0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 6
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 6 Viết bởi: phongplay9 | Thursday, 22 October 2015 04:10:02 | Lượt xem: 525 | Trả lời: 0
Xem
525
Trả lời
0
Một số cụm từ thông dụng về sức khỏe
Một số cụm từ thông dụng về sức khỏe Viết bởi: truyencotich18 | Saturday, 17 October 2015 11:10:05 | Lượt xem: 781 | Trả lời: 0
Xem
781
Trả lời
0
10 thành ngữ thú vị trong tiếng Anh
10 thành ngữ thú vị trong tiếng Anh Viết bởi: yumehana2k | Monday, 12 October 2015 12:10:59 | Lượt xem: 711 | Trả lời: 0
Xem
711
Trả lời
0
5 Idioms giúp bạn tăng điểm bài nói
5 Idioms giúp bạn tăng điểm bài nói Viết bởi: sdgcv | Monday, 12 October 2015 10:10:53 | Lượt xem: 759 | Trả lời: 0
Xem
759
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 5
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 5 Viết bởi: tavuha130596 | Friday, 02 October 2015 04:10:57 | Lượt xem: 968 | Trả lời: 0
Xem
968
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 4
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 4 Viết bởi: khavictory | Friday, 02 October 2015 04:10:49 | Lượt xem: 885 | Trả lời: 0
Xem
885
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 3 Viết bởi: bnnbnb | Friday, 02 October 2015 03:10:11 | Lượt xem: 678 | Trả lời: 0
Xem
678
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 2 Viết bởi: Thủy Tiên | Friday, 02 October 2015 02:10:24 | Lượt xem: 634 | Trả lời: 0
Xem
634
Trả lời
0
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1
Idioms: Những thành ngữ hay trong Tiếng Anh Part 1 Viết bởi: gkjjkj | Friday, 02 October 2015 02:10:18 | Lượt xem: 1038 | Trả lời: 0
Xem
1038
Trả lời
0
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh
Một số cụm từ dùng để khuyến khích người khác trong tiếng Anh Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang | Friday, 02 October 2015 11:10:28 | Lượt xem: 664 | Trả lời: 0
Xem
664
Trả lời
0
Idiom: Cách nói
Idiom: Cách nói "Tôi đồng ý" Viết bởi: khavictory | Tuesday, 29 September 2015 10:09:40 | Lượt xem: 973 | Trả lời: 0
Xem
973
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 4 Viết bởi: Thanhthuvietcom | Wednesday, 12 August 2015 02:08:18 | Lượt xem: 856 | Trả lời: 0
Xem
856
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 3 Viết bởi: ngoisaohomenh96 | Wednesday, 12 August 2015 02:08:43 | Lượt xem: 840 | Trả lời: 0
Xem
840
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 2 Viết bởi: Nongdandaksong | Friday, 07 August 2015 11:08:31 | Lượt xem: 722 | Trả lời: 0
Xem
722
Trả lời
0
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1
Idioms: Những Idiom thông dụng nhất ở Mỹ Part 1 Viết bởi: Lưu Ngọc | Friday, 07 August 2015 11:08:37 | Lượt xem: 746 | Trả lời: 0
Xem
746
Trả lời
0
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn
Học thành ngữ, tục ngữ qua hình ảnh vui nhộn Viết bởi: admin | Wednesday, 22 July 2015 08:07:44 | Lượt xem: 1374 | Trả lời: 0
Xem
1374
Trả lời
0
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại
Một số thành ngữ, tục ngữ khó khi đối thoại Viết bởi: luckstar.ht | Wednesday, 22 July 2015 08:07:27 | Lượt xem: 742 | Trả lời: 0
Xem
742
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL Viết bởi: Nongdandaksong | Monday, 06 July 2015 11:07:14 | Lượt xem: 606 | Trả lời: 0
Xem
606
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL Viết bởi: dsdsg | Monday, 06 July 2015 11:07:51 | Lượt xem: 659 | Trả lời: 0
Xem
659
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 06 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 640 | Trả lời: 0
Xem
640
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:825
  • Trả lời:172
Len dau trang