0919 050 560

Giao tiếp văn phòng

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tiêu đề
Mẫu tình huống giao tiếp tiếng Anh qua điện thoại
Mẫu tình huống giao tiếp tiếng Anh qua điện thoại Viết bởi: admin| Lượt xem: 1617 | Trả lời: 0
Xem
1617
Trả lời
0
Những mẫu hội thoại khi làm việc với cấp trên
Những mẫu hội thoại khi làm việc với cấp trên Viết bởi: admin| Lượt xem: 1121 | Trả lời: 0
Xem
1121
Trả lời
0
Tiếng Anh hội thoại chốn công sở
Tiếng Anh hội thoại chốn công sở Viết bởi: admin| Lượt xem: 1003 | Trả lời: 0
Xem
1003
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Lịch hẹn
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Lịch hẹn Viết bởi: admin| Lượt xem: 3353 | Trả lời: 0
Xem
3353
Trả lời
0
Lên lịch họp trong công sở bằng tiếng anh
Lên lịch họp trong công sở bằng tiếng anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1199 | Trả lời: 0
Xem
1199
Trả lời
0
Mẫu câu trả lời điện thoại ở công sở
Mẫu câu trả lời điện thoại ở công sở Viết bởi: admin| Lượt xem: 1242 | Trả lời: 0
Xem
1242
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 2)
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1031 | Trả lời: 0
Xem
1031
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 1)
Mẫu câu giao tiếp trong phòng họp (Phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1216 | Trả lời: 0
Xem
1216
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên buồng phòng
Tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên buồng phòng Viết bởi: admin| Lượt xem: 6950 | Trả lời: 0
Xem
6950
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp cho thư ký văn phòng
Tiếng Anh giao tiếp cho thư ký văn phòng Viết bởi: admin| Lượt xem: 2097 | Trả lời: 0
Xem
2097
Trả lời
0
Một số mẫu câu giao tiếp nơi công sở
Một số mẫu câu giao tiếp nơi công sở Viết bởi: admin| Lượt xem: 1107 | Trả lời: 0
Xem
1107
Trả lời
0
4 lý do khiến dân văn phòng ngại nói tiếng Anh
4 lý do khiến dân văn phòng ngại nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1186 | Trả lời: 0
Xem
1186
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp: mẫu câu xin nghỉ phép và xin thôi việc
Tiếng Anh giao tiếp: mẫu câu xin nghỉ phép và xin thôi việc Viết bởi: admin| Lượt xem: 1435 | Trả lời: 2
Xem
1435
Trả lời
2
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi nghe điện thoại
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi nghe điện thoại Viết bởi: admin| Lượt xem: 1544 | Trả lời: 1
Xem
1544
Trả lời
1
Các cách xin nghỉ làm trong tiếng Anh
Các cách xin nghỉ làm trong tiếng Anh Viết bởi: minhchauabc| Lượt xem: 2623 | Trả lời: 0
Xem
2623
Trả lời
0
Những Mẫu Câu Tiếng Anh  Dùng Trong Giao Tiếp Công Sở
Những Mẫu Câu Tiếng Anh Dùng Trong Giao Tiếp Công Sở Viết bởi: fhkfn| Lượt xem: 1639 | Trả lời: 0
Xem
1639
Trả lời
0
Xem
2383
Trả lời
0
Đầy đủ các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh
Đầy đủ các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh Viết bởi: sadsafg| Lượt xem: 5041 | Trả lời: 0
Xem
5041
Trả lời
0
Các mẫu câu bày tỏ quan điểm cần nhớ nhất
Các mẫu câu bày tỏ quan điểm cần nhớ nhất Viết bởi: Nguyễn Việt Nam| Lượt xem: 1125 | Trả lời: 0
Xem
1125
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp văn phòng thông dụng
Mẫu câu giao tiếp văn phòng thông dụng Viết bởi: iueihjn| Lượt xem: 2233 | Trả lời: 0
Xem
2233
Trả lời
0
Len dau trang