0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P1)
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P1) Viết bởi: admin | Wednesday, 26 July 2017 08:07:44 | Lượt xem: 80 | Trả lời: 0
Xem
80
Trả lời
0
Các loại rau củ quả trong tiếng Anh
Các loại rau củ quả trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 01:07:41 | Lượt xem: 137 | Trả lời: 0
Xem
137
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P2)
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P2) Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 01:07:04 | Lượt xem: 59 | Trả lời: 0
Xem
59
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P1)
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P1) Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 12:07:40 | Lượt xem: 87 | Trả lời: 0
Xem
87
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu: Bảo hiểm, hợp đồng, vận đơn -P1
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu: Bảo hiểm, hợp đồng, vận đơn -P1 Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 05:07:54 | Lượt xem: 77 | Trả lời: 0
Xem
77
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh để nói về đám đông
Từ vựng tiếng Anh để nói về đám đông Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 03:07:05 | Lượt xem: 73 | Trả lời: 0
Xem
73
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh thường dùng trong hợp đồng
10 thuật ngữ tiếng Anh thường dùng trong hợp đồng Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 03:07:42 | Lượt xem: 58 | Trả lời: 0
Xem
58
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2): Vận tải quốc tế (VTQT)
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2): Vận tải quốc tế (VTQT) Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 06:07:01 | Lượt xem: 55 | Trả lời: 0
Xem
55
Trả lời
0
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.3)
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 20 July 2017 09:07:51 | Lượt xem: 58 | Trả lời: 0
Xem
58
Trả lời
0
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.2)
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 20 July 2017 09:07:37 | Lượt xem: 64 | Trả lời: 0
Xem
64
Trả lời
0
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.1)
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 20 July 2017 09:07:00 | Lượt xem: 113 | Trả lời: 0
Xem
113
Trả lời
0
Từ
Từ "sick" và "ill" khác nhau thế nào? Viết bởi: admin | Wednesday, 19 July 2017 03:07:13 | Lượt xem: 92 | Trả lời: 0
Xem
92
Trả lời
0
Tên tiếng Anh viết tắt của các tổ chức quốc tế
Tên tiếng Anh viết tắt của các tổ chức quốc tế Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 08:07:32 | Lượt xem: 93 | Trả lời: 0
Xem
93
Trả lời
0
Sự khác nhau về ngữ nghĩa giữa Triumph và Victory
Sự khác nhau về ngữ nghĩa giữa Triumph và Victory Viết bởi: admin | Tuesday, 18 July 2017 02:07:14 | Lượt xem: 132 | Trả lời: 0
Xem
132
Trả lời
0
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.4)
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.4) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 10:07:40 | Lượt xem: 65 | Trả lời: 0
Xem
65
Trả lời
0
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.3)
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 05:07:28 | Lượt xem: 68 | Trả lời: 0
Xem
68
Trả lời
0
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.2)
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 10:07:02 | Lượt xem: 101 | Trả lời: 0
Xem
101
Trả lời
0
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.1)
Các loại bệnh thường gặp trong tiếng Anh (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 10:07:42 | Lượt xem: 127 | Trả lời: 0
Xem
127
Trả lời
0
Từ vựng chủ đề tội phạm (P.2)
Từ vựng chủ đề tội phạm (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 10:07:20 | Lượt xem: 108 | Trả lời: 0
Xem
108
Trả lời
0
Từ vựng chủ đề tội phạm (P.1)
Từ vựng chủ đề tội phạm (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 03:07:22 | Lượt xem: 146 | Trả lời: 0
Xem
146
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3432
  • Thành viên:679
  • Trả lời:172
Len dau trang