0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English in a Minute:  Put (Something) on Hold
VOA English in a Minute: Put (Something) on Hold Viết bởi: tranhang | Monday, 31 August 2015 05:08:22 | Lượt xem: 541 | Trả lời: 0
Xem
541
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye Viết bởi: Hanh Shakii | Monday, 31 August 2015 05:08:01 | Lượt xem: 466 | Trả lời: 0
Xem
466
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Nail-biter
VOA English in a Minute: Nail-biter Viết bởi: gialoi2139 | Monday, 31 August 2015 05:08:19 | Lượt xem: 543 | Trả lời: 0
Xem
543
Trả lời
0
VOA Report: Ransomware software is on the Rise
VOA Report: Ransomware software is on the Rise Viết bởi: phongyeayong1994 | Monday, 31 August 2015 05:08:23 | Lượt xem: 493 | Trả lời: 0
Xem
493
Trả lời
0
VOA Report: Trade Adjustment Authority
VOA Report: Trade Adjustment Authority Viết bởi: Trịnh Bình | Monday, 31 August 2015 04:08:38 | Lượt xem: 494 | Trả lời: 0
Xem
494
Trả lời
0
VOA Report: Singing Language
VOA Report: Singing Language Viết bởi: miumiuxinh1998 | Monday, 31 August 2015 04:08:01 | Lượt xem: 517 | Trả lời: 0
Xem
517
Trả lời
0
VOA Report: Running and Longevity
VOA Report: Running and Longevity Viết bởi: yumehana2k | Monday, 31 August 2015 04:08:33 | Lượt xem: 568 | Trả lời: 0
Xem
568
Trả lời
0
VOA Report: Solar Sailer
VOA Report: Solar Sailer Viết bởi: tranyenlinh0195 | Monday, 31 August 2015 04:08:09 | Lượt xem: 528 | Trả lời: 0
Xem
528
Trả lời
0
VOA Report: Mapping Energy Efficiency
VOA Report: Mapping Energy Efficiency Viết bởi: thanhthao094 | Monday, 31 August 2015 04:08:35 | Lượt xem: 511 | Trả lời: 0
Xem
511
Trả lời
0
VOA Report: China invests more in Australia
VOA Report: China invests more in Australia Viết bởi: jgbjcnb | Monday, 31 August 2015 04:08:45 | Lượt xem: 585 | Trả lời: 0
Xem
585
Trả lời
0
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option Viết bởi: webvitran | Monday, 31 August 2015 04:08:03 | Lượt xem: 499 | Trả lời: 0
Xem
499
Trả lời
0
VOA Report:  African Children with AIDS Lack Medical Care
VOA Report: African Children with AIDS Lack Medical Care Viết bởi: Minh Khánh Bùi | Monday, 31 August 2015 04:08:49 | Lượt xem: 444 | Trả lời: 0
Xem
444
Trả lời
0
VOA Report: Plankton More Important than Thought
VOA Report: Plankton More Important than Thought Viết bởi: admin | Monday, 31 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 457 | Trả lời: 0
Xem
457
Trả lời
0
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th Viết bởi: Hanhnguyen9418 | Monday, 31 August 2015 04:08:36 | Lượt xem: 488 | Trả lời: 0
Xem
488
Trả lời
0
VOA Report: US minimum wage
VOA Report: US minimum wage Viết bởi: ngocbiu | Monday, 31 August 2015 04:08:51 | Lượt xem: 482 | Trả lời: 0
Xem
482
Trả lời
0
VOA Report:  Obesity Long Term Problem
VOA Report: Obesity Long Term Problem Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Monday, 31 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 506 | Trả lời: 0
Xem
506
Trả lời
0
VOA Report: Forest Food
VOA Report: Forest Food Viết bởi: tubio36 | Monday, 31 August 2015 04:08:08 | Lượt xem: 517 | Trả lời: 0
Xem
517
Trả lời
0
VOA Report: Social media apps
VOA Report: Social media apps Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Monday, 31 August 2015 03:08:53 | Lượt xem: 523 | Trả lời: 0
Xem
523
Trả lời
0
VOA Report: IMF Income Inequality
VOA Report: IMF Income Inequality Viết bởi: dkjfghkjfd | Monday, 31 August 2015 03:08:44 | Lượt xem: 519 | Trả lời: 0
Xem
519
Trả lời
0
VOA Report: Civic Education Program and Politics
VOA Report: Civic Education Program and Politics Viết bởi: jgfhfd | Monday, 31 August 2015 03:08:28 | Lượt xem: 525 | Trả lời: 0
Xem
525
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3638
  • Thành viên:799
  • Trả lời:172
Len dau trang