0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ tiếng Anh với Hand
Thành ngữ tiếng Anh với Hand Viết bởi: admin | Tuesday, 09 May 2017 02:05:09 | Lượt xem: 514 | Trả lời: 0
Xem
514
Trả lời
0
Thành ngữ chúc mừng năm mới
Thành ngữ chúc mừng năm mới Viết bởi: admin | Monday, 08 May 2017 01:05:18 | Lượt xem: 552 | Trả lời: 0
Xem
552
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo
Thành ngữ tiếng anh về loài mèo Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 03:05:30 | Lượt xem: 685 | Trả lời: 0
Xem
685
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng anh với Heart
Thành ngữ tiếng anh với Heart Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 02:05:11 | Lượt xem: 429 | Trả lời: 0
Xem
429
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh
Các thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 04:04:52 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh
10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:43 | Lượt xem: 328 | Trả lời: 0
Xem
328
Trả lời
0
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh
Châm ngôn chúc mừng giáng sinh Viết bởi: admin | Tuesday, 25 April 2017 02:04:46 | Lượt xem: 681 | Trả lời: 0
Xem
681
Trả lời
0
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”
10 câu thành ngữ thông dụng với liên từ “AND” Viết bởi: admin | Friday, 14 April 2017 03:04:12 | Lượt xem: 403 | Trả lời: 0
Xem
403
Trả lời
0
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao
10 thành ngữ tiếng anh về thể thao Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 10:04:07 | Lượt xem: 673 | Trả lời: 0
Xem
673
Trả lời
0
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân
Cụm từ và thành ngữ tiếng anh về mùa xuân Viết bởi: admin | Tuesday, 11 April 2017 09:04:11 | Lượt xem: 727 | Trả lời: 0
Xem
727
Trả lời
0
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 02:04:28 | Lượt xem: 730 | Trả lời: 0
Xem
730
Trả lời
0
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống Viết bởi: admin | Friday, 31 March 2017 02:03:00 | Lượt xem: 592 | Trả lời: 0
Xem
592
Trả lời
0
15 thành ngữ với Laugh
15 thành ngữ với Laugh Viết bởi: admin | Tuesday, 28 March 2017 11:03:50 | Lượt xem: 426 | Trả lời: 0
Xem
426
Trả lời
0
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms Viết bởi: admin | Tuesday, 21 March 2017 05:03:45 | Lượt xem: 864 | Trả lời: 0
Xem
864
Trả lời
0
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 20 March 2017 04:03:03 | Lượt xem: 505 | Trả lời: 0
Xem
505
Trả lời
0
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 15 March 2017 08:03:08 | Lượt xem: 434 | Trả lời: 0
Xem
434
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:51 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 0
Xem
558
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:16 | Lượt xem: 394 | Trả lời: 0
Xem
394
Trả lời
0
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 02 March 2017 08:03:48 | Lượt xem: 971 | Trả lời: 0
Xem
971
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2) Viết bởi: admin | Tuesday, 21 February 2017 03:02:43 | Lượt xem: 533 | Trả lời: 0
Xem
533
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang