0915.096.396

IELTS Writing Task 1

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

Tiêu đề
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank Viết bởi: Emma| Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0
Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp hữu ích cho Writing Task 1
Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp hữu ích cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 157 | Trả lời: 0
Xem
157
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1 - Pie chart: Chủ đề tin tức
IELTS Writing Task 1 - Pie chart: Chủ đề tin tức Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 716 | Trả lời: 0
Xem
716
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1 - Bar chart: Chủ đề giao thông
IELTS Writing Task 1 - Bar chart: Chủ đề giao thông Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 262 | Trả lời: 0
Xem
262
Trả lời
0
Các từ vựng sử dụng nhiều trong Writing Task 1
Các từ vựng sử dụng nhiều trong Writing Task 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 151 | Trả lời: 0
Xem
151
Trả lời
0
Ielts writing task 1 samples
Ielts writing task 1 samples Viết bởi: admin| Lượt xem: 1611 | Trả lời: 0
Xem
1611
Trả lời
0
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1318 | Trả lời: 0
Xem
1318
Trả lời
0
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1666 | Trả lời: 0
Xem
1666
Trả lời
0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1403 | Trả lời: 1
Xem
1403
Trả lời
1
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process Viết bởi: admin| Lượt xem: 2250 | Trả lời: 0
Xem
2250
Trả lời
0
IELTS writing task 1: Process (sample band 9)
IELTS writing task 1: Process (sample band 9) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2586 | Trả lời: 0
Xem
2586
Trả lời
0
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Trần Thu Hiếu| Lượt xem: 2114 | Trả lời: 0
Xem
2114
Trả lời
0
Xem
2160
Trả lời
0
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Phụng Trần| Lượt xem: 2133 | Trả lời: 0
Xem
2133
Trả lời
0
Xem
1299
Trả lời
0
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1 Viết bởi: thanhthao094| Lượt xem: 1415 | Trả lời: 0
Xem
1415
Trả lời
0
Xem
4485
Trả lời
0
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption Viết bởi: kimhue.dke11| Lượt xem: 1987 | Trả lời: 0
Xem
1987
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3 Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 3917 | Trả lời: 0
Xem
3917
Trả lời
0
Len dau trang