0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P2)
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin | Thursday, 09 November 2017 05:11:28 | Lượt xem: 40 | Trả lời: 0
Xem
40
Trả lời
0
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P1)
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 08:11:42 | Lượt xem: 54 | Trả lời: 0
Xem
54
Trả lời
0
10 cụm từ với can't
10 cụm từ với can't Viết bởi: admin | Wednesday, 01 November 2017 10:11:23 | Lượt xem: 74 | Trả lời: 0
Xem
74
Trả lời
0
Những cặp thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ
Những cặp thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ Viết bởi: admin | Tuesday, 31 October 2017 10:10:08 | Lượt xem: 62 | Trả lời: 0
Xem
62
Trả lời
0
10 thành ngữ với từ liên quan đến tình yêu
10 thành ngữ với từ liên quan đến tình yêu Viết bởi: admin | Monday, 16 October 2017 05:10:50 | Lượt xem: 100 | Trả lời: 0
Xem
100
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 03:08:06 | Lượt xem: 167 | Trả lời: 0
Xem
167
Trả lời
0
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 04:08:52 | Lượt xem: 161 | Trả lời: 0
Xem
161
Trả lời
0
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 04:08:28 | Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:50 | Lượt xem: 123 | Trả lời: 0
Xem
123
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:05 | Lượt xem: 109 | Trả lời: 0
Xem
109
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:45 | Lượt xem: 183 | Trả lời: 0
Xem
183
Trả lời
0
Từ vựng về mối quan hệ
Từ vựng về mối quan hệ Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 07:08:01 | Lượt xem: 144 | Trả lời: 0
Xem
144
Trả lời
0
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 06:08:36 | Lượt xem: 161 | Trả lời: 0
Xem
161
Trả lời
0
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày Viết bởi: admin | Wednesday, 09 August 2017 05:08:07 | Lượt xem: 258 | Trả lời: 0
Xem
258
Trả lời
0
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 05:07:45 | Lượt xem: 182 | Trả lời: 0
Xem
182
Trả lời
0
Thành ngữ du lịch phổ biến
Thành ngữ du lịch phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 11:07:13 | Lượt xem: 117 | Trả lời: 0
Xem
117
Trả lời
0
7 thành ngữ thú vị và giải thích
7 thành ngữ thú vị và giải thích Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 10:07:30 | Lượt xem: 162 | Trả lời: 0
Xem
162
Trả lời
0
15 thành ngữ phổ biến
15 thành ngữ phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:23 | Lượt xem: 131 | Trả lời: 0
Xem
131
Trả lời
0
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng Viết bởi: admin | Friday, 14 July 2017 10:07:42 | Lượt xem: 235 | Trả lời: 0
Xem
235
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:09 | Lượt xem: 167 | Trả lời: 0
Xem
167
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang