0919 050 560

​Cách đọc phân số trong tiếng Anh

Cách để đọc phân số tiếng Anh đúng để nâng cao hiệu quả của việc học tiếng Anh.

Cũng như trong tiếng Việt, tiếng Anh cũng có phân số. Vậy bạn đã biết cách đọc phân số trong tiếng Anh một cách thật chính xác chưa? Đừng lo vì bài viết này sẽ giúp bạn.
 
Để đọc phân số tiếng Anh chính xác, trước tiên bạn cần nắm vững khái niệm và cách đọc số thứ tự và số đếm.

• Số đếm: – Là số dùng để đếm: Ví dụ: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five….

• Số thứ tự: – Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự: Ví dụ: 1st-first, 2nd-second, 3rd- third…


Phân số trong tiếng Anh (Nguồn: studyphim)

Cách đọc và viết phân số

1. Tử số:


Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….

- 1/5 = one / fifth

- 1/2 = one (a) half

2. Mẫu số:


-  Có hai trường hợp:

• Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số thêm ‘s’)

- 1/6 : one sixth

- 3/5 : three fifths

• Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ ‘over’.

- 3/462: three over four six two

- 22/16: twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

3. Nếu là hỗn số:

 


Hỗn số (Nguồn: YouTube)

Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

- 2 3/5 = two and three fifths

- 5 6/7 = five and six sevenths

- 6 1/4 = six and a quarter

 4. Trường hợp đặc biệt


Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:

- 1/2 = a half hoặc one (a) half

- 1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán họcvẫn được dùng là one fourth)

- 3/4 = three quarters

- 1/100 = one hundredth

- 1% = one percent hoặc a percent

- 1/1000 = one thousandth – one a thousandth – one over a thousand


 Đọc phân số 1/2 trong tiếng Anh (Nguồn: ABCTeach)

Để nắm vững những qui tắc đọc phân số trong tiếng Anh, các bạn hãy ghi ra các ví dụ về các phân số và tự luyện tập đến khi nhuần nhuyễn.  Chúc các bạn học tốt.

>> Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh
>> Ngôn ngữ và cụm từ cho một bài thuyết trình tiếng Anh hoàn chỉnh

Nguồn: langmaster

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang