0919 050 560

5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1

Chào các sĩ tử,hôm nay Diễn Đàn Tiếng Anh sẽ chia sẻ một chủ đề vô cùng thú vị cho các bạn. Diễn Đàn tin chắc rằng, sau khi xem xong bài học dưới đây, các bạn sẽ tăng level Speaking lên rõ rệt.

         

 

1. Đưa ra tần suất cho hành động của mình

Các trạng từ chỉ tần suất như: Sometimes =  Occasionally, Usually = Frequently, Often,..

"Do you prefer to spend your weekend with family or friends?"

Thay vì nói:

“I enjoy spending time with my family.”

Bạn có thể nói:

Actually it depends. During the week, I frequently stay home with my parents and siblings to watch TV on chat, but occasionally I hang out with my friend on the weekend.”

2. Đưa ra thông tin đối lập

Bạn có thể thêm một nội dung mang tính chất đối lập ở phía sau để kéo dài câu trả lời của mình, chẳng hạn như sử dụng từ nối “but”, “however”, “nevertheless” để thêm những thông tin đối lập với câu trả lời.

 “Do you like your hometown?”

Thay vì nói:

“I love my hometown very much.”

Bạn có thể nói:

“ I love my hometown very much, but I don’t have enough time to visit often.”

3. So sánh với quá khứ

Bạn có thể nói thêm về những điều đã xảy ra trong quá khứ và so sánh với hiện tại.

“Do you usually meet your friends?”

Thay vì nói:

“No, I don’t”

Bạn có thể nói:

“I used to hang out with my friends, but then I moved to another city so we haven’t met each other for years.”

4. Thêm cảm xúc

What is your favorite flower?

Thay vì nói:

“I’m especially keen on roes"

Bạn có thể nói:

“To be honest. I’m really fond of flowers, especially daisies because they always make me happy whenever i have an opportunity to receive them”.

5. Đưa ra quan điểm trái chiều

Bạn có thể sử dụng “even so”, “although” hay “though” để đưa ra quan điểm từ cả hai phía.

“What do you think of fast food?”

Thay vì nói:

“I think fast food is quite convenient for people who are busy.”

Bạn có thể nói:

“Although some people consider it unhealthy, I think fast food is quite convenient for people who are busy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang