0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 4- NICOLE'S DAY AT SCHOOL Viết bởi: Nongdandaksong | Monday, 06 July 2015 11:07:14 | Lượt xem: 722 | Trả lời: 0
Xem
722
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 3 - TED’S DAY AT SCHOOL Viết bởi: dsdsg | Monday, 06 July 2015 11:07:51 | Lượt xem: 814 | Trả lời: 0
Xem
814
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 06 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 785 | Trả lời: 0
Xem
785
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK Viết bởi: myan080794 | Monday, 06 July 2015 11:07:15 | Lượt xem: 907 | Trả lời: 0
Xem
907
Trả lời
0
'Go with the flow'
'Go with the flow' Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 11:06:37 | Lượt xem: 5964 | Trả lời: 0
Xem
5964
Trả lời
0
Idioms về sức khỏe và thuốc
Idioms về sức khỏe và thuốc Viết bởi: ananananlibra | Thursday, 15 September 2016 03:09:42 | Lượt xem: 1245 | Trả lời: 0
Xem
1245
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:984
  • Trả lời:172
Len dau trang