0915.096.396

IELTS General Writing

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

Tiêu đề
Xem
724
Trả lời
0
Một số website chữa Writing miễn phí
Một số website chữa Writing miễn phí Viết bởi: admin| Lượt xem: 743 | Trả lời: 0
Xem
743
Trả lời
0
​Ielts Writing viết chuẩn thay vì viết nhiều
​Ielts Writing viết chuẩn thay vì viết nhiều Viết bởi: admin| Lượt xem: 996 | Trả lời: 0
Xem
996
Trả lời
0
Xem
1204
Trả lời
0
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 2)
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 990 | Trả lời: 0
Xem
990
Trả lời
0
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 1)
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 954 | Trả lời: 0
Xem
954
Trả lời
0
Một số mẫu câu hay dùng khi viết bài IELTS writing
Một số mẫu câu hay dùng khi viết bài IELTS writing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1433 | Trả lời: 0
Xem
1433
Trả lời
0
Xem
1247
Trả lời
0
Những collocation thông dụng trong IELTS Writing Task 2
Những collocation thông dụng trong IELTS Writing Task 2 Viết bởi: dskjghjd| Lượt xem: 4852 | Trả lời: 0
Xem
4852
Trả lời
0
Xem
1251
Trả lời
0
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing Viết bởi: huyhoang.bka| Lượt xem: 1267 | Trả lời: 0
Xem
1267
Trả lời
0
Paraphrasing: Kỹ năng nâng điểm IELTS Writing
Paraphrasing: Kỹ năng nâng điểm IELTS Writing Viết bởi: lytran2929| Lượt xem: 1257 | Trả lời: 0
Xem
1257
Trả lời
0
Bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing
Bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing Viết bởi: enjoyenglish2508| Lượt xem: 1107 | Trả lời: 0
Xem
1107
Trả lời
0
Xem
1974
Trả lời
0
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh Viết bởi: thang4979| Lượt xem: 1568 | Trả lời: 0
Xem
1568
Trả lời
0
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing Viết bởi: Lin Lâu Lớn| Lượt xem: 2311 | Trả lời: 0
Xem
2311
Trả lời
0
Len dau trang