0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
50206
Chủ đề
48

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
89952
Chủ đề
132

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
21454
Chủ đề
34

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
36621
Chủ đề
63

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 01:05:38 | Lượt xem: 239 | Trả lời: 0
Xem
239
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 11:05:16 | Lượt xem: 236 | Trả lời: 0
Xem
236
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1) Viết bởi: admin | Saturday, 13 May 2017 12:05:08 | Lượt xem: 264 | Trả lời: 0
Xem
264
Trả lời
0
Lên lịch họp trong công sở bằng tiếng anh
Lên lịch họp trong công sở bằng tiếng anh Viết bởi: admin | Thursday, 04 May 2017 05:05:13 | Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 04:05:38 | Lượt xem: 312 | Trả lời: 0
Xem
312
Trả lời
0
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 08:04:01 | Lượt xem: 293 | Trả lời: 0
Xem
293
Trả lời
0
Mẫu câu trả lời điện thoại ở công sở
Mẫu câu trả lời điện thoại ở công sở Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 04:04:29 | Lượt xem: 263 | Trả lời: 0
Xem
263
Trả lời
0
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 20 April 2017 07:04:26 | Lượt xem: 377 | Trả lời: 0
Xem
377
Trả lời
0
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh Viết bởi: admin | Monday, 17 April 2017 02:04:44 | Lượt xem: 352 | Trả lời: 0
Xem
352
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 2)
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 2) Viết bởi: admin | Thursday, 06 April 2017 11:04:04 | Lượt xem: 219 | Trả lời: 0
Xem
219
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 1)
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 1) Viết bởi: admin | Thursday, 06 April 2017 12:04:29 | Lượt xem: 291 | Trả lời: 0
Xem
291
Trả lời
0
Mẫu câu dùng để báo giá cho khách hàng
Mẫu câu dùng để báo giá cho khách hàng Viết bởi: admin | Tuesday, 04 April 2017 02:04:28 | Lượt xem: 476 | Trả lời: 0
Xem
476
Trả lời
0
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đặt vé máy bay
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đặt vé máy bay Viết bởi: admin | Monday, 03 April 2017 04:04:20 | Lượt xem: 368 | Trả lời: 0
Xem
368
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 05:03:00 | Lượt xem: 266 | Trả lời: 0
Xem
266
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 04:03:19 | Lượt xem: 476 | Trả lời: 0
Xem
476
Trả lời
0
Những cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ
Những cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 04:03:46 | Lượt xem: 357 | Trả lời: 0
Xem
357
Trả lời
0
Hỏi đáp về giá cả trong tiếng Anh
Hỏi đáp về giá cả trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 29 March 2017 10:03:35 | Lượt xem: 1175 | Trả lời: 0
Xem
1175
Trả lời
0
​Tiếng Anh giao tiếp đón khách
​Tiếng Anh giao tiếp đón khách Viết bởi: admin | Tuesday, 28 March 2017 12:03:48 | Lượt xem: 503 | Trả lời: 0
Xem
503
Trả lời
0
Tiếng anh giao tiếp cần lưu ý điều gì
Tiếng anh giao tiếp cần lưu ý điều gì Viết bởi: admin | Saturday, 25 March 2017 10:03:55 | Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh
Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 23 March 2017 05:03:09 | Lượt xem: 417 | Trả lời: 0
Xem
417
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3580
  • Thành viên:787
  • Trả lời:172
Len dau trang