0915.096.396

YOUTUBE

Học tiếng Anh qua các kênh Youtube nổi tiếng

Tiêu đề
Học tiếng anh qua video - English conversation
Học tiếng anh qua video - English conversation Viết bởi: vatoki2016 | Friday, 25 December 2015 03:12:30 | Lượt xem: 676 | Trả lời: 0
Xem
676
Trả lời
0
Học tiếng anh qua phim - Friends
Học tiếng anh qua phim - Friends Viết bởi: fdjghjfd | Monday, 21 December 2015 12:12:12 | Lượt xem: 758 | Trả lời: 0
Xem
758
Trả lời
0
Luyện phát âm - Fox in socks
Luyện phát âm - Fox in socks Viết bởi: vbcbvrjh | Wednesday, 16 December 2015 03:12:24 | Lượt xem: 677 | Trả lời: 0
Xem
677
Trả lời
0
Luyện phát âm: CONSONANT 'S and Z'
Luyện phát âm: CONSONANT 'S and Z' Viết bởi: ngoisaohomenh96 | Friday, 02 October 2015 10:10:05 | Lượt xem: 754 | Trả lời: 0
Xem
754
Trả lời
0
Luyện phát âm: CONSONANT 'R and W'
Luyện phát âm: CONSONANT 'R and W' Viết bởi: fcsfr | Wednesday, 12 August 2015 04:08:34 | Lượt xem: 668 | Trả lời: 0
Xem
668
Trả lời
0
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú của Camille Seaman
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú của Camille Seaman Viết bởi: ytampct | Wednesday, 12 August 2015 03:08:52 | Lượt xem: 633 | Trả lời: 0
Xem
633
Trả lời
0
Ảo thuật, sự thật và dối lừa
Ảo thuật, sự thật và dối lừa Viết bởi: admin | Wednesday, 12 August 2015 03:08:54 | Lượt xem: 620 | Trả lời: 0
Xem
620
Trả lời
0
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/ Viết bởi: thietkelogoazvn | Wednesday, 16 December 2015 04:12:24 | Lượt xem: 594 | Trả lời: 2
Xem
594
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/ Viết bởi: luckstar.ht | Saturday, 08 August 2015 11:08:06 | Lượt xem: 660 | Trả lời: 0
Xem
660
Trả lời
0
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: maisu3329 | Saturday, 08 August 2015 11:08:11 | Lượt xem: 663 | Trả lời: 2
Xem
663
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: phongyeayong1994 | Friday, 07 August 2015 01:08:06 | Lượt xem: 553 | Trả lời: 1
Xem
553
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/ Viết bởi: cuibuinhui | Friday, 07 August 2015 01:08:31 | Lượt xem: 673 | Trả lời: 1
Xem
673
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: Duy Quang | Friday, 07 August 2015 01:08:52 | Lượt xem: 693 | Trả lời: 0
Xem
693
Trả lời
0
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 07 August 2015 11:08:01 | Lượt xem: 986 | Trả lời: 0
Xem
986
Trả lời
0
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga Viết bởi: jgbjcnb | Friday, 07 August 2015 10:08:25 | Lượt xem: 903 | Trả lời: 0
Xem
903
Trả lời
0
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson Viết bởi: Nguyen Cong Bi | Friday, 07 August 2015 10:08:01 | Lượt xem: 579 | Trả lời: 0
Xem
579
Trả lời
0
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado Viết bởi: huyhoang.bka | Saturday, 08 August 2015 11:08:07 | Lượt xem: 614 | Trả lời: 1
Xem
614
Trả lời
1
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG.
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG. Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Tuesday, 03 November 2015 02:11:01 | Lượt xem: 1480 | Trả lời: 0
Xem
1480
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:958
  • Trả lời:172
Len dau trang