0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing - Part 1
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing - Part 1 Viết bởi: admin | Tuesday, 06 March 2018 04:03:44 | Lượt xem: 136 | Trả lời: 0
Xem
136
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về chủ đề công nghệ thông tin
Từ vựng tiếng Anh về chủ đề công nghệ thông tin Viết bởi: admin | Thursday, 01 March 2018 10:03:29 | Lượt xem: 131 | Trả lời: 0
Xem
131
Trả lời
0
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề không gian vũ trụ
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề không gian vũ trụ Viết bởi: admin | Thursday, 01 March 2018 07:03:37 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình Viết bởi: admin | Tuesday, 27 February 2018 08:02:09 | Lượt xem: 128 | Trả lời: 0
Xem
128
Trả lời
0
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết Viết bởi: admin | Tuesday, 27 February 2018 08:02:23 | Lượt xem: 160 | Trả lời: 0
Xem
160
Trả lời
0
60 từ vựng tiếng Anh chủ đề thực phẩm
60 từ vựng tiếng Anh chủ đề thực phẩm Viết bởi: admin | Saturday, 24 February 2018 06:02:08 | Lượt xem: 107 | Trả lời: 0
Xem
107
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về các loài hoa
Từ vựng tiếng Anh về các loài hoa Viết bởi: admin | Monday, 12 February 2018 10:02:17 | Lượt xem: 183 | Trả lời: 0
Xem
183
Trả lời
0
50 từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật
50 từ vựng tiếng Anh chủ đề động vật Viết bởi: admin | Friday, 09 February 2018 09:02:10 | Lượt xem: 194 | Trả lời: 0
Xem
194
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh sử dụng ngày Tết
Từ vựng tiếng Anh sử dụng ngày Tết Viết bởi: admin | Thursday, 08 February 2018 10:02:40 | Lượt xem: 166 | Trả lời: 0
Xem
166
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chủ đề phim ảnh
Từ vựng tiếng Anh chủ đề phim ảnh Viết bởi: admin | Wednesday, 31 January 2018 06:01:11 | Lượt xem: 187 | Trả lời: 0
Xem
187
Trả lời
0
Từ vựng chủ đề Bóng đá
Từ vựng chủ đề Bóng đá Viết bởi: admin | Thursday, 25 January 2018 09:01:08 | Lượt xem: 194 | Trả lời: 0
Xem
194
Trả lời
0
Từ vựng về chủ đề khách sạn trong tiếng Anh
Từ vựng về chủ đề khách sạn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 25 January 2018 01:01:32 | Lượt xem: 179 | Trả lời: 0
Xem
179
Trả lời
0
Từ vựng về chủ đề nhà hàng trong tiếng Anh
Từ vựng về chủ đề nhà hàng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 24 January 2018 09:01:50 | Lượt xem: 178 | Trả lời: 0
Xem
178
Trả lời
0
Từ vựng về các nghề nghiệp trong tiếng Anh
Từ vựng về các nghề nghiệp trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 January 2018 02:01:45 | Lượt xem: 215 | Trả lời: 0
Xem
215
Trả lời
0
Những từ vựng có thể thay thế 'Walk'
Những từ vựng có thể thay thế 'Walk' Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 03:01:48 | Lượt xem: 215 | Trả lời: 0
Xem
215
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về toàn cầu hóa
Từ vựng tiếng Anh về toàn cầu hóa Viết bởi: admin | Friday, 12 January 2018 01:01:20 | Lượt xem: 342 | Trả lời: 0
Xem
342
Trả lời
0
Các ngày lễ tết ở Việt Nam trong tiếng Anh là gì?
Các ngày lễ tết ở Việt Nam trong tiếng Anh là gì? Viết bởi: admin | Monday, 08 January 2018 03:01:58 | Lượt xem: 300 | Trả lời: 0
Xem
300
Trả lời
0
25 từ vựng tiếng Anh dùng để diễn tả giọng nói
25 từ vựng tiếng Anh dùng để diễn tả giọng nói Viết bởi: admin | Sunday, 26 November 2017 07:11:47 | Lượt xem: 343 | Trả lời: 0
Xem
343
Trả lời
0
Phân biệt các danh xưng trong tiếng Anh
Phân biệt các danh xưng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Sunday, 26 November 2017 07:11:17 | Lượt xem: 336 | Trả lời: 0
Xem
336
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình
Những cụm từ tiếng Anh thường dùng trong gia đình Viết bởi: admin | Sunday, 19 November 2017 08:11:09 | Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3755
  • Thành viên:847
  • Trả lời:172
Len dau trang