0919 050 560

MỘT SỐ OPENING PHRASES TRONG IELTS SPEAKING BẠN NÊN BIẾT

 

MỘT SỐ OPENING PHRASES TRONG IELTS SPEAKING BẠN NÊN BIẾT

 

1) To the best of my knowledge/ belief, …

Nghĩa là: as I understand/as far as I know (theo như tôi biết)

Ví dụ: To the best of my knowledge, there are a lot of ways to go to supermarket.

 

2) Off the top of my head, …

Nghĩa là: from the knowledge you have in your memory (nghĩ sao nói vậy, nói bật ra những gì có sẵn trong đầu mà không chuẩn bị trước)

Ví dụ: Off the top of my head, every subject both has difficult aspects to learn.

 

3) Let’s me put it this way, …

Nghĩa là: stating something simply (nói một điều gì đó đơn giản, để tôi trình bày nó theo cách này)

Ví dụ: Let’s me put it this way, the world is getting worse than ever before because of air pollution.

 

4) The way I see it …

Nghĩa là: From my point of view/ opinion (theo ý kiến của tôi)

Ví dụ: The way I see it, it was just a game.

 

5) Never in a million years

Nghĩa là: not happen at any point; under absolutely no circumstances (không đời nào/bao giờ xảy ra)

Ví dụ: Never in a million years did I think that I would actually win the lottery!

 

6) Speaking for myself (oneself) …

Nghĩa là: to express one's own opinion or point of view, especially in contrast to those of others (nói về ý kiến của chính tôi hoặc bản thân ai đó)

Ví dụ: Speaking for myself, I haven’t seen it was a big problem between you and me.

 

Phía trên là 6 opening phrases mà diễn đàn tiếng Anh đã chia sẻ với các bạn. Mong rằng những cụm từ này sẽ giúp các bạn nói lưu loát hơn, không ngập ngừng khi bị “tắc ý tưởng” nhé! Chúc các bạn học tốt!

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang