0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Vocabulary: Travelling by bus and train
Vocabulary: Travelling by bus and train Viết bởi: admin | Wednesday, 16 September 2015 10:09:47 | Lượt xem: 962 | Trả lời: 0
Xem
962
Trả lời
0
Vocabulary: Auto Parts - Bộ phận xe ô tô
Vocabulary: Auto Parts - Bộ phận xe ô tô Viết bởi: phongcaptain | Thursday, 10 September 2015 05:09:38 | Lượt xem: 691 | Trả lời: 0
Xem
691
Trả lời
0
Vocabulary: Drive - Lái xe
Vocabulary: Drive - Lái xe Viết bởi: belenglishcenter | Thursday, 10 September 2015 05:09:18 | Lượt xem: 711 | Trả lời: 0
Xem
711
Trả lời
0
Vocabulary: Vehicles - Phương tiện đi lại
Vocabulary: Vehicles - Phương tiện đi lại Viết bởi: bnmdf | Thursday, 10 September 2015 05:09:44 | Lượt xem: 1121 | Trả lời: 0
Xem
1121
Trả lời
0
Vocabulary: Tools - Dụng cụ
Vocabulary: Tools - Dụng cụ Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Thursday, 10 September 2015 05:09:56 | Lượt xem: 1045 | Trả lời: 0
Xem
1045
Trả lời
0
Vocabulary: Essential items - Nhu yếu phẩm
Vocabulary: Essential items - Nhu yếu phẩm Viết bởi: thinhtvdhtm | Thursday, 10 September 2015 04:09:14 | Lượt xem: 1143 | Trả lời: 0
Xem
1143
Trả lời
0
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng Viết bởi: ytampct | Thursday, 10 September 2015 04:09:57 | Lượt xem: 4018 | Trả lời: 0
Xem
4018
Trả lời
0
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp Viết bởi: nguyennhatkhanhvy | Thursday, 10 September 2015 04:09:38 | Lượt xem: 798 | Trả lời: 0
Xem
798
Trả lời
0
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn Viết bởi: laptrinhseo | Thursday, 10 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 819 | Trả lời: 0
Xem
819
Trả lời
0
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý Viết bởi: admin | Thursday, 10 September 2015 04:09:17 | Lượt xem: 797 | Trả lời: 0
Xem
797
Trả lời
0
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ Viết bởi: changtraidatviet8x | Tuesday, 08 September 2015 05:09:52 | Lượt xem: 1178 | Trả lời: 0
Xem
1178
Trả lời
0
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ Viết bởi: khavictory | Tuesday, 08 September 2015 05:09:50 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa Viết bởi: namkhoa1602 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:04 | Lượt xem: 557 | Trả lời: 0
Xem
557
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:43 | Lượt xem: 949 | Trả lời: 0
Xem
949
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas Viết bởi: belenglishcenter | Tuesday, 08 September 2015 04:09:34 | Lượt xem: 1262 | Trả lời: 0
Xem
1262
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore Viết bởi: hoatrinh | Tuesday, 08 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 643 | Trả lời: 0
Xem
643
Trả lời
0
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân Viết bởi: admin | Tuesday, 08 September 2015 03:09:20 | Lượt xem: 1275 | Trả lời: 0
Xem
1275
Trả lời
0
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người Viết bởi: ngochithanhnt1985 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:16 | Lượt xem: 1506 | Trả lời: 0
Xem
1506
Trả lời
0
Vocabulary: Weather - Thời tiết
Vocabulary: Weather - Thời tiết Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:31 | Lượt xem: 743 | Trả lời: 0
Xem
743
Trả lời
0
Vocabulary: Family - Gia đình
Vocabulary: Family - Gia đình Viết bởi: sdgcv | Tuesday, 08 September 2015 03:09:54 | Lượt xem: 669 | Trả lời: 0
Xem
669
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:943
  • Trả lời:172
Len dau trang