0919 050 560

IELTS Speaking

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

Tiêu đề
Xem
432
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 417 | Trả lời: 0
Xem
417
Trả lời
0
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 364 | Trả lời: 0
Xem
364
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Change
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Change Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 418 | Trả lời: 0
Xem
418
Trả lời
0
10 Phrasal verbs phổ biến trong IELTS Speaking
10 Phrasal verbs phổ biến trong IELTS Speaking Viết bởi: Emma| Lượt xem: 288 | Trả lời: 0
Xem
288
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Language
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Language Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 333 | Trả lời: 0
Xem
333
Trả lời
0
Xem
591
Trả lời
0
Xem
317
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Global Problem
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Global Problem Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 297 | Trả lời: 0
Xem
297
Trả lời
0
Nên sử dụng thành ngữ nào trong bài thi IELTS Speaking?
Nên sử dụng thành ngữ nào trong bài thi IELTS Speaking? Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 170 | Trả lời: 0
Xem
170
Trả lời
0
Cách phát âm /θ/ và /ð/ (Âm
Cách phát âm /θ/ và /ð/ (Âm "th") chuẩn Viết bởi: Emma| Lượt xem: 156 | Trả lời: 0
Xem
156
Trả lời
0
Các cấu trúc ngữ pháp ăn điểm trong IELTS Speaking
Các cấu trúc ngữ pháp ăn điểm trong IELTS Speaking Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 818 | Trả lời: 0
Xem
818
Trả lời
0
Những điều đừng nên làm trong phần thi Speaking
Những điều đừng nên làm trong phần thi Speaking Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 126 | Trả lời: 0
Xem
126
Trả lời
0
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1742 | Trả lời: 0
Xem
1742
Trả lời
0
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 2004 | Trả lời: 0
Xem
2004
Trả lời
0
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1399 | Trả lời: 0
Xem
1399
Trả lời
0
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+ Viết bởi: admin| Lượt xem: 2156 | Trả lời: 0
Xem
2156
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1355 | Trả lời: 0
Xem
1355
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1420 | Trả lời: 0
Xem
1420
Trả lời
0
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất?
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất? Viết bởi: admin| Lượt xem: 1507 | Trả lời: 0
Xem
1507
Trả lời
0
Len dau trang