0915.096.396

Tài chính - ngân hàng

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh Tài chính - ngân hàng

Tiêu đề
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2 Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang | Wednesday, 20 July 2016 05:07:48 | Lượt xem: 674 | Trả lời: 0
Xem
674
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1 Viết bởi: oanhphan5297 | Wednesday, 20 July 2016 05:07:44 | Lượt xem: 529 | Trả lời: 0
Xem
529
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 2)
Conversation - At The Bank ( Part 2) Viết bởi: thanhtrucnguyen777 | Sunday, 03 January 2016 11:01:18 | Lượt xem: 1040 | Trả lời: 0
Xem
1040
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 1)
Conversation - At The Bank ( Part 1) Viết bởi: fdhfhdf | Wednesday, 30 December 2015 11:12:20 | Lượt xem: 1022 | Trả lời: 0
Xem
1022
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 5
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 5 Viết bởi: chiasehay.net | Sunday, 03 January 2016 11:01:19 | Lượt xem: 1124 | Trả lời: 0
Xem
1124
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 4
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 4 Viết bởi: thietkelogoazvn | Sunday, 03 January 2016 11:01:47 | Lượt xem: 970 | Trả lời: 0
Xem
970
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 3
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 3 Viết bởi: doanpham240690 | Sunday, 03 January 2016 11:01:07 | Lượt xem: 1004 | Trả lời: 0
Xem
1004
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 2
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân Hàng phần 2 Viết bởi: miumiuxinh1998 | Sunday, 03 January 2016 11:01:34 | Lượt xem: 1056 | Trả lời: 0
Xem
1056
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1 Viết bởi: quyen.ht | Sunday, 03 January 2016 11:01:05 | Lượt xem: 957 | Trả lời: 0
Xem
957
Trả lời
0
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa Viết bởi: Đặng Thúy Quyên | Sunday, 03 January 2016 11:01:07 | Lượt xem: 1493 | Trả lời: 0
Xem
1493
Trả lời
0
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt Viết bởi: jghjdg | Sunday, 03 January 2016 11:01:07 | Lượt xem: 1368 | Trả lời: 0
Xem
1368
Trả lời
0
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối Viết bởi: Cỏ Dại | Sunday, 03 January 2016 11:01:54 | Lượt xem: 1099 | Trả lời: 0
Xem
1099
Trả lời
0
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng Viết bởi: vydo1511 | Wednesday, 23 December 2015 04:12:21 | Lượt xem: 1048 | Trả lời: 0
Xem
1048
Trả lời
0
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ Viết bởi: Ngố | Friday, 22 July 2016 12:07:04 | Lượt xem: 2921 | Trả lời: 1
Xem
2921
Trả lời
1

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang