0919 050 560

Du lịch

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Tiêu đề
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 1128 | Trả lời: 0
Xem
1128
Trả lời
0
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1538 | Trả lời: 0
Xem
1538
Trả lời
0
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1782 | Trả lời: 0
Xem
1782
Trả lời
0
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1890 | Trả lời: 0
Xem
1890
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài Viết bởi: dshgds| Lượt xem: 1665 | Trả lời: 0
Xem
1665
Trả lời
0
Xem
1466
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5 Viết bởi: fdkghjfd| Lượt xem: 4322 | Trả lời: 0
Xem
4322
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4 Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 2526 | Trả lời: 0
Xem
2526
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3 Viết bởi: spms2t| Lượt xem: 11131 | Trả lời: 0
Xem
11131
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2 Viết bởi: tontrang| Lượt xem: 3385 | Trả lời: 0
Xem
3385
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1 Viết bởi: lhp11ly| Lượt xem: 3342 | Trả lời: 0
Xem
3342
Trả lời
0
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Viết bởi: iokljg| Lượt xem: 2140 | Trả lời: 0
Xem
2140
Trả lời
0
Len dau trang