0915.096.396

Công nghệ thông tin

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiêu đề
Xem
3132
Trả lời
0
Xem
1464
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading) Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 4030 | Trả lời: 0
Xem
4030
Trả lời
0
Xem
1299
Trả lời
0
Xem
2831
Trả lời
0
Xem
1444
Trả lời
0
Xem
3386
Trả lời
0
Xem
1325
Trả lời
0
Xem
6085
Trả lời
0
Xem
1374
Trả lời
0
Xem
2415
Trả lời
0
Xem
1388
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1720 | Trả lời: 0
Xem
1720
Trả lời
0
Xem
1264
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 4338 | Trả lời: 0
Xem
4338
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 2032 | Trả lời: 0
Xem
2032
Trả lời
0
Len dau trang