0915.096.396

IELTS Speaking

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

Tiêu đề
Xem
273
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 197 | Trả lời: 0
Xem
197
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Change
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Change Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 234 | Trả lời: 0
Xem
234
Trả lời
0
10 Phrasal verbs phổ biến trong IELTS Speaking
10 Phrasal verbs phổ biến trong IELTS Speaking Viết bởi: Emma| Lượt xem: 168 | Trả lời: 0
Xem
168
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Language
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Language Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 191 | Trả lời: 0
Xem
191
Trả lời
0
Xem
309
Trả lời
0
Xem
175
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Global Problem
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Global Problem Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 194 | Trả lời: 0
Xem
194
Trả lời
0
Nên sử dụng thành ngữ nào trong bài thi IELTS Speaking?
Nên sử dụng thành ngữ nào trong bài thi IELTS Speaking? Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Cách phát âm /θ/ và /ð/ (Âm
Cách phát âm /θ/ và /ð/ (Âm "th") chuẩn Viết bởi: Emma| Lượt xem: 87 | Trả lời: 0
Xem
87
Trả lời
0
Các cấu trúc ngữ pháp ăn điểm trong IELTS Speaking
Các cấu trúc ngữ pháp ăn điểm trong IELTS Speaking Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 403 | Trả lời: 0
Xem
403
Trả lời
0
Những điều đừng nên làm trong phần thi Speaking
Những điều đừng nên làm trong phần thi Speaking Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 91 | Trả lời: 0
Xem
91
Trả lời
0
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1607 | Trả lời: 0
Xem
1607
Trả lời
0
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1766 | Trả lời: 0
Xem
1766
Trả lời
0
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1353 | Trả lời: 0
Xem
1353
Trả lời
0
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+ Viết bởi: admin| Lượt xem: 2088 | Trả lời: 0
Xem
2088
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1298 | Trả lời: 0
Xem
1298
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1374 | Trả lời: 0
Xem
1374
Trả lời
0
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất?
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất? Viết bởi: admin| Lượt xem: 1401 | Trả lời: 0
Xem
1401
Trả lời
0
Len dau trang