0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
What do you look like?
What do you look like? Viết bởi: gialoi2139 | Tuesday, 21 July 2015 01:07:24 | Lượt xem: 786 | Trả lời: 0
Xem
786
Trả lời
0
To have
To have Viết bởi: gkjjkj | Tuesday, 21 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
Number (II)
Number (II) Viết bởi: ngocbiu | Tuesday, 21 July 2015 11:07:42 | Lượt xem: 582 | Trả lời: 0
Xem
582
Trả lời
0
What is your job?
What is your job? Viết bởi: vinhtranwg | Tuesday, 21 July 2015 10:07:23 | Lượt xem: 675 | Trả lời: 0
Xem
675
Trả lời
0
Indefinite articles and 'it'
Indefinite articles and 'it' Viết bởi: admin | Tuesday, 21 July 2015 09:07:53 | Lượt xem: 625 | Trả lời: 0
Xem
625
Trả lời
0
My family
My family Viết bởi: dkit1991 | Tuesday, 21 July 2015 01:07:28 | Lượt xem: 570 | Trả lời: 0
Xem
570
Trả lời
0
The verb 'to be'
The verb 'to be' Viết bởi: phongtran1993 | Tuesday, 21 July 2015 12:07:35 | Lượt xem: 611 | Trả lời: 0
Xem
611
Trả lời
0
Colors
Colors Viết bởi: Mỹ Trinh Đào | Tuesday, 21 July 2015 12:07:17 | Lượt xem: 758 | Trả lời: 0
Xem
758
Trả lời
0
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd Plural Viết bởi: vcbytr | Monday, 20 July 2015 11:07:59 | Lượt xem: 568 | Trả lời: 0
Xem
568
Trả lời
0
Number (I)
Number (I) Viết bởi: wedfg | Monday, 20 July 2015 11:07:03 | Lượt xem: 596 | Trả lời: 0
Xem
596
Trả lời
0
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular
Personal Pronouns 1st, 2nd, 3rd singular Viết bởi: namhvkt | Monday, 20 July 2015 08:07:47 | Lượt xem: 642 | Trả lời: 0
Xem
642
Trả lời
0
To be or not to be
To be or not to be Viết bởi: rtyujk | Monday, 20 July 2015 08:07:31 | Lượt xem: 585 | Trả lời: 0
Xem
585
Trả lời
0
How are you?
How are you? Viết bởi: Đăng Hải | Monday, 20 July 2015 08:07:16 | Lượt xem: 542 | Trả lời: 0
Xem
542
Trả lời
0
Từ vựng: Sự tuyệt vời của từ vựng
Từ vựng: Sự tuyệt vời của từ vựng Viết bởi: vuthily | Thursday, 16 July 2015 03:07:18 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
Từ vựng về 'Cắt tóc'
Từ vựng về 'Cắt tóc' Viết bởi: phongiikook | Tuesday, 30 June 2015 02:06:15 | Lượt xem: 2236 | Trả lời: 0
Xem
2236
Trả lời
0
Nice to meet you!
Nice to meet you! Viết bởi: phongyeayong1994 | Friday, 17 July 2015 12:07:16 | Lượt xem: 740 | Trả lời: 0
Xem
740
Trả lời
0
Từ Vựng Theo Chủ Đề- Du Lịch
Từ Vựng Theo Chủ Đề- Du Lịch Viết bởi: dgfhjt | Wednesday, 06 April 2016 10:04:34 | Lượt xem: 730 | Trả lời: 0
Xem
730
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:934
  • Trả lời:172
Len dau trang