0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 02:08:05 | Lượt xem: 233 | Trả lời: 0
Xem
233
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 02:08:45 | Lượt xem: 340 | Trả lời: 0
Xem
340
Trả lời
0
Từ vựng về mối quan hệ
Từ vựng về mối quan hệ Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 06:08:01 | Lượt xem: 293 | Trả lời: 0
Xem
293
Trả lời
0
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 05:08:36 | Lượt xem: 281 | Trả lời: 0
Xem
281
Trả lời
0
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày Viết bởi: admin | Wednesday, 09 August 2017 04:08:07 | Lượt xem: 500 | Trả lời: 0
Xem
500
Trả lời
0
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 04:07:45 | Lượt xem: 391 | Trả lời: 0
Xem
391
Trả lời
0
Thành ngữ du lịch phổ biến
Thành ngữ du lịch phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 10:07:13 | Lượt xem: 247 | Trả lời: 0
Xem
247
Trả lời
0
7 thành ngữ thú vị và giải thích
7 thành ngữ thú vị và giải thích Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:30 | Lượt xem: 290 | Trả lời: 0
Xem
290
Trả lời
0
15 thành ngữ phổ biến
15 thành ngữ phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 08:07:23 | Lượt xem: 261 | Trả lời: 0
Xem
261
Trả lời
0
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng Viết bởi: admin | Friday, 14 July 2017 09:07:42 | Lượt xem: 392 | Trả lời: 0
Xem
392
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:09 | Lượt xem: 342 | Trả lời: 0
Xem
342
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:02 | Lượt xem: 2263 | Trả lời: 0
Xem
2263
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:25 | Lượt xem: 473 | Trả lời: 0
Xem
473
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt  trong tiếng Anh – Phần 1
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:34 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 07:06:59 | Lượt xem: 274 | Trả lời: 0
Xem
274
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích Viết bởi: admin | Tuesday, 30 May 2017 04:05:16 | Lượt xem: 417 | Trả lời: 0
Xem
417
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh du lịch
Thành ngữ tiếng Anh du lịch Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 10:05:21 | Lượt xem: 400 | Trả lời: 0
Xem
400
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 01:05:38 | Lượt xem: 404 | Trả lời: 0
Xem
404
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh với Hand
Thành ngữ tiếng Anh với Hand Viết bởi: admin | Tuesday, 09 May 2017 02:05:09 | Lượt xem: 401 | Trả lời: 0
Xem
401
Trả lời
0
Thành ngữ chúc mừng năm mới
Thành ngữ chúc mừng năm mới Viết bởi: admin | Monday, 08 May 2017 01:05:18 | Lượt xem: 418 | Trả lời: 0
Xem
418
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:878
  • Trả lời:172
Len dau trang