0915.096.396

Du lịch

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Tiêu đề
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 869 | Trả lời: 0
Xem
869
Trả lời
0
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1371 | Trả lời: 0
Xem
1371
Trả lời
0
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1552 | Trả lời: 0
Xem
1552
Trả lời
0
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1603 | Trả lời: 0
Xem
1603
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài Viết bởi: dshgds| Lượt xem: 1384 | Trả lời: 0
Xem
1384
Trả lời
0
Xem
1272
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5 Viết bởi: fdkghjfd| Lượt xem: 3939 | Trả lời: 0
Xem
3939
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4 Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 2314 | Trả lời: 0
Xem
2314
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3 Viết bởi: spms2t| Lượt xem: 10804 | Trả lời: 0
Xem
10804
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2 Viết bởi: tontrang| Lượt xem: 2942 | Trả lời: 0
Xem
2942
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1 Viết bởi: lhp11ly| Lượt xem: 3080 | Trả lời: 0
Xem
3080
Trả lời
0
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Viết bởi: iokljg| Lượt xem: 1855 | Trả lời: 0
Xem
1855
Trả lời
0
Len dau trang