0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 2- BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS Viết bởi: Lưu Ngọc | Monday, 06 July 2015 11:07:43 | Lượt xem: 673 | Trả lời: 0
Xem
673
Trả lời
0
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK
Học Thành ngữ qua đối thoại: Lesson 1- BOB’S DAY AT WORK Viết bởi: myan080794 | Monday, 06 July 2015 11:07:15 | Lượt xem: 773 | Trả lời: 0
Xem
773
Trả lời
0
'Go with the flow'
'Go with the flow' Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 30 June 2015 11:06:37 | Lượt xem: 3423 | Trả lời: 0
Xem
3423
Trả lời
0
Idioms về sức khỏe và thuốc
Idioms về sức khỏe và thuốc Viết bởi: ananananlibra | Thursday, 15 September 2016 03:09:42 | Lượt xem: 863 | Trả lời: 0
Xem
863
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:865
  • Trả lời:172
Len dau trang