0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ vựng tiếng Anh về các loài hoa
Từ vựng tiếng Anh về các loài hoa Viết bởi: admin | Monday, 12 February 2018 10:02:17 | Lượt xem: 94 | Trả lời: 0
Xem
94
Trả lời
0
50 từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật
50 từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 09:02:10 | Lượt xem: 81 | Trả lời: 0
Xem
81
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh sử dụng ngày Tết
Từ vựng tiếng Anh sử dụng ngày Tết Viết bởi: admin | Thursday, 08 February 2018 10:02:40 | Lượt xem: 45 | Trả lời: 0
Xem
45
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chủ đề phim ảnh
Từ vựng tiếng Anh chủ đề phim ảnh Viết bởi: admin | Wednesday, 31 January 2018 06:01:11 | Lượt xem: 78 | Trả lời: 0
Xem
78
Trả lời
0
Từ vựng chủ đề Bóng đá
Từ vựng chủ đề Bóng đá Viết bởi: admin | Thursday, 25 January 2018 09:01:08 | Lượt xem: 122 | Trả lời: 0
Xem
122
Trả lời
0
Từ vựng về chủ đề khách sạn trong tiếng Anh
Từ vựng về chủ đề khách sạn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 25 January 2018 01:01:32 | Lượt xem: 80 | Trả lời: 0
Xem
80
Trả lời
0
Từ vựng về chủ đề nhà hàng trong tiếng Anh
Từ vựng về chủ đề nhà hàng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 24 January 2018 09:01:50 | Lượt xem: 89 | Trả lời: 0
Xem
89
Trả lời
0
Từ vựng về các nghề nghiệp trong tiếng Anh
Từ vựng về các nghề nghiệp trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 January 2018 02:01:45 | Lượt xem: 122 | Trả lời: 0
Xem
122
Trả lời
0
Những từ vựng có thể thay thế 'Walk'
Những từ vựng có thể thay thế 'Walk' Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 03:01:48 | Lượt xem: 146 | Trả lời: 0
Xem
146
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về toàn cầu hóa
Từ vựng tiếng Anh về toàn cầu hóa Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 01:01:20 | Lượt xem: 141 | Trả lời: 0
Xem
141
Trả lời
0
Các ngày lễ tết ở Việt Nam trong tiếng Anh là gì?
Các ngày lễ tết ở Việt Nam trong tiếng Anh là gì? Viết bởi: admin | Monday, 08 January 2018 03:01:58 | Lượt xem: 162 | Trả lời: 0
Xem
162
Trả lời
0
25 từ vựng tiếng Anh dùng để diễn tả giọng nói
25 từ vựng tiếng Anh dùng để diễn tả giọng nói Viết bởi: admin | Sunday, 26 November 2017 07:11:47 | Lượt xem: 280 | Trả lời: 0
Xem
280
Trả lời
0
Phân biệt các danh xưng trong tiếng Anh
Phân biệt các danh xưng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Sunday, 26 November 2017 07:11:17 | Lượt xem: 214 | Trả lời: 0
Xem
214
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình
Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình Viết bởi: admin | Sunday, 19 November 2017 08:11:09 | Lượt xem: 252 | Trả lời: 0
Xem
252
Trả lời
0
40 danh từ tiếng Anh không bao giờ chia hình thức số nhiều
40 danh từ tiếng Anh không bao giờ chia hình thức số nhiều Viết bởi: admin | Wednesday, 15 November 2017 01:11:23 | Lượt xem: 222 | Trả lời: 0
Xem
222
Trả lời
0
8 cách diễn tả toát mồ hôi hột trong tiếng Anh
8 cách diễn tả toát mồ hôi hột trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 02 November 2017 02:11:39 | Lượt xem: 192 | Trả lời: 0
Xem
192
Trả lời
0
85 từ vựng tiếng Anh văn phòng thông dụng
85 từ vựng tiếng Anh văn phòng thông dụng Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 09:10:29 | Lượt xem: 249 | Trả lời: 0
Xem
249
Trả lời
0
Phân biệt sự khác nhau giữa Day và Date trong tiếng Anh
Phân biệt sự khác nhau giữa Day và Date trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 19 October 2017 07:10:42 | Lượt xem: 268 | Trả lời: 0
Xem
268
Trả lời
0
13 cách nói
13 cách nói "đùa thôi mà" trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 17 October 2017 07:10:49 | Lượt xem: 219 | Trả lời: 0
Xem
219
Trả lời
0
Những từ vựng mới nhất trong từ điển Oxford
Những từ vựng mới nhất trong từ điển Oxford Viết bởi: admin | Wednesday, 11 October 2017 10:10:32 | Lượt xem: 232 | Trả lời: 0
Xem
232
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang