0915.096.396

Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0

Writing luôn là phần khó nhất trong IELTS. Sau đây ad sẽ giới thiệu các mẫu câu giúp đạt band 8.0 nhé.

Các bạn đã biết, đề thi IELTS Writing gồm có 2 phần. Trong đó Task 1 yêu cầu bạn viết bài báo cáo mô tả, giải thích dữ liệu của một biểu đồ... Còn trong Task 2, bạn cần viết bài luận 250 từ, đưa ra những ý kiến chiến tranh luận về 1 ý kiến và hoặc vấn đề xã hội.

Phần Writing chỉ có 60 phút nên việc phân bổ thời lượng hợp lý vào 2 phần là rất quan trọng. Nhiều bạn có ý tưởng rất hay nhưng không biết thể hiện trên con chữ thế nào, đặc biệt lại không phải là tiếng mẹ đẻ. Bài này sẽ đưa ra các mẫu câu có thể áp dụng trong Writing Task 2 giúp bạn tiết kiệm thời gian mà đạt kết quả cao.

1. Outlining the structure: Đưa ra cấu trúc

 • The main questions/ issues addressed in this paragraph are...: Những câu hỏi/ vấn đề chính được nêu ra ở đoạn văn này là...

 • This thesis is composed of (two/three/...) themed chapters: Bài viết này bao gồm... phần.

 • The first section of this paper will examine...: Phần đầu tiên của bài viết sẽ xem xét về...

 • The overall structure of the essay takes the form of... parts, including...: Cấu trúc tổng thể của bài viết bao gồm... phần, trong đó có...

 • Paragraph (one/two/...) begins with laying out the theoretical dimensions of the research, and looks at/ into...:

2. Further explanation: Giải thích sâu hơn

 • There are seversal possible explanations for this problem: Có nhiều cách để lý giải cho vấn đề này.

 • There are, however, other justifications: Tuy nhiên, còn có một số những cách giải thích khác.

 • Some scientists have speculated that...: Một số nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng...

 • Those differences can be explained in part by the proximity of ... and... : Những khác biệt này có thể được lý giải phần nào qua sự tương đồng của... và...

 • This can be explained by the fact that ...: Điều này còn có thể giải thích bằng việc...

 • This rather contradictory conception may be due to ...: Quan niệm trái ngược này có thể là do...
 

writing
IELTS- Cánh cửa của cơ hội (Ảnh: Wikipedia)

3. Stating the infulence: Nêu sức ảnh hưởng

 • ... is a fundamental characteristic/ element of...: ... là một nét/ yếu tố nền tẳng của...

 • ... plays an important role in the maintenance of...: đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì...

 • In the new global economy, ... has become a central issue for...: Trong nền kinh tế toàn cầu mói, ... đã trở thành vấn đề trung tâm của...

 • ... is increasingly regconized as a serious, worldwide... concern: ... đang dần được nhìn nhận là một mối lo ngại thực sự về ... trên toàn thế giới.

 • In the course of economic development, ... has been seen as a key factor in...: Trong quá trình phát triển kinh tế, ... được xem nhe một nhân tố chủ chốt trong...

4. Highlighting: Nhấn mạnh, làm nổi bật

 • Till this day, there has been little agreement on...: Cho tới ngày nay, ít có sự đồng thuận về...

 • The issue has been gaining in importance in the light of recent...: Vấn đề này đang gia tăng về tính nghiêm trọng chính từ việc... gần đây.

 • Questions have been raised about the safety of prolonged use of...: Những nghi vấn được dấy lên về sự an toàn trong sử dụng... lâu dài.

 • In recently conducted literature, contradictory findings about... have been announced: Trong những nghiên cứu được thực hiện gần đây, những phát hiện gây tranh cãi về... đã được công bố.

 • The isssue of... has been a contrversial and constantly disputed subject within the field of...: Vấn đề về... vẫn đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trong lĩnh vực...


Việc đạt điểm cao trong phần Writing là rất khó nhưng có thể thực hiện được nếu chúng ta nắm một số bí quyết và kiên trì luyện tập hằng ngày. "Kiến tha lâu cũng đầy tổ" đúng không nào. Chúc các sĩ tử IELTS thành công!
 

>> Một số website chữa writing miễn phí
>> Writing viết chuẩn thay vì viết nhiều

Nguồn: Ms. Thu Trang IELTS

Bài viết cùng chuyên mục

Len dau trang