0915.096.396

IELTS Speaking

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

Tiêu đề
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1408 | Trả lời: 0
Xem
1408
Trả lời
0
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1516 | Trả lời: 0
Xem
1516
Trả lời
0
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1256 | Trả lời: 0
Xem
1256
Trả lời
0
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1887 | Trả lời: 0
Xem
1887
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1191 | Trả lời: 0
Xem
1191
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1259 | Trả lời: 0
Xem
1259
Trả lời
0
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất?
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất? Viết bởi: admin| Lượt xem: 1280 | Trả lời: 0
Xem
1280
Trả lời
0
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 2
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1342 | Trả lời: 0
Xem
1342
Trả lời
0
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 1
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1166 | Trả lời: 0
Xem
1166
Trả lời
0
4 mẹo 'câu giờ' bài IELTS Speaking
4 mẹo 'câu giờ' bài IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1102 | Trả lời: 0
Xem
1102
Trả lời
0
IELTS Speaking Task 2 - Describe a teacher you remember well
IELTS Speaking Task 2 - Describe a teacher you remember well Viết bởi: admin| Lượt xem: 7650 | Trả lời: 0
Xem
7650
Trả lời
0
Xem
7022
Trả lời
0
Xem
981
Trả lời
0
Các tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi nói ielts
Các tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi nói ielts Viết bởi: admin| Lượt xem: 1101 | Trả lời: 0
Xem
1101
Trả lời
0
​Bạn sẽ làm gì trong ngày thi Ielts Speaking?
​Bạn sẽ làm gì trong ngày thi Ielts Speaking? Viết bởi: admin| Lượt xem: 885 | Trả lời: 0
Xem
885
Trả lời
0
14 phút thi Ielts speaking diễn ra như thế nào
14 phút thi Ielts speaking diễn ra như thế nào Viết bởi: admin| Lượt xem: 1480 | Trả lời: 0
Xem
1480
Trả lời
0
​Lên ý tưởng IELTS Speaking
​Lên ý tưởng IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1068 | Trả lời: 0
Xem
1068
Trả lời
0
Luyện kỹ năng Ielts speaking
Luyện kỹ năng Ielts speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1053 | Trả lời: 0
Xem
1053
Trả lời
0
Cách để nói một cách trôi chảy khi thi Ielts Speaking
Cách để nói một cách trôi chảy khi thi Ielts Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1219 | Trả lời: 0
Xem
1219
Trả lời
0
10 quy tắc vàng để luyện thi IELTS Speaking hiệu quả
10 quy tắc vàng để luyện thi IELTS Speaking hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 1101 | Trả lời: 0
Xem
1101
Trả lời
0
Len dau trang