0919 050 560

Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2

Cấu trúc đảo ngữ - Ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS Writing và Speaking 7.0+.

IELTS là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Thế nhưng để đạt điểm cao trong kì thi này, ngoài việc thường xuyên luyện tập 4 kĩ năng tiếng Anh bạn cũng cần nắm một số mẹo ngữ pháp nhất định.

Đảo ngữ là dạng ngữ pháp thường dùng để nhấn mạnh một ý kiến hay quan điểm nào đó. Như đã đề cập trong part 1, phần này mình sẽ cung cấp các cấu trúc đảo ngữ với các cặp từ giúp bạn ghi điểm trong IELTS Writing and Speaking.

1. No sooner... than...

Hardly/Bearly/Scarely...
When/ Before

No sooner had I arrived home than the telephone rang.
Hardly had she put up her umbrella before the rain poured down in torrents.

2. Đảo ngữ với Not only... but... also...

Not only + trợ động từ + S + V but... also...
Not only is he good at English but he also draws very well.

3. Đảo ngữ với So... that...

So + adjective + be + N + mệnh đề
So intelligent is the girl that she can answer all the questions in the interview

4. Đảo ngữ với câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1

If mệnh đề = Should + S + V

Should she come late she will miss the train.
Should he lend me some money I will buy that house.

Câu điều kiện loại 2

If mệnh đề = Were S + to V/ Were + S

If I were you I would work harder. 
= Were I to be you I would work harder.
If I knew her I would invite her to the party.
= Were I to know her I would invite her to the party.

Câu điều kiện loại 3

If mệnh đề = Had + S + PII

If my parents hadn't encouraged me, I wouldn't have passed the exam.
= Had my parents not encouraged me, I wouldn't have passed the exam.
 

ielts
Câu điều kiện - Ngữ pháp hữu ích trong bài thi IELTS (Ảnh: Youtube)


Như vậy mình đã cung cấp đầy đủ các trường hợp đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết giúp các bạn thi IELTS tốt cũng như ứng dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

>> 
Những collocations hữu ích giúp bạn đạt điểm cao IELTS Writing

>> Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0

Nguồn: Bí quyết IELTS 8.0

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang