0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English in a Minute:  Keep One's Eyes Peeled
VOA English in a Minute: Keep One's Eyes Peeled Viết bởi: webvitran | Sunday, 06 September 2015 10:09:05 | Lượt xem: 689 | Trả lời: 0
Xem
689
Trả lời
0
VOA Report: Self-Cleaning Paint
VOA Report: Self-Cleaning Paint Viết bởi: Trang Chủ Mận | Thursday, 03 September 2015 12:09:45 | Lượt xem: 660 | Trả lời: 0
Xem
660
Trả lời
0
VOA Report: Google Opens First 'Campus' in Seoul
VOA Report: Google Opens First 'Campus' in Seoul Viết bởi: lengocmyhuong | Wednesday, 02 September 2015 11:09:41 | Lượt xem: 687 | Trả lời: 0
Xem
687
Trả lời
0
VOA Report: Honest Debate Is About Understanding
VOA Report: Honest Debate Is About Understanding Viết bởi: haphuong300594 | Wednesday, 02 September 2015 11:09:08 | Lượt xem: 568 | Trả lời: 0
Xem
568
Trả lời
0
VOA Report: Phone Helps Deaf-Blind People Communicate
VOA Report: Phone Helps Deaf-Blind People Communicate Viết bởi: Nguyễn Duy Luân | Wednesday, 02 September 2015 11:09:55 | Lượt xem: 647 | Trả lời: 0
Xem
647
Trả lời
0
VOA Report: Cambodia Finds Success in Improving Nutrition
VOA Report: Cambodia Finds Success in Improving Nutrition Viết bởi: phongtiranoxxx | Wednesday, 02 September 2015 11:09:34 | Lượt xem: 513 | Trả lời: 0
Xem
513
Trả lời
0
VOA Report: Wave Energy Prize Competition
VOA Report: Wave Energy Prize Competition Viết bởi: luckstar.ht | Wednesday, 02 September 2015 11:09:24 | Lượt xem: 598 | Trả lời: 0
Xem
598
Trả lời
0
VOA Report: Heated Dispute over Catfish
VOA Report: Heated Dispute over Catfish Viết bởi: namkhoa1602 | Wednesday, 02 September 2015 11:09:34 | Lượt xem: 608 | Trả lời: 0
Xem
608
Trả lời
0
VOA Report: Successful Debaters Find Career and Life Rewards
VOA Report: Successful Debaters Find Career and Life Rewards Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Wednesday, 02 September 2015 11:09:06 | Lượt xem: 520 | Trả lời: 0
Xem
520
Trả lời
0
VOA Report: Weather Predicts Diseases
VOA Report: Weather Predicts Diseases Viết bởi: thuhang.bacha2015 | Wednesday, 02 September 2015 11:09:09 | Lượt xem: 576 | Trả lời: 0
Xem
576
Trả lời
0
VOA Report: Wide Insecticide Use Damages Wild Bee Populations
VOA Report: Wide Insecticide Use Damages Wild Bee Populations Viết bởi: admin | Wednesday, 02 September 2015 11:09:25 | Lượt xem: 451 | Trả lời: 0
Xem
451
Trả lời
0
VOA English in a Minute: A Bitter Pill to Swallow
VOA English in a Minute: A Bitter Pill to Swallow Viết bởi: vuchithien0606 | Monday, 31 August 2015 05:08:40 | Lượt xem: 620 | Trả lời: 0
Xem
620
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fifth Wheel
VOA English in a Minute: Fifth Wheel Viết bởi: lecanhjing | Saturday, 05 September 2015 09:09:03 | Lượt xem: 581 | Trả lời: 0
Xem
581
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Don't Count Your Chickens Before They Hatch
VOA English in a Minute: Don't Count Your Chickens Before They Hatch Viết bởi: phongtiranoxxx | Monday, 31 August 2015 05:08:35 | Lượt xem: 502 | Trả lời: 0
Xem
502
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Over the Hill
VOA English in a Minute: Over the Hill Viết bởi: gialoi2139 | Monday, 31 August 2015 05:08:44 | Lượt xem: 616 | Trả lời: 0
Xem
616
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Skating on Thin Ice
VOA English in a Minute: Skating on Thin Ice Viết bởi: Linh Lang | Monday, 31 August 2015 05:08:30 | Lượt xem: 575 | Trả lời: 0
Xem
575
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Out of the Woods
VOA English in a Minute: Out of the Woods Viết bởi: admin | Monday, 31 August 2015 05:08:38 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Tip of the Iceberg
VOA English in a Minute: Tip of the Iceberg Viết bởi: kimchitran | Monday, 31 August 2015 05:08:41 | Lượt xem: 635 | Trả lời: 0
Xem
635
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Shoot the Breeze
VOA English in a Minute: Shoot the Breeze Viết bởi: wedfg | Monday, 31 August 2015 05:08:15 | Lượt xem: 525 | Trả lời: 0
Xem
525
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Straight from the Horse's Mouth
VOA English in a Minute: Straight from the Horse's Mouth Viết bởi: Pe Anh | Monday, 31 August 2015 05:08:39 | Lượt xem: 507 | Trả lời: 0
Xem
507
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3805
  • Thành viên:914
  • Trả lời:172
Len dau trang