0915.096.396

Tình huống giao tiếp

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 06:07:04 | Lượt xem: 107 | Trả lời: 0
Xem
107
Trả lời
0
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2)
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 07:07:41 | Lượt xem: 113 | Trả lời: 0
Xem
113
Trả lời
0
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1)
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 06:07:51 | Lượt xem: 111 | Trả lời: 0
Xem
111
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 05:07:59 | Lượt xem: 66 | Trả lời: 0
Xem
66
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 04:07:20 | Lượt xem: 68 | Trả lời: 0
Xem
68
Trả lời
0
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 06:07:24 | Lượt xem: 91 | Trả lời: 0
Xem
91
Trả lời
0
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 05:07:59 | Lượt xem: 80 | Trả lời: 0
Xem
80
Trả lời
0
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 05:07:31 | Lượt xem: 90 | Trả lời: 0
Xem
90
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 02:07:56 | Lượt xem: 66 | Trả lời: 0
Xem
66
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 02:07:28 | Lượt xem: 68 | Trả lời: 0
Xem
68
Trả lời
0
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 04:05:59 | Lượt xem: 200 | Trả lời: 0
Xem
200
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4) Viết bởi: admin | Tuesday, 16 May 2017 06:05:29 | Lượt xem: 138 | Trả lời: 0
Xem
138
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 02:05:38 | Lượt xem: 128 | Trả lời: 0
Xem
128
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 12:05:16 | Lượt xem: 121 | Trả lời: 0
Xem
121
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1) Viết bởi: admin | Saturday, 13 May 2017 01:05:08 | Lượt xem: 149 | Trả lời: 0
Xem
149
Trả lời
0
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 05:05:38 | Lượt xem: 236 | Trả lời: 0
Xem
236
Trả lời
0
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh Viết bởi: admin | Monday, 17 April 2017 03:04:44 | Lượt xem: 194 | Trả lời: 0
Xem
194
Trả lời
0
Mẫu câu dùng để báo giá cho khách hàng
Mẫu câu dùng để báo giá cho khách hàng Viết bởi: admin | Tuesday, 04 April 2017 03:04:28 | Lượt xem: 246 | Trả lời: 0
Xem
246
Trả lời
0
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đặt vé máy bay
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đặt vé máy bay Viết bởi: admin | Monday, 03 April 2017 05:04:20 | Lượt xem: 236 | Trả lời: 0
Xem
236
Trả lời
0
Hỏi đáp về giá cả trong tiếng Anh
Hỏi đáp về giá cả trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 29 March 2017 11:03:35 | Lượt xem: 685 | Trả lời: 0
Xem
685
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang