0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Vocabulary: Travelling by bus and train
Vocabulary: Travelling by bus and train Viết bởi: admin | Wednesday, 16 September 2015 10:09:47 | Lượt xem: 918 | Trả lời: 0
Xem
918
Trả lời
0
Vocabulary: Auto Parts - Bộ phận xe ô tô
Vocabulary: Auto Parts - Bộ phận xe ô tô Viết bởi: phongcaptain | Thursday, 10 September 2015 05:09:38 | Lượt xem: 662 | Trả lời: 0
Xem
662
Trả lời
0
Vocabulary: Drive - Lái xe
Vocabulary: Drive - Lái xe Viết bởi: belenglishcenter | Thursday, 10 September 2015 05:09:18 | Lượt xem: 685 | Trả lời: 0
Xem
685
Trả lời
0
Vocabulary: Vehicles - Phương tiện đi lại
Vocabulary: Vehicles - Phương tiện đi lại Viết bởi: bnmdf | Thursday, 10 September 2015 05:09:44 | Lượt xem: 1053 | Trả lời: 0
Xem
1053
Trả lời
0
Vocabulary: Tools - Dụng cụ
Vocabulary: Tools - Dụng cụ Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Thursday, 10 September 2015 05:09:56 | Lượt xem: 967 | Trả lời: 0
Xem
967
Trả lời
0
Vocabulary: Essential items - Nhu yếu phẩm
Vocabulary: Essential items - Nhu yếu phẩm Viết bởi: thinhtvdhtm | Thursday, 10 September 2015 04:09:14 | Lượt xem: 1035 | Trả lời: 0
Xem
1035
Trả lời
0
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng
Vocabulary: Furniture and household appliances - Đồ đạc và đồ gia dụng Viết bởi: ytampct | Thursday, 10 September 2015 04:09:57 | Lượt xem: 3465 | Trả lời: 0
Xem
3465
Trả lời
0
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp
Vocabulary: Kitchen - Nhà bếp Viết bởi: nguyennhatkhanhvy | Thursday, 10 September 2015 04:09:38 | Lượt xem: 746 | Trả lời: 0
Xem
746
Trả lời
0
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn
Vocabulary: House and garden - Nhà và vườn Viết bởi: laptrinhseo | Thursday, 10 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 781 | Trả lời: 0
Xem
781
Trả lời
0
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý
Vocabulary: Đặc điểm và thuật ngữ địa lý Viết bởi: admin | Thursday, 10 September 2015 04:09:17 | Lượt xem: 760 | Trả lời: 0
Xem
760
Trả lời
0
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ
Vocabulary: Continents and regions - Châu lục và các vùng lãnh thổ Viết bởi: changtraidatviet8x | Tuesday, 08 September 2015 05:09:52 | Lượt xem: 1111 | Trả lời: 0
Xem
1111
Trả lời
0
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ
Vocabulary: Languages - Ngôn ngữ Viết bởi: khavictory | Tuesday, 08 September 2015 05:09:50 | Lượt xem: 565 | Trả lời: 0
Xem
565
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa
Vocabulary: Country and Nationality Part 4: Africa Viết bởi: namkhoa1602 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:04 | Lượt xem: 538 | Trả lời: 0
Xem
538
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia
Vocabulary: Country and Nationality Part 3: Asia and Australia Viết bởi: ngoclinhnguyen3108 | Tuesday, 08 September 2015 04:09:43 | Lượt xem: 907 | Trả lời: 0
Xem
907
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas
Vocabulary: Country and Nationality Part 2: The americas Viết bởi: belenglishcenter | Tuesday, 08 September 2015 04:09:34 | Lượt xem: 1156 | Trả lời: 0
Xem
1156
Trả lời
0
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore
Vocabulary: Country and Nationality Part 1: Eupore Viết bởi: hoatrinh | Tuesday, 08 September 2015 04:09:03 | Lượt xem: 585 | Trả lời: 0
Xem
585
Trả lời
0
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân
Vocabulary: Clothing and personal items - Quần áo và đồ dùng cá nhân Viết bởi: admin | Tuesday, 08 September 2015 03:09:20 | Lượt xem: 1203 | Trả lời: 0
Xem
1203
Trả lời
0
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người
Vocabulary: Describe a person - Miêu tả người Viết bởi: ngochithanhnt1985 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:16 | Lượt xem: 1369 | Trả lời: 0
Xem
1369
Trả lời
0
Vocabulary: Weather - Thời tiết
Vocabulary: Weather - Thời tiết Viết bởi: phongtran2929 | Tuesday, 08 September 2015 03:09:31 | Lượt xem: 719 | Trả lời: 0
Xem
719
Trả lời
0
Vocabulary: Family - Gia đình
Vocabulary: Family - Gia đình Viết bởi: sdgcv | Tuesday, 08 September 2015 03:09:54 | Lượt xem: 641 | Trả lời: 0
Xem
641
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3798
  • Thành viên:898
  • Trả lời:172
Len dau trang