0915.096.396

Từ Vựng Theo Chủ Đề

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P3): Thanh toán quốc tế (TTQT)
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P3): Thanh toán quốc tế (TTQT) Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 04:07:58 | Lượt xem: 245 | Trả lời: 0
Xem
245
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về biển hiệu và chỉ dẫn ở sân bay
Từ vựng tiếng Anh về biển hiệu và chỉ dẫn ở sân bay Viết bởi: admin | Saturday, 29 July 2017 03:07:54 | Lượt xem: 165 | Trả lời: 0
Xem
165
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục (P.2)
Từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 04:07:49 | Lượt xem: 93 | Trả lời: 0
Xem
93
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục (P.1)
Từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục (P.1) Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 04:07:26 | Lượt xem: 100 | Trả lời: 0
Xem
100
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.3)
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.3) Viết bởi: admin | Tuesday, 01 August 2017 02:08:44 | Lượt xem: 107 | Trả lời: 0
Xem
107
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.2)
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.2) Viết bởi: admin | Tuesday, 01 August 2017 02:08:25 | Lượt xem: 115 | Trả lời: 0
Xem
115
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.1)
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (P.1) Viết bởi: admin | Tuesday, 01 August 2017 02:08:33 | Lượt xem: 131 | Trả lời: 0
Xem
131
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh về các loại gia vị thảo mộc
Từ vựng tiếng Anh về các loại gia vị thảo mộc Viết bởi: admin | Wednesday, 26 July 2017 11:07:33 | Lượt xem: 207 | Trả lời: 0
Xem
207
Trả lời
0
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P3)
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P3) Viết bởi: admin | Wednesday, 26 July 2017 09:07:04 | Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P2)
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P2) Viết bởi: admin | Wednesday, 26 July 2017 08:07:49 | Lượt xem: 109 | Trả lời: 0
Xem
109
Trả lời
0
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P1)
Bỏ túi từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu (P1) Viết bởi: admin | Wednesday, 26 July 2017 08:07:44 | Lượt xem: 113 | Trả lời: 0
Xem
113
Trả lời
0
Các loại rau củ quả trong tiếng Anh
Các loại rau củ quả trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 01:07:41 | Lượt xem: 209 | Trả lời: 0
Xem
209
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P2)
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P2) Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 01:07:04 | Lượt xem: 87 | Trả lời: 0
Xem
87
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P1)
Từ vựng chuyên ngành Marketing (P1) Viết bởi: admin | Sunday, 23 July 2017 12:07:40 | Lượt xem: 116 | Trả lời: 0
Xem
116
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu: Bảo hiểm, hợp đồng, vận đơn -P1
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu: Bảo hiểm, hợp đồng, vận đơn -P1 Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 05:07:54 | Lượt xem: 126 | Trả lời: 0
Xem
126
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh để nói về đám đông
Từ vựng tiếng Anh để nói về đám đông Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 03:07:05 | Lượt xem: 112 | Trả lời: 0
Xem
112
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh thường dùng trong hợp đồng
10 thuật ngữ tiếng Anh thường dùng trong hợp đồng Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 03:07:42 | Lượt xem: 98 | Trả lời: 0
Xem
98
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2): Vận tải quốc tế (VTQT)
Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu (P2): Vận tải quốc tế (VTQT) Viết bởi: admin | Saturday, 22 July 2017 06:07:01 | Lượt xem: 116 | Trả lời: 0
Xem
116
Trả lời
0
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.3)
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.3) Viết bởi: admin | Thursday, 20 July 2017 09:07:51 | Lượt xem: 105 | Trả lời: 0
Xem
105
Trả lời
0
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.2)
Tính từ chỉ tâm trạng, cảm xúc tiêu cực (P.2) Viết bởi: admin | Thursday, 20 July 2017 09:07:37 | Lượt xem: 111 | Trả lời: 0
Xem
111
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:727
  • Trả lời:172
Len dau trang