0915.096.396

Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1

Cấu trúc đảo ngữ - Ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS Writing và Speaking 7.0+.

Như các bạn đã biết, đa dạng ngữ pháp là một trong những tiêu chí chấm bài trong IELTS, đặc biệt là IELTS Writing. Việc áp dụng các cấu trúc đảo ngữ không chỉ giúp bạn ghi điểm mà còn giúp bài thi tạo cảm giác mới lạ, phong phú hơn.

Ngoài ra, bạn còn có thể triển khai ý tưởng của mình chính xác và tự do hơn bởi cấu trúc đảo ngữ này còn dùng để nhấn mạnh ý trong câu. Sau đây là các cấu trúc đảo ngữ dùng trong IELTS thường gặp nhất.

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + trợ động từ + S + V(không chia)
Not any + N + trợ động từ + S + V(không chia)

No money shall I lend you from now on.
= Not any money shall I lend you from now on.

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Các trạng từ phủ định như never, rarely, seldom, hardly, little, hardly ever,...
Never/ rarely/ seldom/ hardly/ little/ hardly ever + trợ động từ + S + V(không chia)

Never in mid-summer does it snow.
Hardly ever does he speak in the public.

3. Đảo ngữ với ONLY

Only once/ Only later/ Only in this way/ Only then + trợ động từ + S + V
Only after + N
Only by V-ing/N
Only when/if + mệnh đề
Only with + N
Only in adv of time/place

Only once did I meet her.
Only after all guest had gone home could we relax.
Only when I understand her did I like her.
Only by practicing English can you speak it fluently.

4. Đảo ngữ với các cụm từ có NO

At no time/ On no condition/ On no account + trợ động từ + S + N
Under/ in no circumstances
For no reason/ In no way
No longer/more

For no reason should I play truant.
Under no circumstances is the money to be paid.
On no condition shall we accept their proposal.
No longer should we stay here.

5. Đảo ngữ với Until/ Till

Until/ Till + mệnh đề/ adv of time + trợ động từ + S + V
I won't come home until 10 o'clock.
= It is not until 10 o'clock that I will come home.
= Not until/till 10 o'clock will I come home.

6. Đảo ngữ với Nowhere

Nowhere + trợ động từ + S + V
Nowhere in Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.
Nowhere can you buy the goods as good as those in my country.

 

ielts
Inversion - Phép đảo ngữ (Ảnh: Ielts quest)


Như vậy mình đã cung cấp cho các bạn các cấu trúc đảo ngữ với các từ đơn có thể dùng trong bài viết IELTS. Trong phần tiếp theo, mình sẽ cung cấp các cặp từ dùng trong đảo ngữ và các cấu trúc câu điều kiện. Các bạn nhớ đón xem nhé.

>> Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0
>> Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0

 

Nguồn: Bí quyết Ielts 8.0

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang