0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
50262
Chủ đề
48

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
90099
Chủ đề
132

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
21466
Chủ đề
34

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
36690
Chủ đề
63

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Giao tiếp văn phòng Lesson 6: Chủ trì cuộc họp
Giao tiếp văn phòng Lesson 6: Chủ trì cuộc họp Viết bởi: jgbjcnb | Friday, 07 August 2015 03:08:02 | Lượt xem: 565 | Trả lời: 0
Xem
565
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 5: Lên lịch họp
Giao tiếp văn phòng Lesson 5: Lên lịch họp Viết bởi: fegdg | Friday, 07 August 2015 03:08:12 | Lượt xem: 529 | Trả lời: 0
Xem
529
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 4: Thảo luận công việc
Giao tiếp văn phòng Lesson 4: Thảo luận công việc Viết bởi: hamybibook | Friday, 07 August 2015 03:08:20 | Lượt xem: 601 | Trả lời: 0
Xem
601
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 3: Lưu hồ sơ
Giao tiếp văn phòng Lesson 3: Lưu hồ sơ Viết bởi: dsfdsgb | Wednesday, 20 July 2016 01:07:33 | Lượt xem: 569 | Trả lời: 0
Xem
569
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 2: How are you today?
Tình huống giao tiếp Lesson 2: How are you today? Viết bởi: admin | Thursday, 06 August 2015 05:08:42 | Lượt xem: 570 | Trả lời: 0
Xem
570
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 1: First meet
Tình huống giao tiếp Lesson 1: First meet Viết bởi: Phuong Kim | Wednesday, 23 December 2015 03:12:20 | Lượt xem: 889 | Trả lời: 0
Xem
889
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 2: Chào hỏi
Giao tiếp văn phòng Lesson 2: Chào hỏi Viết bởi: huyhoang.bka | Wednesday, 20 July 2016 01:07:54 | Lượt xem: 620 | Trả lời: 0
Xem
620
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 1: Hẹn gặp
Giao tiếp văn phòng Lesson 1: Hẹn gặp Viết bởi: gkjjkj | Wednesday, 20 July 2016 12:07:56 | Lượt xem: 461 | Trả lời: 0
Xem
461
Trả lời
0
Những câu giao tiếp thông dụng hằng ngày
Những câu giao tiếp thông dụng hằng ngày Viết bởi: minhchauabc | Wednesday, 05 August 2015 04:08:04 | Lượt xem: 600 | Trả lời: 0
Xem
600
Trả lời
0
10 Cách hỏi thăm khi giao tiếp hàng ngày
10 Cách hỏi thăm khi giao tiếp hàng ngày Viết bởi: mr.salervietnam | Wednesday, 23 December 2015 02:12:53 | Lượt xem: 914 | Trả lời: 0
Xem
914
Trả lời
0
5 Phần mềm websites giúp bạn thiết kế CV ấn tượng
5 Phần mềm websites giúp bạn thiết kế CV ấn tượng Viết bởi: admin | Friday, 22 July 2016 09:07:39 | Lượt xem: 17503 | Trả lời: 0
Xem
17503
Trả lời
0
làm sao để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh
làm sao để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh Viết bởi: Thanh Trúc | Thursday, 08 February 2018 03:02:13 | Lượt xem: 40 | Trả lời: 0
Xem
40
Trả lời
0
NÊN HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP Ở ĐÂU LÀ TỐT NHẤT_H.C.M
NÊN HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP Ở ĐÂU LÀ TỐT NHẤT_H.C.M Viết bởi: phongmanse2929 | Thursday, 08 February 2018 04:02:59 | Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
review trung tâm tiếng anh toeic academy
review trung tâm tiếng anh toeic academy Viết bởi: buithuhien.c2 | Thursday, 08 February 2018 03:02:54 | Lượt xem: 130 | Trả lời: 0
Xem
130
Trả lời
0
'Phàn nàn' như thế nào? (Phần 2)
'Phàn nàn' như thế nào? (Phần 2) Viết bởi: dfdvb | Tuesday, 30 June 2015 11:06:51 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 0
Xem
558
Trả lời
0
'Phàn nàn' như thế nào? (Phần 1)
'Phàn nàn' như thế nào? (Phần 1) Viết bởi: lehong100504 | Tuesday, 30 June 2015 11:06:27 | Lượt xem: 606 | Trả lời: 0
Xem
606
Trả lời
0
25 cách khác nhau để nói từ 'Good job'
25 cách khác nhau để nói từ 'Good job' Viết bởi: tubio36 | Tuesday, 30 June 2015 11:06:45 | Lượt xem: 983 | Trả lời: 0
Xem
983
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3581
  • Thành viên:788
  • Trả lời:172
Len dau trang