viết bởi: tranyenlinh0195 | Friday, 20 May 2016 02:05:08 | Lượt xem: 456 | Trả lời: 1
Xem
456
Trả lời
1
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: Phạm Hoàng Phát | Friday, 20 May 2016 11:05:37 | Lượt xem: 693 | Trả lời: 0
Xem
693
Trả lời
0
Các cách phát âm chữ
Các cách phát âm chữ "C" cần phải ghi nhớ Viết bởi: sdhfgdsyh | Friday, 20 May 2016 11:05:15 | Lượt xem: 369 | Trả lời: 0
Xem
369
Trả lời
0
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh Viết bởi: fcsfr | Friday, 22 July 2016 04:07:40 | Lượt xem: 371 | Trả lời: 0
Xem
371
Trả lời
0
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 17 May 2016 11:05:44 | Lượt xem: 413 | Trả lời: 0
Xem
413
Trả lời
0
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Tuesday, 17 May 2016 10:05:08 | Lượt xem: 361 | Trả lời: 0
Xem
361
Trả lời
0
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: dangthituyetth | Monday, 16 May 2016 04:05:07 | Lượt xem: 547 | Trả lời: 0
Xem
547
Trả lời
0
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: phequaucuc | Monday, 16 May 2016 03:05:39 | Lượt xem: 360 | Trả lời: 0
Xem
360
Trả lời
0
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking Viết bởi: sgsef | Monday, 04 April 2016 11:04:24 | Lượt xem: 550 | Trả lời: 0
Xem
550
Trả lời
0
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok Viết bởi: sailungtung | Thursday, 17 March 2016 10:03:44 | Lượt xem: 504 | Trả lời: 0
Xem
504
Trả lời
0
Những
Những "Collocation" Thường Gặp Nhất Trong English Speaking Viết bởi: luckstar.ht | Monday, 14 March 2016 01:03:48 | Lượt xem: 4140 | Trả lời: 0
Xem
4140
Trả lời
0
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả Viết bởi: ngocbiu | Tuesday, 08 March 2016 03:03:58 | Lượt xem: 908 | Trả lời: 0
Xem
908
Trả lời
0
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho "Do You Understand Me?" Viết bởi: 光 英 | Thursday, 03 March 2016 10:03:43 | Lượt xem: 572 | Trả lời: 0
Xem
572
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang