0915.096.396

IELTS Writing Task 1

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

Tiêu đề
Ielts writing task 1 samples
Ielts writing task 1 samples Viết bởi: admin| Lượt xem: 1322 | Trả lời: 0
Xem
1322
Trả lời
0
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1061 | Trả lời: 0
Xem
1061
Trả lời
0
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1453 | Trả lời: 0
Xem
1453
Trả lời
0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1279 | Trả lời: 1
Xem
1279
Trả lời
1
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process Viết bởi: admin| Lượt xem: 2040 | Trả lời: 0
Xem
2040
Trả lời
0
IELTS writing task 1: Process (sample band 9)
IELTS writing task 1: Process (sample band 9) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2192 | Trả lời: 0
Xem
2192
Trả lời
0
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Trần Thu Hiếu| Lượt xem: 2001 | Trả lời: 0
Xem
2001
Trả lời
0
Xem
1921
Trả lời
0
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Phụng Trần| Lượt xem: 1990 | Trả lời: 0
Xem
1990
Trả lời
0
Xem
1213
Trả lời
0
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1 Viết bởi: thanhthao094| Lượt xem: 1306 | Trả lời: 0
Xem
1306
Trả lời
0
Xem
4220
Trả lời
0
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption Viết bởi: kimhue.dke11| Lượt xem: 1846 | Trả lời: 0
Xem
1846
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3 Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 3370 | Trả lời: 0
Xem
3370
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 2
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 2 Viết bởi: Lin Lâu Lớn| Lượt xem: 2220 | Trả lời: 0
Xem
2220
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 1
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 1 Viết bởi: iokljg| Lượt xem: 3578 | Trả lời: 0
Xem
3578
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 3 Viết bởi: vansam092| Lượt xem: 1651 | Trả lời: 0
Xem
1651
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 2
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 2 Viết bởi: vansam092| Lượt xem: 1327 | Trả lời: 0
Xem
1327
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line graph Samples Part 1
IELTS Writing Task 1: Line graph Samples Part 1 Viết bởi: iokljg| Lượt xem: 1949 | Trả lời: 0
Xem
1949
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1:Mô tả Line Graph
IELTS Writing Task 1:Mô tả Line Graph Viết bởi: admin| Lượt xem: 1374 | Trả lời: 0
Xem
1374
Trả lời
0
Len dau trang