0915.096.396

IELTS Vocabulary/ Grammar

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 204 | Trả lời: 0
Xem
204
Trả lời
0
“Do - Have - Make” Collocation Exercise
“Do - Have - Make” Collocation Exercise Viết bởi: Emma| Lượt xem: 130 | Trả lời: 0
Xem
130
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 182 | Trả lời: 0
Xem
182
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề kiến trúc
Từ vựng IELTS chủ đề kiến trúc Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 130 | Trả lời: 0
Xem
130
Trả lời
0
Các Cụm Từ Nâng Cao Nên Dùng Trong IELTS Writing Task 2
Các Cụm Từ Nâng Cao Nên Dùng Trong IELTS Writing Task 2 Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 325 | Trả lời: 0
Xem
325
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Education (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Education (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 463 | Trả lời: 0
Xem
463
Trả lời
0
Từ vựng IELTS về chủ đề Education (Part 1)
Từ vựng IELTS về chủ đề Education (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 264 | Trả lời: 0
Xem
264
Trả lời
0
Một số từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ
Một số từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 84 | Trả lời: 0
Xem
84
Trả lời
0
Collocation chủ đề công nghệ
Collocation chủ đề công nghệ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 269 | Trả lời: 0
Xem
269
Trả lời
0
Tổng hợp các tính từ đi với giới từ
Tổng hợp các tính từ đi với giới từ "with" Viết bởi: Emma| Lượt xem: 111 | Trả lời: 0
Xem
111
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Health
Từ vựng IELTS chủ đề Health Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 201 | Trả lời: 0
Xem
201
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Technology
Từ vựng IELTS chủ đề Technology Viết bởi: Emma| Lượt xem: 205 | Trả lời: 0
Xem
205
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1015 | Trả lời: 0
Xem
1015
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1185 | Trả lời: 0
Xem
1185
Trả lời
0
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 920 | Trả lời: 0
Xem
920
Trả lời
0
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1074 | Trả lời: 0
Xem
1074
Trả lời
0
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P2)
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1147 | Trả lời: 0
Xem
1147
Trả lời
0
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P1)
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1162 | Trả lời: 0
Xem
1162
Trả lời
0
Gợi ý 3 cuốn sách học từ vựng IELTS
Gợi ý 3 cuốn sách học từ vựng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1600 | Trả lời: 0
Xem
1600
Trả lời
0
Len dau trang