0915.096.396

Tình huống giao tiếp

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 18 November 2017 03:11:50 | Lượt xem: 24 | Trả lời: 0
Xem
24
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2) Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 06:10:12 | Lượt xem: 145 | Trả lời: 0
Xem
145
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1) Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 05:10:19 | Lượt xem: 114 | Trả lời: 0
Xem
114
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 06:07:04 | Lượt xem: 327 | Trả lời: 0
Xem
327
Trả lời
0
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2)
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 07:07:41 | Lượt xem: 167 | Trả lời: 0
Xem
167
Trả lời
0
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1)
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 06:07:51 | Lượt xem: 161 | Trả lời: 0
Xem
161
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 05:07:59 | Lượt xem: 135 | Trả lời: 0
Xem
135
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 04:07:20 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 06:07:24 | Lượt xem: 164 | Trả lời: 0
Xem
164
Trả lời
0
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 05:07:59 | Lượt xem: 139 | Trả lời: 0
Xem
139
Trả lời
0
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 05:07:31 | Lượt xem: 172 | Trả lời: 0
Xem
172
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 02:07:56 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 02:07:28 | Lượt xem: 103 | Trả lời: 0
Xem
103
Trả lời
0
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 04:05:59 | Lượt xem: 271 | Trả lời: 0
Xem
271
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4) Viết bởi: admin | Tuesday, 16 May 2017 06:05:29 | Lượt xem: 193 | Trả lời: 0
Xem
193
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 02:05:38 | Lượt xem: 180 | Trả lời: 0
Xem
180
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 12:05:16 | Lượt xem: 176 | Trả lời: 0
Xem
176
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1) Viết bởi: admin | Saturday, 13 May 2017 01:05:08 | Lượt xem: 204 | Trả lời: 0
Xem
204
Trả lời
0
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 05:05:38 | Lượt xem: 274 | Trả lời: 0
Xem
274
Trả lời
0
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh Viết bởi: admin | Monday, 17 April 2017 03:04:44 | Lượt xem: 255 | Trả lời: 0
Xem
255
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang