0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
54963
Chủ đề
48

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
105532
Chủ đề
147

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
25050
Chủ đề
36

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
45210
Chủ đề
71

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ Viết bởi: fdhfhdf | Wednesday, 20 July 2016 12:07:25 | Lượt xem: 580 | Trả lời: 0
Xem
580
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới Viết bởi: truyencotich18 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:30 | Lượt xem: 912 | Trả lời: 0
Xem
912
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt Viết bởi: buithuhien.c2 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:48 | Lượt xem: 633 | Trả lời: 0
Xem
633
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies Viết bởi: bnnbnb | Saturday, 02 January 2016 09:01:07 | Lượt xem: 1820 | Trả lời: 0
Xem
1820
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality Viết bởi: lienhe | Saturday, 02 January 2016 09:01:53 | Lượt xem: 1108 | Trả lời: 0
Xem
1108
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement Viết bởi: oldfox_9x | Wednesday, 23 December 2015 02:12:19 | Lượt xem: 854 | Trả lời: 0
Xem
854
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 23 December 2015 02:12:37 | Lượt xem: 809 | Trả lời: 0
Xem
809
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry Viết bởi: teafieldtran | Thursday, 13 August 2015 04:08:26 | Lượt xem: 651 | Trả lời: 0
Xem
651
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy Viết bởi: admin | Thursday, 13 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 13 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring Viết bởi: vbcbvrjh | Thursday, 13 August 2015 04:08:42 | Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng Viết bởi: cnbjfh | Wednesday, 20 July 2016 12:07:17 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 9: Tham dự tiệc
Giao tiếp văn phòng Lesson 9: Tham dự tiệc Viết bởi: phongdeahan04 | Saturday, 02 January 2016 10:01:07 | Lượt xem: 624 | Trả lời: 0
Xem
624
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 8: Làm việc nhóm
Giao tiếp văn phòng Lesson 8: Làm việc nhóm Viết bởi: lienhe | Saturday, 02 January 2016 10:01:40 | Lượt xem: 572 | Trả lời: 0
Xem
572
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 7: Giải quyết khiếu nại
Giao tiếp văn phòng Lesson 7: Giải quyết khiếu nại Viết bởi: jfdkghkjfd | Saturday, 02 January 2016 10:01:13 | Lượt xem: 815 | Trả lời: 0
Xem
815
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 3: About your educational background
Tình huống phỏng vấn 3: About your educational background Viết bởi: c | Saturday, 08 August 2015 10:08:04 | Lượt xem: 1570 | Trả lời: 0
Xem
1570
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 2: About your address and native
Tình huống phỏng vấn 2: About your address and native Viết bởi: fyienglishclass | Wednesday, 23 December 2015 02:12:47 | Lượt xem: 795 | Trả lời: 0
Xem
795
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 1: About yourself
Tình huống phỏng vấn 1: About yourself Viết bởi: tramanhle | Wednesday, 23 December 2015 02:12:39 | Lượt xem: 819 | Trả lời: 0
Xem
819
Trả lời
0
Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời ( Phần 3)
Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời ( Phần 3) Viết bởi: admin | Wednesday, 23 December 2015 02:12:39 | Lượt xem: 888 | Trả lời: 0
Xem
888
Trả lời
0
Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời (Phần 2)
Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp và cách trả lời (Phần 2) Viết bởi: Soobin Duy Anh | Wednesday, 23 December 2015 02:12:14 | Lượt xem: 1031 | Trả lời: 0
Xem
1031
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:847
  • Trả lời:172
Len dau trang