0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết
Tám cách phát âm chữ O từ 9 khả năng kết hợp chữ viết Viết bởi: Hanh Shakii | Friday, 27 May 2016 11:05:30 | Lượt xem: 274 | Trả lời: 0
Xem
274
Trả lời
0
Cách phát âm duy nhất của chữ R
Cách phát âm duy nhất của chữ R Viết bởi: dsdsdsgv | Thursday, 16 June 2016 03:06:37 | Lượt xem: 346 | Trả lời: 0
Xem
346
Trả lời
0
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh
5 cách phát âm chữ K chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 20 May 2016 03:05:37 | Lượt xem: 302 | Trả lời: 0
Xem
302
Trả lời
0
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh
Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh Viết bởi: tranyenlinh0195 | Friday, 20 May 2016 03:05:08 | Lượt xem: 379 | Trả lời: 1
Xem
379
Trả lời
1
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh
Các cách phát âm chữ M chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: Phạm Hoàng Phát | Friday, 20 May 2016 12:05:37 | Lượt xem: 552 | Trả lời: 0
Xem
552
Trả lời
0
Các cách phát âm chữ
Các cách phát âm chữ "C" cần phải ghi nhớ Viết bởi: sdhfgdsyh | Friday, 20 May 2016 12:05:15 | Lượt xem: 294 | Trả lời: 0
Xem
294
Trả lời
0
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh
Cách phát âm chữ J trong tiếng Anh Viết bởi: fcsfr | Friday, 22 July 2016 05:07:40 | Lượt xem: 307 | Trả lời: 0
Xem
307
Trả lời
0
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh
3 cách phát âm chữ F chuẩn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 17 May 2016 12:05:44 | Lượt xem: 322 | Trả lời: 0
Xem
322
Trả lời
0
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G
5 khả năng phát âm chuẩn chữ G Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Tuesday, 17 May 2016 11:05:08 | Lượt xem: 308 | Trả lời: 0
Xem
308
Trả lời
0
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh
3 Khả Năng Phát Âm Chữ H Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: dangthituyetth | Monday, 16 May 2016 05:05:07 | Lượt xem: 442 | Trả lời: 0
Xem
442
Trả lời
0
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh
6 Khả Năng Phát âm Chữ I Chuẩn Trong Tiếng Anh Viết bởi: phequaucuc | Monday, 16 May 2016 04:05:39 | Lượt xem: 289 | Trả lời: 0
Xem
289
Trả lời
0
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking
Các Kiểu Đọc Nối Vần Thường Gặp Trong Speaking Viết bởi: sgsef | Monday, 04 April 2016 12:04:24 | Lượt xem: 443 | Trả lời: 0
Xem
443
Trả lời
0
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok
Những Cách Chấp Nhận Lời Xin lỗi Đồng Nghĩa Với It's Ok Viết bởi: sailungtung | Thursday, 17 March 2016 11:03:44 | Lượt xem: 411 | Trả lời: 0
Xem
411
Trả lời
0
Những
Những "Collocation" Thường Gặp Nhất Trong English Speaking Viết bởi: luckstar.ht | Monday, 14 March 2016 02:03:48 | Lượt xem: 3407 | Trả lời: 0
Xem
3407
Trả lời
0
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả
Nguyên tắc luyện nói tiếng anh hiệu quả Viết bởi: ngocbiu | Tuesday, 08 March 2016 04:03:58 | Lượt xem: 791 | Trả lời: 0
Xem
791
Trả lời
0
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho
Speaking: Các Mẫu Câu Cực Đỉnh Thay Cho "Do You Understand Me?" Viết bởi: 光 英 | Thursday, 03 March 2016 11:03:43 | Lượt xem: 493 | Trả lời: 0
Xem
493
Trả lời
0
6 bí quyết giúp thi tốt IELTS Speaking
6 bí quyết giúp thi tốt IELTS Speaking Viết bởi: lemaihung925 | Wednesday, 02 March 2016 06:03:42 | Lượt xem: 373 | Trả lời: 0
Xem
373
Trả lời
0
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Sports
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Sports Viết bởi: spurs.nhkn | Monday, 25 January 2016 10:01:14 | Lượt xem: 750 | Trả lời: 0
Xem
750
Trả lời
0
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Favorite Music
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Favorite Music Viết bởi: lytran2929 | Friday, 22 January 2016 10:01:51 | Lượt xem: 2041 | Trả lời: 0
Xem
2041
Trả lời
0
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Favorite Movies
Luyện nói qua đoạn hội thoại về Favorite Movies Viết bởi: wesdv | Thursday, 21 January 2016 10:01:52 | Lượt xem: 1035 | Trả lời: 0
Xem
1035
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3432
  • Thành viên:679
  • Trả lời:172
Len dau trang