0915.096.396

Du lịch

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Tiêu đề
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch
Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 1014 | Trả lời: 0
Xem
1014
Trả lời
0
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1452 | Trả lời: 0
Xem
1452
Trả lời
0
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1674 | Trả lời: 0
Xem
1674
Trả lời
0
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd| Lượt xem: 1767 | Trả lời: 0
Xem
1767
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài Viết bởi: dshgds| Lượt xem: 1568 | Trả lời: 0
Xem
1568
Trả lời
0
Xem
1370
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5 Viết bởi: fdkghjfd| Lượt xem: 4156 | Trả lời: 0
Xem
4156
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4 Viết bởi: ytampct| Lượt xem: 2432 | Trả lời: 0
Xem
2432
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3 Viết bởi: spms2t| Lượt xem: 10984 | Trả lời: 0
Xem
10984
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2 Viết bởi: tontrang| Lượt xem: 3248 | Trả lời: 0
Xem
3248
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1 Viết bởi: lhp11ly| Lượt xem: 3238 | Trả lời: 0
Xem
3238
Trả lời
0
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Viết bởi: iokljg| Lượt xem: 2027 | Trả lời: 0
Xem
2027
Trả lời
0
Len dau trang