0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể
6 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến bộ phận cơ thể Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 03:08:28 | Lượt xem: 363 | Trả lời: 0
Xem
363
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 02:08:50 | Lượt xem: 315 | Trả lời: 0
Xem
315
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 02:08:05 | Lượt xem: 311 | Trả lời: 0
Xem
311
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1)
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến công việc (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 10 August 2017 02:08:45 | Lượt xem: 485 | Trả lời: 0
Xem
485
Trả lời
0
Từ vựng về mối quan hệ
Từ vựng về mối quan hệ Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 06:08:01 | Lượt xem: 399 | Trả lời: 0
Xem
399
Trả lời
0
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh
10 cụm từ 'nghe là thèm' trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 04 August 2017 05:08:36 | Lượt xem: 366 | Trả lời: 0
Xem
366
Trả lời
0
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày
20 thành ngữ thường dùng trong đời sống hằng ngày Viết bởi: admin | Wednesday, 09 August 2017 04:08:07 | Lượt xem: 659 | Trả lời: 0
Xem
659
Trả lời
0
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh
Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng có sử dụng so sánh Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 04:07:45 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
Thành ngữ du lịch phổ biến
Thành ngữ du lịch phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 10:07:13 | Lượt xem: 316 | Trả lời: 0
Xem
316
Trả lời
0
7 thành ngữ thú vị và giải thích
7 thành ngữ thú vị và giải thích Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:30 | Lượt xem: 396 | Trả lời: 0
Xem
396
Trả lời
0
15 thành ngữ phổ biến
15 thành ngữ phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 08:07:23 | Lượt xem: 352 | Trả lời: 0
Xem
352
Trả lời
0
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng Viết bởi: admin | Friday, 14 July 2017 09:07:42 | Lượt xem: 471 | Trả lời: 0
Xem
471
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:09 | Lượt xem: 458 | Trả lời: 0
Xem
458
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:02 | Lượt xem: 2534 | Trả lời: 0
Xem
2534
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:25 | Lượt xem: 705 | Trả lời: 0
Xem
705
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt  trong tiếng Anh – Phần 1
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:34 | Lượt xem: 935 | Trả lời: 0
Xem
935
Trả lời
0
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 07:06:59 | Lượt xem: 386 | Trả lời: 0
Xem
386
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích Viết bởi: admin | Tuesday, 30 May 2017 04:05:16 | Lượt xem: 491 | Trả lời: 0
Xem
491
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh du lịch
Thành ngữ tiếng Anh du lịch Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 10:05:21 | Lượt xem: 503 | Trả lời: 0
Xem
503
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 01:05:38 | Lượt xem: 497 | Trả lời: 0
Xem
497
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:958
  • Trả lời:172
Len dau trang