0915.096.396

Công nghệ thông tin

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiêu đề
Xem
2111
Trả lời
0
Xem
1309
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading) Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 2213 | Trả lời: 0
Xem
2213
Trả lời
0
Xem
1175
Trả lời
0
Xem
2307
Trả lời
0
Xem
1271
Trả lời
0
Xem
2712
Trả lời
0
Xem
1194
Trả lời
0
Xem
4101
Trả lời
0
Xem
1263
Trả lời
0
Xem
1875
Trả lời
0
Xem
1237
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1486 | Trả lời: 0
Xem
1486
Trả lời
0
Xem
1173
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 3133 | Trả lời: 0
Xem
3133
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 1892 | Trả lời: 0
Xem
1892
Trả lời
0
Len dau trang