0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English In A Minute: to have butterflies
VOA English In A Minute: to have butterflies Viết bởi: thanhthien437 | Wednesday, 01 March 2017 11:03:03 | Lượt xem: 507 | Trả lời: 0
Xem
507
Trả lời
0
VOA English In A Minute: World Economy
VOA English In A Minute: World Economy Viết bởi: delfino60495 | Friday, 25 March 2016 03:03:47 | Lượt xem: 697 | Trả lời: 0
Xem
697
Trả lời
0
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị Viết bởi: fdhdf | Friday, 25 March 2016 03:03:55 | Lượt xem: 553 | Trả lời: 0
Xem
553
Trả lời
0
VOA Learning English Compilation
VOA Learning English Compilation Viết bởi: quangducvlu | Wednesday, 16 March 2016 12:03:35 | Lượt xem: 445 | Trả lời: 0
Xem
445
Trả lời
0
VOA English in a Minute: It's Up To You
VOA English in a Minute: It's Up To You Viết bởi: fgcdf | Friday, 25 September 2015 06:09:41 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 0
Xem
594
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver Viết bởi: khoanam8668 | Friday, 25 September 2015 06:09:41 | Lượt xem: 815 | Trả lời: 0
Xem
815
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree Viết bởi: admin | Friday, 25 September 2015 06:09:02 | Lượt xem: 524 | Trả lời: 0
Xem
524
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Clear the Air
VOA English in a Minute: Clear the Air Viết bởi: oldfox_9x | Friday, 25 September 2015 06:09:27 | Lượt xem: 595 | Trả lời: 0
Xem
595
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff Viết bởi: Nguyen Cong Bi | Sunday, 06 September 2015 12:09:42 | Lượt xem: 622 | Trả lời: 0
Xem
622
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend Viết bởi: hoatrinh | Sunday, 06 September 2015 12:09:43 | Lượt xem: 568 | Trả lời: 0
Xem
568
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back to Square One
VOA English in a Minute: Back to Square One Viết bởi: vbcbvrjh | Sunday, 06 September 2015 12:09:24 | Lượt xem: 492 | Trả lời: 0
Xem
492
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants Viết bởi: dkit1991 | Sunday, 06 September 2015 12:09:16 | Lượt xem: 505 | Trả lời: 0
Xem
505
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Food for Thought
VOA English in a Minute: Food for Thought Viết bởi: linhtran123 | Sunday, 06 September 2015 12:09:31 | Lượt xem: 525 | Trả lời: 0
Xem
525
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle Viết bởi: thanhha2020 | Sunday, 06 September 2015 12:09:19 | Lượt xem: 460 | Trả lời: 0
Xem
460
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Poker Face
VOA English in a Minute: Poker Face Viết bởi: huynhlienthanhxuan | Sunday, 06 September 2015 12:09:32 | Lượt xem: 575 | Trả lời: 0
Xem
575
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Blow Off Steam
VOA English in a Minute: Blow Off Steam Viết bởi: ngoctrinh | Sunday, 06 September 2015 12:09:36 | Lượt xem: 546 | Trả lời: 0
Xem
546
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust Viết bởi: Nongdandaksong | Sunday, 06 September 2015 12:09:25 | Lượt xem: 509 | Trả lời: 0
Xem
509
Trả lời
0
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree Viết bởi: dsgfdv | Sunday, 06 September 2015 12:09:51 | Lượt xem: 425 | Trả lời: 0
Xem
425
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Know the Ropes
VOA English in a Minute: Know the Ropes Viết bởi: sdgcv | Sunday, 06 September 2015 12:09:43 | Lượt xem: 570 | Trả lời: 0
Xem
570
Trả lời
0
VOA English in a Minute:  Keep One's Eyes Peeled
VOA English in a Minute: Keep One's Eyes Peeled Viết bởi: webvitran | Sunday, 06 September 2015 11:09:05 | Lượt xem: 536 | Trả lời: 0
Xem
536
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang