0919 050 560

IELTS Writing Task 1

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

Tiêu đề
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 2077 | Trả lời: 0
Xem
2077
Trả lời
0
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank Viết bởi: Emma| Lượt xem: 618 | Trả lời: 0
Xem
618
Trả lời
0
Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp hữu ích cho Writing Task 1
Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp hữu ích cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 262 | Trả lời: 0
Xem
262
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1 - Pie chart: Chủ đề tin tức
IELTS Writing Task 1 - Pie chart: Chủ đề tin tức Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 1338 | Trả lời: 0
Xem
1338
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1 - Bar chart: Chủ đề giao thông
IELTS Writing Task 1 - Bar chart: Chủ đề giao thông Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 567 | Trả lời: 0
Xem
567
Trả lời
0
Các từ vựng sử dụng nhiều trong Writing Task 1
Các từ vựng sử dụng nhiều trong Writing Task 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 247 | Trả lời: 0
Xem
247
Trả lời
0
Ielts writing task 1 samples
Ielts writing task 1 samples Viết bởi: admin| Lượt xem: 1801 | Trả lời: 0
Xem
1801
Trả lời
0
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1515 | Trả lời: 0
Xem
1515
Trả lời
0
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1
Vượt qua hai phần thi khó khăn nhất IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1890 | Trả lời: 0
Xem
1890
Trả lời
0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1498 | Trả lời: 1
Xem
1498
Trả lời
1
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process Viết bởi: admin| Lượt xem: 2439 | Trả lời: 0
Xem
2439
Trả lời
0
IELTS writing task 1: Process (sample band 9)
IELTS writing task 1: Process (sample band 9) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2783 | Trả lời: 0
Xem
2783
Trả lời
0
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Trần Thu Hiếu| Lượt xem: 2214 | Trả lời: 0
Xem
2214
Trả lời
0
Xem
2351
Trả lời
0
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Phụng Trần| Lượt xem: 2218 | Trả lời: 0
Xem
2218
Trả lời
0
Xem
1342
Trả lời
0
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1 Viết bởi: thanhthao094| Lượt xem: 1466 | Trả lời: 0
Xem
1466
Trả lời
0
Xem
4720
Trả lời
0
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption Viết bởi: kimhue.dke11| Lượt xem: 2136 | Trả lời: 0
Xem
2136
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3 Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 4426 | Trả lời: 0
Xem
4426
Trả lời
0
Len dau trang