0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh
Giao tiếp tốt nhờ thành ngữ tiếng anh trong kinh doanh Viết bởi: admin | Wednesday, 05 April 2017 02:04:28 | Lượt xem: 391 | Trả lời: 0
Xem
391
Trả lời
0
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống
​Thành ngữ tiếng Anh chỉ sự may rủi trong cuộc sống Viết bởi: admin | Friday, 31 March 2017 02:03:00 | Lượt xem: 263 | Trả lời: 0
Xem
263
Trả lời
0
15 thành ngữ với Laugh
15 thành ngữ với Laugh Viết bởi: admin | Tuesday, 28 March 2017 11:03:50 | Lượt xem: 256 | Trả lời: 0
Xem
256
Trả lời
0
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms
10 Thành ngữ về Tiền bạc - Money Idioms Viết bởi: admin | Tuesday, 21 March 2017 05:03:45 | Lượt xem: 377 | Trả lời: 0
Xem
377
Trả lời
0
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh
Những cụm từ và thành ngữ với No trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 20 March 2017 04:03:03 | Lượt xem: 312 | Trả lời: 0
Xem
312
Trả lời
0
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh
Thành ngữ về màu sắc trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 15 March 2017 08:03:08 | Lượt xem: 245 | Trả lời: 0
Xem
245
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian
Thành ngữ tiếng Anh về thời gian Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:51 | Lượt xem: 284 | Trả lời: 0
Xem
284
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Các thành ngữ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày Viết bởi: admin | Monday, 13 March 2017 03:03:16 | Lượt xem: 269 | Trả lời: 0
Xem
269
Trả lời
0
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh
Các thành ngữ so sánh trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 02 March 2017 08:03:48 | Lượt xem: 451 | Trả lời: 0
Xem
451
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 2) Viết bởi: admin | Tuesday, 21 February 2017 03:02:43 | Lượt xem: 268 | Trả lời: 0
Xem
268
Trả lời
0
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 1)
Các thành ngữ thông dụng của dân gốc Mỹ (phần 1) Viết bởi: admin | Wednesday, 22 February 2017 01:02:42 | Lượt xem: 314 | Trả lời: 0
Xem
314
Trả lời
0
7 nguyên tắc của cuộc sống trong tiếng anh
7 nguyên tắc của cuộc sống trong tiếng anh Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 08:02:08 | Lượt xem: 412 | Trả lời: 0
Xem
412
Trả lời
0
​Những câu nói hay trong tiếng anh về tình bạn
​Những câu nói hay trong tiếng anh về tình bạn Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 10:02:08 | Lượt xem: 414 | Trả lời: 0
Xem
414
Trả lời
0
​Những câu tỏ tình tiếng anh hay nhất mọi thời đại
​Những câu tỏ tình tiếng anh hay nhất mọi thời đại Viết bởi: admin | Tuesday, 14 February 2017 11:02:00 | Lượt xem: 455 | Trả lời: 0
Xem
455
Trả lời
0
​Những câu nói hay và ý nghĩa trong tiếng anh
​Những câu nói hay và ý nghĩa trong tiếng anh Viết bởi: admin | Wednesday, 22 February 2017 02:02:29 | Lượt xem: 624 | Trả lời: 0
Xem
624
Trả lời
0
Diễn đạt cảm giác trên chín tầng mây trong tiếng Anh
Diễn đạt cảm giác trên chín tầng mây trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 11 January 2017 10:01:11 | Lượt xem: 305 | Trả lời: 1
Xem
305
Trả lời
1
Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh
Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 09 January 2017 12:01:45 | Lượt xem: 375 | Trả lời: 1
Xem
375
Trả lời
1
Thành ngữ tiếng Anh hay về chủ đề học tập
Thành ngữ tiếng Anh hay về chủ đề học tập Viết bởi: admin | Sunday, 18 December 2016 05:12:53 | Lượt xem: 866 | Trả lời: 0
Xem
866
Trả lời
0
26 thành ngữ tiếng Anh thông dụng
26 thành ngữ tiếng Anh thông dụng Viết bởi: admin | Wednesday, 23 November 2016 09:11:53 | Lượt xem: 569 | Trả lời: 1
Xem
569
Trả lời
1
Thành ngữ với
Thành ngữ với "cat" Viết bởi: admin | Saturday, 22 October 2016 10:10:15 | Lượt xem: 343 | Trả lời: 0
Xem
343
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3560
  • Thành viên:774
  • Trả lời:172
Len dau trang