0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Thành ngữ so sánh với động vật
Thành ngữ so sánh với động vật Viết bởi: Linh Linh | Tuesday, 03 November 2015 09:11:29 | Lượt xem: 854 | Trả lời: 0
Xem
854
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ thú vị về thời tiết
Idioms: Những thành ngữ thú vị về thời tiết Viết bởi: ngodoanthien391 | Monday, 02 November 2015 11:11:56 | Lượt xem: 1009 | Trả lời: 0
Xem
1009
Trả lời
0
 20 cách nói thay cho
20 cách nói thay cho "You're smart" Viết bởi: vuchithien0606 | Saturday, 31 October 2015 10:10:35 | Lượt xem: 597 | Trả lời: 0
Xem
597
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 6
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 6 Viết bởi: phongplay9 | Thursday, 22 October 2015 04:10:02 | Lượt xem: 581 | Trả lời: 0
Xem
581
Trả lời
0
Một số cụm từ thông dụng về sức khỏe
Một số cụm từ thông dụng về sức khỏe Viết bởi: truyencotich18 | Saturday, 17 October 2015 11:10:05 | Lượt xem: 835 | Trả lời: 0
Xem
835
Trả lời
0
10 thành ngữ thú vị trong tiếng Anh
10 thành ngữ thú vị trong tiếng Anh Viết bởi: yumehana2k | Monday, 12 October 2015 12:10:59 | Lượt xem: 824 | Trả lời: 0
Xem
824
Trả lời
0
5 Idioms giúp bạn tăng điểm bài nói
5 Idioms giúp bạn tăng điểm bài nói Viết bởi: sdgcv | Monday, 12 October 2015 10:10:53 | Lượt xem: 885 | Trả lời: 0
Xem
885
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 5
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 5 Viết bởi: tavuha130596 | Friday, 02 October 2015 04:10:57 | Lượt xem: 1105 | Trả lời: 0
Xem
1105
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 4
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 4 Viết bởi: khavictory | Friday, 02 October 2015 04:10:49 | Lượt xem: 1142 | Trả lời: 0
Xem
1142
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3 Viết bởi: bnnbnb | Friday, 02 October 2015 03:10:11 | Lượt xem: 777 | Trả lời: 0
Xem
777
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2 Viết bởi: Thủy Tiên | Friday, 02 October 2015 02:10:24 | Lượt xem: 739 | Trả lời: 0
Xem
739
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1 Viết bởi: gkjjkj | Friday, 02 October 2015 02:10:18 | Lượt xem: 1181 | Trả lời: 0
Xem
1181
Trả lời
0
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang | Friday, 02 October 2015 11:10:28 | Lượt xem: 753 | Trả lời: 0
Xem
753
Trả lời
0
Idiom: Cách nói
Idiom: Cách nói "Tôi đồng ý" Viết bởi: khavictory | Tuesday, 29 September 2015 10:09:40 | Lượt xem: 1215 | Trả lời: 0
Xem
1215
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4 Viết bởi: Thanhthuvietcom | Wednesday, 12 August 2015 02:08:18 | Lượt xem: 949 | Trả lời: 0
Xem
949
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3 Viết bởi: ngoisaohomenh96 | Wednesday, 12 August 2015 02:08:43 | Lượt xem: 934 | Trả lời: 0
Xem
934
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2 Viết bởi: Nongdandaksong | Friday, 07 August 2015 11:08:31 | Lượt xem: 798 | Trả lời: 0
Xem
798
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1 Viết bởi: Lưu Ngọc | Friday, 07 August 2015 11:08:37 | Lượt xem: 846 | Trả lời: 0
Xem
846
Trả lời
0
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn Viết bởi: admin | Wednesday, 22 July 2015 08:07:44 | Lượt xem: 1528 | Trả lời: 0
Xem
1528
Trả lời
0
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại Viết bởi: luckstar.ht | Wednesday, 22 July 2015 08:07:27 | Lượt xem: 838 | Trả lời: 0
Xem
838
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:933
  • Trả lời:172
Len dau trang