0915.096.396

Lỗi thường gặp khi dùng dấu phẩy

Dấu câu trong tiếng Anh có một số nguyên tắc nhất định trong đó dấu phẩy là dấu được dùng nhiều và hay nhầm lẫn nhất.

Dấu phẩy là một dấu câu rất phổ biến. Nó được sử dụng để đánh dấu điểm tạm dừng trong một câu. Học sinh thường lạm dụng dấu phẩy. Nếu bạn không biết liệu một dấu phẩy có phù hợp khi đặt vào một câu hay không, hãy thử đọc to câu. Nếu câu nghe có vẻ trơn tru hơn khi không có khoảng ngừng, hãy bỏ qua dấu phẩy. Nếu câu nghe sẽ rõ ràng hơn khi có những khoảng ngừng, hãy thêm dấu phẩy. Đừng phân tán dấu phẩy trong suốt bài viết của bạn.
 


Dùng dấu phẩy trong tiếng Anh có những quy tắc riêng (Nguồn: scribendi)

Những lưu ý khi dùng dấu phẩy

Không đặt dấu phẩy giữa hai động từ.

  • The children were singing and dancing. (KHÔNG VIẾT The children were singing, and dancing.)

Sử dụng dấu phẩy để tách các mệnh đề độc lập với nhau bằng một liên từ kết hợp (and, but, or, so, yet, nor,...).

  • She was not feeling very well, but she went to work.

Tuy nhiên, dấu phẩy có thể được bỏ qua khi mệnh đề quá ngắn.

Khi một mệnh đề trạng ngữ xuất hiện ở đầu câu, chúng ta thường tách nó bằng dấu phẩy.

  • After she finished her homework, she watched TV.

  • As I was walking down the street, I saw him driving a Ferrari.

Không cần có dấu phẩy khi mệnh đề chính xuất hiện ở đầu câu.

  • She watched TV after she finished her homework.

Hai mệnh đề không được nối với nhau bởi một liên từ kết hợp không thể được phân cách bằng dấu phẩy.

She was tired and went to bed. (KHÔNG VIẾT She was tired she went to bed).

Khi một câu bắt đầu với một liên từ đẳng lập (conjunctive adverb), bạn cần phải tách riêng trạng từ với một dấu phẩy.

  • She was tired. Therefore, she decided to get some rest. (KHÔNG VIẾT She was tired. Therefore she decided to get some rest.)


>> 35 kí tự đặc biệt trong tiếng Anh

 

Nguồn: englishgrammar

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1120
  • Trả lời:172
Len dau trang