0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3 Viết bởi: bnnbnb | Friday, 02 October 2015 03:10:11 | Lượt xem: 631 | Trả lời: 0
Xem
631
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2 Viết bởi: Thủy Tiên | Friday, 02 October 2015 02:10:24 | Lượt xem: 576 | Trả lời: 0
Xem
576
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1 Viết bởi: gkjjkj | Friday, 02 October 2015 02:10:18 | Lượt xem: 948 | Trả lời: 0
Xem
948
Trả lời
0
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang | Friday, 02 October 2015 11:10:28 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
Idiom: Cách nói
Idiom: Cách nói "Tôi đồng ý" Viết bởi: khavictory | Tuesday, 29 September 2015 10:09:40 | Lượt xem: 896 | Trả lời: 0
Xem
896
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4 Viết bởi: Thanhthuvietcom | Wednesday, 12 August 2015 02:08:18 | Lượt xem: 798 | Trả lời: 0
Xem
798
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3 Viết bởi: ngoisaohomenh96 | Wednesday, 12 August 2015 02:08:43 | Lượt xem: 769 | Trả lời: 0
Xem
769
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2 Viết bởi: Nongdandaksong | Friday, 07 August 2015 11:08:31 | Lượt xem: 658 | Trả lời: 0
Xem
658
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1 Viết bởi: Lưu Ngọc | Friday, 07 August 2015 11:08:37 | Lượt xem: 682 | Trả lời: 0
Xem
682
Trả lời
0
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn Viết bởi: admin | Wednesday, 22 July 2015 08:07:44 | Lượt xem: 1281 | Trả lời: 0
Xem
1281
Trả lời
0
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại Viết bởi: luckstar.ht | Wednesday, 22 July 2015 08:07:27 | Lượt xem: 676 | Trả lời: 0
Xem
676
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL Viết bởi: Nongdandaksong | Monday, 06 July 2015 11:07:14 | Lượt xem: 566 | Trả lời: 0
Xem
566
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL Viết bởi: dsdsg | Monday, 06 July 2015 11:07:51 | Lượt xem: 592 | Trả lời: 0
Xem
592
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 06 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK Viết bởi: myan080794 | Monday, 06 July 2015 11:07:15 | Lượt xem: 690 | Trả lời: 0
Xem
690
Trả lời
0
'Go with the flow'
'Go with the flow' Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 11:06:37 | Lượt xem: 2656 | Trả lời: 0
Xem
2656
Trả lời
0
Idioms về sức khỏe và thuốc
Idioms về sức khỏe và thuốc Viết bởi: ananananlibra | Thursday, 15 September 2016 03:09:42 | Lượt xem: 680 | Trả lời: 0
Xem
680
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3577
  • Thành viên:777
  • Trả lời:172
Len dau trang