0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
62110
Chủ đề
49

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
133164
Chủ đề
150

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
30941
Chủ đề
36

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
61657
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tình huống phỏng vấn 9: About Your Dependents
Tình huống phỏng vấn 9: About Your Dependents Viết bởi: thanhtrucnguyen777 | Saturday, 02 January 2016 09:01:11 | Lượt xem: 944 | Trả lời: 0
Xem
944
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 8: About Your Ability
Tình huống phỏng vấn 8: About Your Ability Viết bởi: jfdkghkjfd | Saturday, 02 January 2016 09:01:16 | Lượt xem: 1210 | Trả lời: 0
Xem
1210
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 14: Travelling By Plane
Tình huống giao tiếp Lesson 14: Travelling By Plane Viết bởi: oanhphan5297 | Saturday, 02 January 2016 10:01:24 | Lượt xem: 1252 | Trả lời: 0
Xem
1252
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 13: Travelling By Bus
Tình huống giao tiếp Lesson 13: Travelling By Bus Viết bởi: cuibuinhui | Saturday, 02 January 2016 10:01:19 | Lượt xem: 1196 | Trả lời: 0
Xem
1196
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 12: Travelling By Taxi
Tình huống giao tiếp Lesson 12: Travelling By Taxi Viết bởi: scgkl | Sunday, 03 January 2016 09:01:29 | Lượt xem: 995 | Trả lời: 0
Xem
995
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 11: Ask For Directions
Tình huống giao tiếp Lesson 11: Ask For Directions Viết bởi: thanktan.tvn | Sunday, 03 January 2016 09:01:20 | Lượt xem: 1148 | Trả lời: 0
Xem
1148
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 15: Lắng nghe ý kiến
Giao tiếp văn phòng Lesson 15: Lắng nghe ý kiến Viết bởi: admin | Wednesday, 20 July 2016 01:07:15 | Lượt xem: 813 | Trả lời: 0
Xem
813
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 14: Báo giá
Giao tiếp văn phòng Lesson 14: Báo giá Viết bởi: thanhthao094 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:59 | Lượt xem: 739 | Trả lời: 0
Xem
739
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ
Giao tiếp văn phòng Lesson 13: Trễ Viết bởi: fdhfhdf | Wednesday, 20 July 2016 12:07:25 | Lượt xem: 638 | Trả lời: 0
Xem
638
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới
Giao tiếp văn phòng Lesson 12: Nhân viên mới Viết bởi: truyencotich18 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:30 | Lượt xem: 1011 | Trả lời: 0
Xem
1011
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt
Giao tiếp văn phòng Lesson 11: Chào tạm biệt Viết bởi: buithuhien.c2 | Wednesday, 20 July 2016 12:07:48 | Lượt xem: 708 | Trả lời: 0
Xem
708
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies
Tình huống phỏng vấn 7: About Your Hobbies Viết bởi: bnnbnb | Saturday, 02 January 2016 09:01:07 | Lượt xem: 2036 | Trả lời: 0
Xem
2036
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality
Tình huống phỏng vấn 6: About Your Personality Viết bởi: lienhe | Saturday, 02 January 2016 09:01:53 | Lượt xem: 1228 | Trả lời: 0
Xem
1228
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement
Tình huống phỏng vấn 5: About your achivement Viết bởi: oldfox_9x | Wednesday, 23 December 2015 02:12:19 | Lượt xem: 968 | Trả lời: 0
Xem
968
Trả lời
0
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience
Tình huống phỏng vấn 4: About your experience Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 23 December 2015 02:12:37 | Lượt xem: 917 | Trả lời: 0
Xem
917
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry
Tình huống giao tiếp Lesson 10: Thank you - Sorry Viết bởi: teafieldtran | Thursday, 13 August 2015 04:08:26 | Lượt xem: 743 | Trả lời: 0
Xem
743
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy
Tình huống giao tiếp Lesson 8: Happy Viết bởi: admin | Thursday, 13 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 650 | Trả lời: 0
Xem
650
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up
Tình huống giao tiếp Lesson 9: Cheer up Viết bởi: linhtran123 | Thursday, 13 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 698 | Trả lời: 0
Xem
698
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring
Tình huống giao tiếp Lesson 7: Worry - Boring Viết bởi: vbcbvrjh | Thursday, 13 August 2015 04:08:42 | Lượt xem: 599 | Trả lời: 0
Xem
599
Trả lời
0
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng
Giao tiếp văn phòng Lesson 10: Chúc mừng Viết bởi: cnbjfh | Wednesday, 20 July 2016 12:07:17 | Lượt xem: 673 | Trả lời: 0
Xem
673
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:947
  • Trả lời:172
Len dau trang