0915.096.396

Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do


Tìm hiểu qua cấu trúc của cụm từ và mệnh đề chỉ lí do trong tiếng Anh để vận dụng dễ dàng hơn nhé

Tiếng Anh có rất nhiều các cụm từ và mệnh đề được sử dụng với các chức năng khác nhau. Vì thế nếu không nắm được cấu trúc cũng như chức năng của chúng bạn sẽ dễ phạm sai sót và gây ra nhầm lẫn rất lớn trong giao tiếp cũng như trong văn đọc và viết tiếng Anh.

1. Cụm từ chỉ lí do (Phrases of reason)

 
Cụm từ chỉ lí do thường được bắt đầu bằng các giới từ because of, due to hoặc owing to.
 

            Because of/ due to/ owing to + noun/ pronoun/ gerund phrase 
 

Cum-tu
Cấu trúc cụm từ chỉ lí do (Nguồn: C.E.P)

 
Eg:

The students arrived late because of/ due to the traffic jam.

We were there because of him.

She stayed at home because of feeling unwell.

2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do (Adverbial clauses of reason)


Ngoài cụm từ chỉ lí do còn có mệnh đề chỉ lí do. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do là một mệnh đề phụ chỉ lí do hoặc nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lí do thường được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ because, since, as (lưu ý sinceas thường đặt ở đầu câu).
 

                                     Because/ since/ as + S + V 
 

Cum-tu
Cấu trúc mệnh đề chỉ lí do (Nguồn: C.E.P)

 
Eg:

He came ten minutes late because he missed the first bus.

Since/ As he missed the first bus, he came ten minutes late.

She was worried because it started to rain.

They didn’t take part in the trip because the weather was bad.

*Lưu ý:

Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ, nếu 2 chủ ngữ giống nhau ta có thể dùng Gerund phrase.

Eg:

She stayed at home because she was sick.

=> She stayed at home because of being sick.

Trên đây là cấu trúc cụm từ và mệnh đề chỉ lí do thường được dùng trong tiếng Anh. Các bạn hãy ghi nhớ để sử dụng cho hợp lí nhé!

>>​
Những câu thoại hay trong phim The Last Song
>>Từ vựng tiếng Anh chủ đề quần áo

 
Nguồn Ngữ pháp Mai Lan Hương
 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang