0919 050 560

Công nghệ thông tin

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiêu đề
Xem
3297
Trả lời
0
Xem
1610
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading) Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 4447 | Trả lời: 0
Xem
4447
Trả lời
0
Xem
1406
Trả lời
0
Xem
3083
Trả lời
0
Xem
1580
Trả lời
0
Xem
3671
Trả lời
0
Xem
1440
Trả lời
0
Xem
6592
Trả lời
0
Xem
1487
Trả lời
0
Xem
2698
Trả lời
0
Xem
1527
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1807 | Trả lời: 0
Xem
1807
Trả lời
0
Xem
1350
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 4751 | Trả lời: 0
Xem
4751
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 2109 | Trả lời: 0
Xem
2109
Trả lời
0
Len dau trang