0915.096.396

Công nghệ thông tin

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiêu đề
Xem
2692
Trả lời
0
Xem
1411
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading)
English for Information Technology Lesson 7: Types of memory (Reading) Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 3381 | Trả lời: 0
Xem
3381
Trả lời
0
Xem
1268
Trả lời
0
Xem
2655
Trả lời
0
Xem
1395
Trả lời
0
Xem
3174
Trả lời
0
Xem
1276
Trả lời
0
Xem
5719
Trả lời
0
Xem
1337
Trả lời
0
Xem
2217
Trả lời
0
Xem
1335
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 2: History of Computer (Reading) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1652 | Trả lời: 0
Xem
1652
Trả lời
0
Xem
1234
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Reading) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 3958 | Trả lời: 0
Xem
3958
Trả lời
0
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary)
English for Information Technology Lesson 1: Computer (Vocabulary) Viết bởi: kimchitran| Lượt xem: 1978 | Trả lời: 0
Xem
1978
Trả lời
0
Len dau trang