0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 04:04:52 | Lượt xem: 348 | Trả lời: 0
Xem
348
Trả lời
0
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:43 | Lượt xem: 226 | Trả lời: 0
Xem
226
Trả lời
0
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh Viết bởi: admin | Tuesday, 25 April 2017 02:04:46 | Lượt xem: 388 | Trả lời: 0
Xem
388
Trả lời
0
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND” Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 03:04:12 | Lượt xem: 277 | Trả lời: 0
Xem
277
Trả lời
0
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 10:04:07 | Lượt xem: 316 | Trả lời: 0
Xem
316
Trả lời
0
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 09:04:11 | Lượt xem: 375 | Trả lời: 0
Xem
375
Trả lời
0
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 02:04:28 | Lượt xem: 468 | Trả lời: 0
Xem
468
Trả lời
0
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống Viết bởi: admin | Friday, 31 March 2017 02:03:00 | Lượt xem: 327 | Trả lời: 0
Xem
327
Trả lời
0
15 thành ngữ với Laugh
15 thành ngữ với Laugh Viết bởi: admin | Tuesday, 28 March 2017 11:03:50 | Lượt xem: 294 | Trả lời: 0
Xem
294
Trả lời
0
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms Viết bởi: admin | Tuesday, 21 March 2017 05:03:45 | Lượt xem: 474 | Trả lời: 0
Xem
474
Trả lời
0
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 20 March 2017 04:03:03 | Lượt xem: 350 | Trả lời: 0
Xem
350
Trả lời
0
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 15 March 2017 08:03:08 | Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:51 | Lượt xem: 348 | Trả lời: 0
Xem
348
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:16 | Lượt xem: 297 | Trả lời: 0
Xem
297
Trả lời
0
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 02 March 2017 08:03:48 | Lượt xem: 536 | Trả lời: 0
Xem
536
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2) Viết bởi: admin | Tuesday, 21 February 2017 03:02:43 | Lượt xem: 312 | Trả lời: 0
Xem
312
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 1)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 1) Viết bởi: admin | Wednesday, 22 February 2017 01:02:42 | Lượt xem: 357 | Trả lời: 0
Xem
357
Trả lời
0
7 nguyên tắc của cuộc sống trong tiếng anh
7 nguyên tắc của cuộc sống trong tiếng anh Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 08:02:08 | Lượt xem: 478 | Trả lời: 0
Xem
478
Trả lời
0
​Những câu nói hay trong tiếng anh về tình bạn
​Những câu nói hay trong tiếng anh về tình bạn Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 10:02:08 | Lượt xem: 461 | Trả lời: 0
Xem
461
Trả lời
0
​Những câu tỏ tình tiếng anh hay nhất mọi thời đại
​Những câu tỏ tình tiếng anh hay nhất mọi thời đại Viết bởi: admin | Tuesday, 14 February 2017 11:02:00 | Lượt xem: 520 | Trả lời: 0
Xem
520
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3638
  • Thành viên:799
  • Trả lời:172
Len dau trang