0915.096.396

YOUTUBE

Học tiếng Anh qua các kênh Youtube nổi tiếng

Tiêu đề
Học tiếng anh qua video - English conversation
Học tiếng anh qua video - English conversation Viết bởi: vatoki2016 | Friday, 25 December 2015 03:12:30 | Lượt xem: 580 | Trả lời: 0
Xem
580
Trả lời
0
Học tiếng anh qua phim - Friends
Học tiếng anh qua phim - Friends Viết bởi: fdjghjfd | Monday, 21 December 2015 12:12:12 | Lượt xem: 662 | Trả lời: 0
Xem
662
Trả lời
0
Luyện phát âm - Fox in socks
Luyện phát âm - Fox in socks Viết bởi: vbcbvrjh | Wednesday, 16 December 2015 03:12:24 | Lượt xem: 570 | Trả lời: 0
Xem
570
Trả lời
0
Luyện phát âm: CONSONANT 'S and Z'
Luyện phát âm: CONSONANT 'S and Z' Viết bởi: ngoisaohomenh96 | Friday, 02 October 2015 10:10:05 | Lượt xem: 680 | Trả lời: 0
Xem
680
Trả lời
0
Luyện phát âm: CONSONANT 'R and W'
Luyện phát âm: CONSONANT 'R and W' Viết bởi: fcsfr | Wednesday, 12 August 2015 04:08:34 | Lượt xem: 603 | Trả lời: 0
Xem
603
Trả lời
0
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú của Camille Seaman
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú của Camille Seaman Viết bởi: ytampct | Wednesday, 12 August 2015 03:08:52 | Lượt xem: 564 | Trả lời: 0
Xem
564
Trả lời
0
Ảo thuật, sự thật và dối lừa
Ảo thuật, sự thật và dối lừa Viết bởi: admin | Wednesday, 12 August 2015 03:08:54 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 0
Xem
554
Trả lời
0
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/ Viết bởi: thietkelogoazvn | Wednesday, 16 December 2015 04:12:24 | Lượt xem: 529 | Trả lời: 2
Xem
529
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/ Viết bởi: luckstar.ht | Saturday, 08 August 2015 11:08:06 | Lượt xem: 592 | Trả lời: 0
Xem
592
Trả lời
0
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: maisu3329 | Saturday, 08 August 2015 11:08:11 | Lượt xem: 578 | Trả lời: 2
Xem
578
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: phongyeayong1994 | Friday, 07 August 2015 01:08:06 | Lượt xem: 494 | Trả lời: 1
Xem
494
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/ Viết bởi: cuibuinhui | Friday, 07 August 2015 01:08:31 | Lượt xem: 585 | Trả lời: 1
Xem
585
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: Duy Quang | Friday, 07 August 2015 01:08:52 | Lượt xem: 605 | Trả lời: 0
Xem
605
Trả lời
0
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 07 August 2015 11:08:01 | Lượt xem: 896 | Trả lời: 0
Xem
896
Trả lời
0
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga Viết bởi: jgbjcnb | Friday, 07 August 2015 10:08:25 | Lượt xem: 738 | Trả lời: 0
Xem
738
Trả lời
0
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson Viết bởi: Nguyen Cong Bi | Friday, 07 August 2015 10:08:01 | Lượt xem: 525 | Trả lời: 0
Xem
525
Trả lời
0
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado Viết bởi: huyhoang.bka | Saturday, 08 August 2015 11:08:07 | Lượt xem: 535 | Trả lời: 1
Xem
535
Trả lời
1
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG.
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG. Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Tuesday, 03 November 2015 02:11:01 | Lượt xem: 1271 | Trả lời: 0
Xem
1271
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3703
  • Thành viên:826
  • Trả lời:172
Len dau trang