0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
7 thành ngữ thú vị và giải thích
7 thành ngữ thú vị và giải thích Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 09:07:30 | Lượt xem: 189 | Trả lời: 0
Xem
189
Trả lời
0
15 thành ngữ phổ biến
15 thành ngữ phổ biến Viết bởi: admin | Tuesday, 25 July 2017 08:07:23 | Lượt xem: 180 | Trả lời: 0
Xem
180
Trả lời
0
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng
Thú vị những cụm từ các bạn trẻ hay dùng Viết bởi: admin | Friday, 14 July 2017 09:07:42 | Lượt xem: 270 | Trả lời: 0
Xem
270
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 4 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:09 | Lượt xem: 208 | Trả lời: 0
Xem
208
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 3 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:02 | Lượt xem: 2000 | Trả lời: 0
Xem
2000
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 2 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:25 | Lượt xem: 247 | Trả lời: 0
Xem
247
Trả lời
0
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt  trong tiếng Anh – Phần 1
Các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trong tiếng Anh – Phần 1 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 07:07:34 | Lượt xem: 348 | Trả lời: 0
Xem
348
Trả lời
0
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu
Châm ngôn tiếng Anh về tình yêu Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 07:06:59 | Lượt xem: 186 | Trả lời: 0
Xem
186
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích
Thành ngữ tiếng Anh hữu ích Viết bởi: admin | Tuesday, 30 May 2017 04:05:16 | Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh du lịch
Thành ngữ tiếng Anh du lịch Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 10:05:21 | Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc
Thành ngữ tiếng Anh với màu sắc Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 01:05:38 | Lượt xem: 302 | Trả lời: 0
Xem
302
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh với Hand
Thành ngữ tiếng Anh với Hand Viết bởi: admin | Tuesday, 09 May 2017 02:05:09 | Lượt xem: 269 | Trả lời: 0
Xem
269
Trả lời
0
Thành ngữ chúc mừng năm mới
Thành ngữ chúc mừng năm mới Viết bởi: admin | Monday, 08 May 2017 01:05:18 | Lượt xem: 294 | Trả lời: 0
Xem
294
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 03:05:30 | Lượt xem: 331 | Trả lời: 0
Xem
331
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh với Heart
Thành ngữ tiếng anh với Heart Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 02:05:11 | Lượt xem: 230 | Trả lời: 0
Xem
230
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 04:04:52 | Lượt xem: 290 | Trả lời: 0
Xem
290
Trả lời
0
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:43 | Lượt xem: 188 | Trả lời: 0
Xem
188
Trả lời
0
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh Viết bởi: admin | Tuesday, 25 April 2017 02:04:46 | Lượt xem: 348 | Trả lời: 0
Xem
348
Trả lời
0
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND” Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 03:04:12 | Lượt xem: 246 | Trả lời: 0
Xem
246
Trả lời
0
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 10:04:07 | Lượt xem: 249 | Trả lời: 0
Xem
249
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3577
  • Thành viên:777
  • Trả lời:172
Len dau trang