0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 03:08:06 | Lượt xem: 83 | Trả lời: 0
Xem
83
Trả lời
0
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 04:08:52 | Lượt xem: 75 | Trả lời: 0
Xem
75
Trả lời
0
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 04:08:28 | Lượt xem: 55 | Trả lời: 0
Xem
55
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:50 | Lượt xem: 56 | Trả lời: 0
Xem
56
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:05 | Lượt xem: 51 | Trả lời: 0
Xem
51
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 03:08:45 | Lượt xem: 115 | Trả lời: 0
Xem
115
Trả lời
0
Từ vựng về mối quan hệ
Từ vựng về mối quan hệ Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 07:08:01 | Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 06:08:36 | Lượt xem: 90 | Trả lời: 0
Xem
90
Trả lời
0
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày Viết bởi: admin | Wednesday, 09 August 2017 05:08:07 | Lượt xem: 143 | Trả lời: 0
Xem
143
Trả lời
0
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 05:07:45 | Lượt xem: 112 | Trả lời: 0
Xem
112
Trả lời
0
Thành ngữ du lịch phổ biến
Thành ngữ du lịch phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 11:07:13 | Lượt xem: 69 | Trả lời: 0
Xem
69
Trả lời
0
7 thành ngữ thú vị và giải thích
7 thành ngữ thú vị và giải thích Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 10:07:30 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
15 thành ngữ phổ biến
15 thành ngữ phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:23 | Lượt xem: 72 | Trả lời: 0
Xem
72
Trả lời
0
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng Viết bởi: admin | Friday, 14 July 2017 10:07:42 | Lượt xem: 154 | Trả lời: 0
Xem
154
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:09 | Lượt xem: 117 | Trả lời: 0
Xem
117
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:02 | Lượt xem: 106 | Trả lời: 0
Xem
106
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:25 | Lượt xem: 122 | Trả lời: 0
Xem
122
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt  trong tiếng Anh – Phần 1
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:34 | Lượt xem: 181 | Trả lời: 0
Xem
181
Trả lời
0
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 08:06:59 | Lượt xem: 112 | Trả lời: 0
Xem
112
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích Viết bởi: admin | Tuesday, 30 May 2017 05:05:16 | Lượt xem: 227 | Trả lời: 0
Xem
227
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang