0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
65421
Chủ đề
49

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
145318
Chủ đề
150

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
33229
Chủ đề
36

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
69748
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tình huống phỏng vấn 9: About Your Dependents
Tình huống phỏng vấn 9: About Your Dependents Viết bởi: thanhtrucnguyen777 | Saturday, 02 January 2016 09:01:11 | Lượt xem: 981 | Trả lời: 0
Xem
981
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 8: About Your Ability
Tình huống phỏng vấn 8: About Your Ability Viết bởi: jfdkghkjfd | Saturday, 02 January 2016 09:01:16 | Lượt xem: 1292 | Trả lời: 0
Xem
1292
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 14: Travelling By Plane
Tình huống giao tiếp Lesson 14: Travelling By Plane Viết bởi: oanhphan5297 | Saturday, 02 January 2016 10:01:24 | Lượt xem: 1307 | Trả lời: 0
Xem
1307
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 13: Travelling By Bus
Tình huống giao tiếp Lesson 13: Travelling By Bus Viết bởi: cuibuinhui | Saturday, 02 January 2016 10:01:19 | Lượt xem: 1245 | Trả lời: 0
Xem
1245
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 12: Travelling By Taxi
Tình huống giao tiếp Lesson 12: Travelling By Taxi Viết bởi: scgkl | Sunday, 03 January 2016 09:01:29 | Lượt xem: 1039 | Trả lời: 0
Xem
1039
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 11: Ask For Directions
Tình huống giao tiếp Lesson 11: Ask For Directions Viết bởi: thanktan.tvn | Sunday, 03 January 2016 09:01:20 | Lượt xem: 1192 | Trả lời: 0
Xem
1192
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 15: Lắng nghe ý kiến
Giao tiếp văn phòng Lesson 15: Lắng nghe ý kiến Viết bởi: admin | Wednesday, 20 July 2016 01:07:15 | Lượt xem: 850 | Trả lời: 0
Xem
850
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 14: Báo giá
Giao tiếp văn phòng Lesson 14: Báo giá Viết bởi: thanhthao094 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:59 | Lượt xem: 777 | Trả lời: 0
Xem
777
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ Viết bởi: fdhfhdf | Wednesday, 20 July 2016 12:07:25 | Lượt xem: 665 | Trả lời: 0
Xem
665
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới Viết bởi: truyencotich18 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:30 | Lượt xem: 1054 | Trả lời: 0
Xem
1054
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt Viết bởi: buithuhien.c2 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:48 | Lượt xem: 740 | Trả lời: 0
Xem
740
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies Viết bởi: bnnbnb | Saturday, 02 January 2016 09:01:07 | Lượt xem: 2143 | Trả lời: 0
Xem
2143
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality Viết bởi: lienhe | Saturday, 02 January 2016 09:01:53 | Lượt xem: 1307 | Trả lời: 0
Xem
1307
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement Viết bởi: oldfox_9x | Wednesday, 23 December 2015 02:12:19 | Lượt xem: 1010 | Trả lời: 0
Xem
1010
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 23 December 2015 02:12:37 | Lượt xem: 955 | Trả lời: 0
Xem
955
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry Viết bởi: teafieldtran | Thursday, 13 August 2015 04:08:26 | Lượt xem: 778 | Trả lời: 0
Xem
778
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy Viết bởi: admin | Thursday, 13 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 674 | Trả lời: 0
Xem
674
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 13 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 741 | Trả lời: 0
Xem
741
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring Viết bởi: vbcbvrjh | Thursday, 13 August 2015 04:08:42 | Lượt xem: 632 | Trả lời: 0
Xem
632
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng Viết bởi: cnbjfh | Wednesday, 20 July 2016 12:07:17 | Lượt xem: 700 | Trả lời: 0
Xem
700
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang