0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English in a Minute:  Put (Something) on Hold
VOA English in a Minute: Put (Something) on Hold Viết bởi: tranhang | Monday, 31 August 2015 05:08:22 | Lượt xem: 595 | Trả lời: 0
Xem
595
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye Viết bởi: Hanh Shakii | Monday, 31 August 2015 05:08:01 | Lượt xem: 527 | Trả lời: 0
Xem
527
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Nail-biter
VOA English in a Minute: Nail-biter Viết bởi: gialoi2139 | Monday, 31 August 2015 05:08:19 | Lượt xem: 598 | Trả lời: 0
Xem
598
Trả lời
0
VOA Report: Ransomware software is on the Rise
VOA Report: Ransomware software is on the Rise Viết bởi: phongyeayong1994 | Monday, 31 August 2015 05:08:23 | Lượt xem: 547 | Trả lời: 0
Xem
547
Trả lời
0
VOA Report: Trade Adjustment Authority
VOA Report: Trade Adjustment Authority Viết bởi: Trịnh Bình | Monday, 31 August 2015 04:08:38 | Lượt xem: 541 | Trả lời: 0
Xem
541
Trả lời
0
VOA Report: Singing Language
VOA Report: Singing Language Viết bởi: miumiuxinh1998 | Monday, 31 August 2015 04:08:01 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 0
Xem
558
Trả lời
0
VOA Report: Running and Longevity
VOA Report: Running and Longevity Viết bởi: yumehana2k | Monday, 31 August 2015 04:08:33 | Lượt xem: 630 | Trả lời: 0
Xem
630
Trả lời
0
VOA Report: Solar Sailer
VOA Report: Solar Sailer Viết bởi: tranyenlinh0195 | Monday, 31 August 2015 04:08:09 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0
VOA Report: Mapping Energy Efficiency
VOA Report: Mapping Energy Efficiency Viết bởi: thanhthao094 | Monday, 31 August 2015 04:08:35 | Lượt xem: 575 | Trả lời: 0
Xem
575
Trả lời
0
VOA Report: China invests more in Australia
VOA Report: China invests more in Australia Viết bởi: jgbjcnb | Monday, 31 August 2015 04:08:45 | Lượt xem: 645 | Trả lời: 0
Xem
645
Trả lời
0
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option Viết bởi: webvitran | Monday, 31 August 2015 04:08:03 | Lượt xem: 564 | Trả lời: 0
Xem
564
Trả lời
0
VOA Report:  African Children with AIDS Lack Medical Care
VOA Report: African Children with AIDS Lack Medical Care Viết bởi: Minh Khánh Bùi | Monday, 31 August 2015 04:08:49 | Lượt xem: 506 | Trả lời: 0
Xem
506
Trả lời
0
VOA Report: Plankton More Important than Thought
VOA Report: Plankton More Important than Thought Viết bởi: admin | Monday, 31 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 504 | Trả lời: 0
Xem
504
Trả lời
0
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th Viết bởi: Hanhnguyen9418 | Monday, 31 August 2015 04:08:36 | Lượt xem: 544 | Trả lời: 0
Xem
544
Trả lời
0
VOA Report: US minimum wage
VOA Report: US minimum wage Viết bởi: ngocbiu | Monday, 31 August 2015 04:08:51 | Lượt xem: 532 | Trả lời: 0
Xem
532
Trả lời
0
VOA Report:  Obesity Long Term Problem
VOA Report: Obesity Long Term Problem Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Monday, 31 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
VOA Report: Forest Food
VOA Report: Forest Food Viết bởi: tubio36 | Monday, 31 August 2015 04:08:08 | Lượt xem: 579 | Trả lời: 0
Xem
579
Trả lời
0
VOA Report: Social media apps
VOA Report: Social media apps Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Monday, 31 August 2015 03:08:53 | Lượt xem: 575 | Trả lời: 0
Xem
575
Trả lời
0
VOA Report: IMF Income Inequality
VOA Report: IMF Income Inequality Viết bởi: dkjfghkjfd | Monday, 31 August 2015 03:08:44 | Lượt xem: 577 | Trả lời: 0
Xem
577
Trả lời
0
VOA Report: Civic Education Program and Politics
VOA Report: Civic Education Program and Politics Viết bởi: jgfhfd | Monday, 31 August 2015 03:08:28 | Lượt xem: 586 | Trả lời: 0
Xem
586
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3805
  • Thành viên:915
  • Trả lời:172
Len dau trang