0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng Viết bởi: ytampct | Thursday, 10 September 2015 04:09:57 | Lượt xem: 3122 | Trả lời: 0
Xem
3122
Trả lời
0
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp Viết bởi: nguyennhatkhanhvy | Thursday, 10 September 2015 04:09:38 | Lượt xem: 691 | Trả lời: 0
Xem
691
Trả lời
0
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn Viết bởi: laptrinhseo | Thursday, 10 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 728 | Trả lời: 0
Xem
728
Trả lời
0
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý Viết bởi: admin | Thursday, 10 September 2015 04:09:17 | Lượt xem: 706 | Trả lời: 0
Xem
706
Trả lời
0
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ Viết bởi: changtraidatviet8x | Tuesday, 08 September 2015 05:09:52 | Lượt xem: 1024 | Trả lời: 0
Xem
1024
Trả lời
0
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ Viết bởi: khavictory | Tuesday, 08 September 2015 05:09:50 | Lượt xem: 531 | Trả lời: 0
Xem
531
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa Viết bởi: namkhoa1602 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:04 | Lượt xem: 516 | Trả lời: 0
Xem
516
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:43 | Lượt xem: 843 | Trả lời: 0
Xem
843
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas Viết bởi: belenglishcenter | Tuesday, 08 September 2015 04:09:34 | Lượt xem: 1037 | Trả lời: 0
Xem
1037
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore Viết bởi: hoatrinh | Tuesday, 08 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 539 | Trả lời: 0
Xem
539
Trả lời
0
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân Viết bởi: admin | Tuesday, 08 September 2015 03:09:20 | Lượt xem: 1101 | Trả lời: 0
Xem
1101
Trả lời
0
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người Viết bởi: ngochithanhnt1985 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:16 | Lượt xem: 1219 | Trả lời: 0
Xem
1219
Trả lời
0
Vocabulary: Weather - Thời tiết
Vocabulary: Weather - Thời tiết Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:31 | Lượt xem: 682 | Trả lời: 0
Xem
682
Trả lời
0
Vocabulary: Family - Gia đình
Vocabulary: Family - Gia đình Viết bởi: sdgcv | Tuesday, 08 September 2015 03:09:54 | Lượt xem: 591 | Trả lời: 0
Xem
591
Trả lời
0
Vocabulary: Vietnam 's Holidays
Vocabulary: Vietnam 's Holidays Viết bởi: admin | Thursday, 20 August 2015 12:08:36 | Lượt xem: 1295 | Trả lời: 0
Xem
1295
Trả lời
0
6 phút từ vựng: Women-only train carriages
6 phút từ vựng: Women-only train carriages Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 19 August 2015 03:08:38 | Lượt xem: 604 | Trả lời: 0
Xem
604
Trả lời
0
6 phút từ vựng: The Boomerang Generation
6 phút từ vựng: The Boomerang Generation Viết bởi: info | Wednesday, 19 August 2015 03:08:34 | Lượt xem: 634 | Trả lời: 0
Xem
634
Trả lời
0
6 phút từ vựng: Stand up straight
6 phút từ vựng: Stand up straight Viết bởi: yumehana2k | Wednesday, 19 August 2015 03:08:46 | Lượt xem: 625 | Trả lời: 0
Xem
625
Trả lời
0
6 phút từ vựng: What would they write about you?
6 phút từ vựng: What would they write about you? Viết bởi: phongt2929 | Wednesday, 19 August 2015 02:08:40 | Lượt xem: 620 | Trả lời: 0
Xem
620
Trả lời
0
6 phút từ vựng: Is there a good and a bad smile?
6 phút từ vựng: Is there a good and a bad smile? Viết bởi: lahuyen98 | Wednesday, 19 August 2015 02:08:39 | Lượt xem: 669 | Trả lời: 0
Xem
669
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:847
  • Trả lời:172
Len dau trang