0919 050 560

IELTS Vocabulary/ Grammar

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 318 | Trả lời: 0
Xem
318
Trả lời
0
“Do - Have - Make” Collocation Exercise
“Do - Have - Make” Collocation Exercise Viết bởi: Emma| Lượt xem: 279 | Trả lời: 0
Xem
279
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 176 | Trả lời: 0
Xem
176
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 289 | Trả lời: 0
Xem
289
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề kiến trúc
Từ vựng IELTS chủ đề kiến trúc Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 228 | Trả lời: 0
Xem
228
Trả lời
0
Các Cụm Từ Nâng Cao Nên Dùng Trong IELTS Writing Task 2
Các Cụm Từ Nâng Cao Nên Dùng Trong IELTS Writing Task 2 Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 669 | Trả lời: 0
Xem
669
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Education (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Education (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 852 | Trả lời: 0
Xem
852
Trả lời
0
Từ vựng IELTS về chủ đề Education (Part 1)
Từ vựng IELTS về chủ đề Education (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 428 | Trả lời: 0
Xem
428
Trả lời
0
Một số từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ
Một số từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 140 | Trả lời: 0
Xem
140
Trả lời
0
Collocation chủ đề công nghệ
Collocation chủ đề công nghệ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 533 | Trả lời: 0
Xem
533
Trả lời
0
Tổng hợp các tính từ đi với giới từ
Tổng hợp các tính từ đi với giới từ "with" Viết bởi: Emma| Lượt xem: 159 | Trả lời: 0
Xem
159
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Health
Từ vựng IELTS chủ đề Health Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 350 | Trả lời: 0
Xem
350
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Technology
Từ vựng IELTS chủ đề Technology Viết bởi: Emma| Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1054 | Trả lời: 0
Xem
1054
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1307 | Trả lời: 0
Xem
1307
Trả lời
0
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 974 | Trả lời: 0
Xem
974
Trả lời
0
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1118 | Trả lời: 0
Xem
1118
Trả lời
0
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P2)
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1186 | Trả lời: 0
Xem
1186
Trả lời
0
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P1)
10 lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1210 | Trả lời: 0
Xem
1210
Trả lời
0
Gợi ý 3 cuốn sách học từ vựng IELTS
Gợi ý 3 cuốn sách học từ vựng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1654 | Trả lời: 0
Xem
1654
Trả lời
0
Len dau trang