0915.096.396

Tình huống giao tiếp

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Saturday, 18 November 2017 02:11:50 | Lượt xem: 142 | Trả lời: 0
Xem
142
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2) Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 05:10:12 | Lượt xem: 286 | Trả lời: 0
Xem
286
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1) Viết bởi: admin | Monday, 02 October 2017 04:10:19 | Lượt xem: 238 | Trả lời: 0
Xem
238
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà Viết bởi: admin | Friday, 28 July 2017 05:07:04 | Lượt xem: 994 | Trả lời: 0
Xem
994
Trả lời
0
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2)
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 06:07:41 | Lượt xem: 210 | Trả lời: 0
Xem
210
Trả lời
0
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1)
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 05:07:51 | Lượt xem: 210 | Trả lời: 0
Xem
210
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 04:07:59 | Lượt xem: 204 | Trả lời: 0
Xem
204
Trả lời
0
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1)
Những từ lóng mà giới trẻ hay dùng trong giao tiếp tiếng Anh (P.1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 03:07:20 | Lượt xem: 222 | Trả lời: 0
Xem
222
Trả lời
0
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp
Slang Part 2: Một số từ lóng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 05:07:24 | Lượt xem: 302 | Trả lời: 0
Xem
302
Trả lời
0
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng
Slang Part 1: 65 câu tiếng lóng tiếng Anh hay dùng Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 04:07:59 | Lượt xem: 196 | Trả lời: 0
Xem
196
Trả lời
0
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm
6 cách nói “Xin lỗi!” khi bạn mắc sai lầm Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 04:07:31 | Lượt xem: 229 | Trả lời: 0
Xem
229
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.2) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 01:07:56 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1)
Các mẫu câu gọi thức uống trong quán cà phê (P.1) Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 01:07:28 | Lượt xem: 142 | Trả lời: 0
Xem
142
Trả lời
0
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh
Những câu nói thể hiện sự cảm thông trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 May 2017 03:05:59 | Lượt xem: 328 | Trả lời: 0
Xem
328
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 4) Viết bởi: admin | Tuesday, 16 May 2017 05:05:29 | Lượt xem: 262 | Trả lời: 0
Xem
262
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 3) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 01:05:38 | Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 2) Viết bởi: admin | Thursday, 18 May 2017 11:05:16 | Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1)
Tình huống giao tiếp tiếng Anh (Phần 1) Viết bởi: admin | Saturday, 13 May 2017 12:05:08 | Lượt xem: 265 | Trả lời: 0
Xem
265
Trả lời
0
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh
9 cách từ chối lịch sự trong tiếng anh Viết bởi: admin | Friday, 05 May 2017 04:05:38 | Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh
Giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi khám bệnh Viết bởi: admin | Monday, 17 April 2017 02:04:44 | Lượt xem: 355 | Trả lời: 0
Xem
355
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang