0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ tiếng Anh với Hand
Thành ngữ tiếng Anh với Hand Viết bởi: admin | Tuesday, 09 May 2017 02:05:09 | Lượt xem: 450 | Trả lời: 0
Xem
450
Trả lời
0
Thành ngữ chúc mừng năm mới
Thành ngữ chúc mừng năm mới Viết bởi: admin | Monday, 08 May 2017 01:05:18 | Lượt xem: 457 | Trả lời: 0
Xem
457
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 03:05:30 | Lượt xem: 587 | Trả lời: 0
Xem
587
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh với Heart
Thành ngữ tiếng anh với Heart Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 02:05:11 | Lượt xem: 377 | Trả lời: 0
Xem
377
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 04:04:52 | Lượt xem: 501 | Trả lời: 0
Xem
501
Trả lời
0
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:43 | Lượt xem: 294 | Trả lời: 0
Xem
294
Trả lời
0
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh Viết bởi: admin | Tuesday, 25 April 2017 02:04:46 | Lượt xem: 486 | Trả lời: 0
Xem
486
Trả lời
0
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND” Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 03:04:12 | Lượt xem: 352 | Trả lời: 0
Xem
352
Trả lời
0
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 10:04:07 | Lượt xem: 580 | Trả lời: 0
Xem
580
Trả lời
0
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 09:04:11 | Lượt xem: 617 | Trả lời: 0
Xem
617
Trả lời
0
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 02:04:28 | Lượt xem: 662 | Trả lời: 0
Xem
662
Trả lời
0
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống Viết bởi: admin | Friday, 31 March 2017 02:03:00 | Lượt xem: 504 | Trả lời: 0
Xem
504
Trả lời
0
15 thành ngữ với Laugh
15 thành ngữ với Laugh Viết bởi: admin | Tuesday, 28 March 2017 11:03:50 | Lượt xem: 376 | Trả lời: 0
Xem
376
Trả lời
0
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms Viết bởi: admin | Tuesday, 21 March 2017 05:03:45 | Lượt xem: 727 | Trả lời: 0
Xem
727
Trả lời
0
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 20 March 2017 04:03:03 | Lượt xem: 451 | Trả lời: 0
Xem
451
Trả lời
0
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 15 March 2017 08:03:08 | Lượt xem: 378 | Trả lời: 0
Xem
378
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:51 | Lượt xem: 478 | Trả lời: 0
Xem
478
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:16 | Lượt xem: 364 | Trả lời: 0
Xem
364
Trả lời
0
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 02 March 2017 08:03:48 | Lượt xem: 834 | Trả lời: 0
Xem
834
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2) Viết bởi: admin | Tuesday, 21 February 2017 03:02:43 | Lượt xem: 456 | Trả lời: 0
Xem
456
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3805
  • Thành viên:915
  • Trả lời:172
Len dau trang