0915.096.396

Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả những sự việc diễn ra trong quá khứ. Hãy cùng ôn lại cấu trúc và cách dùng thì này các bạn nhé.

Nếu như thì hiện tại trong tiếng Anh dùng để diễn tả những sự việc lặp lại thường xuyên thì đối với thì quá khứ, sự việc đó đã kết thúc. 

Cấu trúc

Thể khẳng định: S + V-ed; S + was/were + O
Thể phủ định: S + didn't + V; S + wasn't/weren't + O
Thể nghi vấn: Did + S + V; Was/Were + S + O

Dấu hiệu

Yesterday, ago, last, first, later, then, after that, finally, at last

Cách dùng

Hành động xảy ra và chấm dứt tại thời điểm xác định trong quá khứ: It rained a lot yesterday
Một thói quen trong quá khứ: I often walked to school when I was little
Chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ: He opened the door, entered the house, turned on the light and went to the room.

Thì quá khứ đơn tiếng Anh có phần dễ sử dụng hơn thì hiện tại, điều gây cản trở cho các bạn học tiếng Anh chính là bản động từ bất quy tắc. 

 


Past - Quá khứ (Ảnh: Tiny Buddha)

Để nhớ hết những cấu trúc và những động từ bất quy tắc, cách tốt nhất là làm bài tập tiếng Anh thường xuyên. Chúc các bạn học giỏi và thành công nhé.

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1113
  • Trả lời:172
Len dau trang