0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Cách phát âm duy nhất của chữ Z
Cách phát âm duy nhất của chữ Z Viết bởi: admin | Friday, 03 June 2016 06:06:20 | Lượt xem: 307 | Trả lời: 0
Xem
307
Trả lời
0
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh
Ba cách phát âm chữ Y trong tiếng Anh Viết bởi: huyhoang.bka | Thursday, 02 June 2016 04:06:49 | Lượt xem: 465 | Trả lời: 0
Xem
465
Trả lời
0
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết Viết bởi: Hanh Shakii | Friday, 27 May 2016 11:05:30 | Lượt xem: 305 | Trả lời: 0
Xem
305
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ R
Cách phát âm duy nhất của chữ R Viết bởi: dsdsdsgv | Thursday, 16 June 2016 03:06:37 | Lượt xem: 390 | Trả lời: 0
Xem
390
Trả lời
0
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 May 2016 03:05:37 | Lượt xem: 337 | Trả lời: 0
Xem
337
Trả lời
0
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh Viết bởi: tranyenlinh0195 | Friday, 20 May 2016 03:05:08 | Lượt xem: 416 | Trả lời: 1
Xem
416
Trả lời
1
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: Phạm Hoàng Phát | Friday, 20 May 2016 12:05:37 | Lượt xem: 614 | Trả lời: 0
Xem
614
Trả lời
0
Các cách phát âm chữ
Các cách phát âm chữ "C" cần phải ghi nhớ Viết bởi: sdhfgdsyh | Friday, 20 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 334 | Trả lời: 0
Xem
334
Trả lời
0
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh Viết bởi: fcsfr | Friday, 22 July 2016 05:07:40 | Lượt xem: 338 | Trả lời: 0
Xem
338
Trả lời
0
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 17 May 2016 12:05:44 | Lượt xem: 364 | Trả lời: 0
Xem
364
Trả lời
0
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Tuesday, 17 May 2016 11:05:08 | Lượt xem: 333 | Trả lời: 0
Xem
333
Trả lời
0
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: dangthituyetth | Monday, 16 May 2016 05:05:07 | Lượt xem: 501 | Trả lời: 0
Xem
501
Trả lời
0
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: phequaucuc | Monday, 16 May 2016 04:05:39 | Lượt xem: 319 | Trả lời: 0
Xem
319
Trả lời
0
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking Viết bởi: sgsef | Monday, 04 April 2016 12:04:24 | Lượt xem: 504 | Trả lời: 0
Xem
504
Trả lời
0
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok Viết bởi: sailungtung | Thursday, 17 March 2016 11:03:44 | Lượt xem: 459 | Trả lời: 0
Xem
459
Trả lời
0
Những
Những "Collocation" Thường Gặp Nhất Trong English Speaking Viết bởi: luckstar.ht | Monday, 14 March 2016 02:03:48 | Lượt xem: 3780 | Trả lời: 0
Xem
3780
Trả lời
0
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả Viết bởi: ngocbiu | Tuesday, 08 March 2016 04:03:58 | Lượt xem: 857 | Trả lời: 0
Xem
857
Trả lời
0
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho "Do You Understand Me?" Viết bởi: 光 英 | Thursday, 03 March 2016 11:03:43 | Lượt xem: 533 | Trả lời: 0
Xem
533
Trả lời
0
6 bí quyết giúp thi tốt IELTS Speaking
6 bí quyết giúp thi tốt IELTS Speaking Viết bởi: lemaihung925 | Wednesday, 02 March 2016 06:03:42 | Lượt xem: 399 | Trả lời: 0
Xem
399
Trả lời
0
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Sports
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Sports Viết bởi: spurs.nhkn | Monday, 25 January 2016 10:01:14 | Lượt xem: 845 | Trả lời: 0
Xem
845
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:727
  • Trả lời:172
Len dau trang