0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English In A Minute: to have butterflies
VOA English In A Minute: to have butterflies Viết bởi: thanhthien437 | Wednesday, 01 March 2017 11:03:03 | Lượt xem: 566 | Trả lời: 0
Xem
566
Trả lời
0
VOA English In A Minute: World Economy
VOA English In A Minute: World Economy Viết bởi: delfino60495 | Friday, 25 March 2016 03:03:47 | Lượt xem: 753 | Trả lời: 0
Xem
753
Trả lời
0
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị Viết bởi: fdhdf | Friday, 25 March 2016 03:03:55 | Lượt xem: 596 | Trả lời: 0
Xem
596
Trả lời
0
VOA Learning English Compilation
VOA Learning English Compilation Viết bởi: quangducvlu | Wednesday, 16 March 2016 12:03:35 | Lượt xem: 480 | Trả lời: 0
Xem
480
Trả lời
0
VOA English in a Minute: It's Up To You
VOA English in a Minute: It's Up To You Viết bởi: fgcdf | Friday, 25 September 2015 06:09:41 | Lượt xem: 638 | Trả lời: 0
Xem
638
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver Viết bởi: khoanam8668 | Friday, 25 September 2015 06:09:41 | Lượt xem: 882 | Trả lời: 0
Xem
882
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree Viết bởi: admin | Friday, 25 September 2015 06:09:02 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Clear the Air
VOA English in a Minute: Clear the Air Viết bởi: oldfox_9x | Friday, 25 September 2015 06:09:27 | Lượt xem: 638 | Trả lời: 0
Xem
638
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff Viết bởi: Nguyen Cong Bi | Sunday, 06 September 2015 12:09:42 | Lượt xem: 665 | Trả lời: 0
Xem
665
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend Viết bởi: hoatrinh | Sunday, 06 September 2015 12:09:43 | Lượt xem: 613 | Trả lời: 0
Xem
613
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back to Square One
VOA English in a Minute: Back to Square One Viết bởi: vbcbvrjh | Sunday, 06 September 2015 12:09:24 | Lượt xem: 538 | Trả lời: 0
Xem
538
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants Viết bởi: dkit1991 | Sunday, 06 September 2015 12:09:16 | Lượt xem: 548 | Trả lời: 0
Xem
548
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Food for Thought
VOA English in a Minute: Food for Thought Viết bởi: linhtran123 | Sunday, 06 September 2015 12:09:31 | Lượt xem: 566 | Trả lời: 0
Xem
566
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle Viết bởi: thanhha2020 | Sunday, 06 September 2015 12:09:19 | Lượt xem: 502 | Trả lời: 0
Xem
502
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Poker Face
VOA English in a Minute: Poker Face Viết bởi: huynhlienthanhxuan | Sunday, 06 September 2015 12:09:32 | Lượt xem: 628 | Trả lời: 0
Xem
628
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Blow Off Steam
VOA English in a Minute: Blow Off Steam Viết bởi: ngoctrinh | Sunday, 06 September 2015 12:09:36 | Lượt xem: 581 | Trả lời: 0
Xem
581
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust Viết bởi: Nongdandaksong | Sunday, 06 September 2015 12:09:25 | Lượt xem: 550 | Trả lời: 0
Xem
550
Trả lời
0
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree Viết bởi: dsgfdv | Sunday, 06 September 2015 12:09:51 | Lượt xem: 453 | Trả lời: 0
Xem
453
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Know the Ropes
VOA English in a Minute: Know the Ropes Viết bởi: sdgcv | Sunday, 06 September 2015 12:09:43 | Lượt xem: 606 | Trả lời: 0
Xem
606
Trả lời
0
VOA English in a Minute:  Keep One's Eyes Peeled
VOA English in a Minute: Keep One's Eyes Peeled Viết bởi: webvitran | Sunday, 06 September 2015 11:09:05 | Lượt xem: 578 | Trả lời: 0
Xem
578
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang