0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
VOA English in a Minute:  Put (Something) on Hold
VOA English in a Minute: Put (Something) on Hold Viết bởi: tranhang | Monday, 31 August 2015 05:08:22 | Lượt xem: 574 | Trả lời: 0
Xem
574
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye
VOA English in a Minute: Apple of One's Eye Viết bởi: Hanh Shakii | Monday, 31 August 2015 05:08:01 | Lượt xem: 502 | Trả lời: 0
Xem
502
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Nail-biter
VOA English in a Minute: Nail-biter Viết bởi: gialoi2139 | Monday, 31 August 2015 05:08:19 | Lượt xem: 572 | Trả lời: 0
Xem
572
Trả lời
0
VOA Report: Ransomware software is on the Rise
VOA Report: Ransomware software is on the Rise Viết bởi: phongyeayong1994 | Monday, 31 August 2015 05:08:23 | Lượt xem: 532 | Trả lời: 0
Xem
532
Trả lời
0
VOA Report: Trade Adjustment Authority
VOA Report: Trade Adjustment Authority Viết bởi: Trịnh Bình | Monday, 31 August 2015 04:08:38 | Lượt xem: 521 | Trả lời: 0
Xem
521
Trả lời
0
VOA Report: Singing Language
VOA Report: Singing Language Viết bởi: miumiuxinh1998 | Monday, 31 August 2015 04:08:01 | Lượt xem: 541 | Trả lời: 0
Xem
541
Trả lời
0
VOA Report: Running and Longevity
VOA Report: Running and Longevity Viết bởi: yumehana2k | Monday, 31 August 2015 04:08:33 | Lượt xem: 608 | Trả lời: 0
Xem
608
Trả lời
0
VOA Report: Solar Sailer
VOA Report: Solar Sailer Viết bởi: tranyenlinh0195 | Monday, 31 August 2015 04:08:09 | Lượt xem: 567 | Trả lời: 0
Xem
567
Trả lời
0
VOA Report: Mapping Energy Efficiency
VOA Report: Mapping Energy Efficiency Viết bởi: thanhthao094 | Monday, 31 August 2015 04:08:35 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
VOA Report: China invests more in Australia
VOA Report: China invests more in Australia Viết bởi: jgbjcnb | Monday, 31 August 2015 04:08:45 | Lượt xem: 625 | Trả lời: 0
Xem
625
Trả lời
0
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option
VOA Report: LinkedIn, EF Offer New English-Learning Option Viết bởi: webvitran | Monday, 31 August 2015 04:08:03 | Lượt xem: 536 | Trả lời: 0
Xem
536
Trả lời
0
VOA Report:  African Children with AIDS Lack Medical Care
VOA Report: African Children with AIDS Lack Medical Care Viết bởi: Minh Khánh Bùi | Monday, 31 August 2015 04:08:49 | Lượt xem: 478 | Trả lời: 0
Xem
478
Trả lời
0
VOA Report: Plankton More Important than Thought
VOA Report: Plankton More Important than Thought Viết bởi: admin | Monday, 31 August 2015 04:08:24 | Lượt xem: 487 | Trả lời: 0
Xem
487
Trả lời
0
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th
VOA Report: Heat-Resistant Glassware's 100th Viết bởi: Hanhnguyen9418 | Monday, 31 August 2015 04:08:36 | Lượt xem: 524 | Trả lời: 0
Xem
524
Trả lời
0
VOA Report: US minimum wage
VOA Report: US minimum wage Viết bởi: ngocbiu | Monday, 31 August 2015 04:08:51 | Lượt xem: 513 | Trả lời: 0
Xem
513
Trả lời
0
VOA Report:  Obesity Long Term Problem
VOA Report: Obesity Long Term Problem Viết bởi: Tạ Vũ Hà | Monday, 31 August 2015 04:08:54 | Lượt xem: 536 | Trả lời: 0
Xem
536
Trả lời
0
VOA Report: Forest Food
VOA Report: Forest Food Viết bởi: tubio36 | Monday, 31 August 2015 04:08:08 | Lượt xem: 547 | Trả lời: 0
Xem
547
Trả lời
0
VOA Report: Social media apps
VOA Report: Social media apps Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Monday, 31 August 2015 03:08:53 | Lượt xem: 557 | Trả lời: 0
Xem
557
Trả lời
0
VOA Report: IMF Income Inequality
VOA Report: IMF Income Inequality Viết bởi: dkjfghkjfd | Monday, 31 August 2015 03:08:44 | Lượt xem: 555 | Trả lời: 0
Xem
555
Trả lời
0
VOA Report: Civic Education Program and Politics
VOA Report: Civic Education Program and Politics Viết bởi: jgfhfd | Monday, 31 August 2015 03:08:28 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:865
  • Trả lời:172
Len dau trang